Overzicht van basisscholen in Baard:

Overzicht van basisscholen in Baard:

Bekijk informatie over groei of krimp van het aantal leerlingen, over uitstroom naar de middelbare school, zittenblijvers, eindtoets scores, informatie van de onderwijsinspectie en meer! Per woonplaats is er een vergelijkingspagina. En voor iedere school is er een aparte pagina met alle details per school.
Per woonplaats is er een vergelijkingspagina. En voor iedere school is er een aparte pagina met alle details per school.
Bekijk de basisscholen voor Baard:

Primair onderwijs in de woonplaats Baard:

Andere scholen binnen de gemeente Littenseradiel :

Primair onderwijs in de woonplaats Boazum:

Primair onderwijs in de woonplaats Easterein:

Primair onderwijs in de woonplaats Easterlittens:

Primair onderwijs in de woonplaats Easterwierrum:

Primair onderwijs in de woonplaats Hilaard:

Primair onderwijs in de woonplaats Itens:

Primair onderwijs in de woonplaats Jorwert:

Primair onderwijs in de woonplaats Kubaard:

Primair onderwijs in de woonplaats Mantgum:

Primair onderwijs in de woonplaats Reahus:

Primair onderwijs in de woonplaats Spannum:

Primair onderwijs in de woonplaats Weidum:

Primair onderwijs in de woonplaats Winsum Fr:

Primair onderwijs in de woonplaats Wiuwert:

Primair onderwijs in de woonplaats Wjelsryp:

Primair onderwijs in de woonplaats Wommels:

Primair onderwijs in de woonplaats Wons:

Uitstroom groep 8 naar de middelbare school: (2017, gemeente Littenseradiel)


Heel even geduld alsjeblieft...

de basisschool uitstroom gegevens

voor Baard worden geladen!Uitstroom van groep 8 uit Baard naar de middelbare school.

Bovenstaand 'taart diagram' toont hoeveel procent van de groep 8 leerlingen is uitgestroomd naar:

  1. het praktijk-, speciaal-, beroeps- of kader-onderwijs,
  2. het VMBO, &
  3. de HAVO of het VWO.
Uitstroom definities
Percentage leerlingen per levensbeschouwing van de school (2017-2018, gemeente Littenseradiel)


Heel even geduld alsjeblieft...

de basisschool uitstroom gegevens

voor Baard worden geladen!Leerlingen naar overtuiging van de school.

Het percentage leerlingen in 2017-2018 naar levensbeschouwing van de school voor de gemeente Littenseradiel.

Vergelijk met Friesland
Download alle informatie voor Littenseradiel:
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Littenseradiel via de download website Docupedia.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Littenseradiel in 1 handig Excel document! Voor de informatie over het primair onderwijs in deze download zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd. Zie ook deze bronbeschrijving.

Download!
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Brongegevens laatst gewijzigd 07-12-2018 © AlleCijfers 2016-2018
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!