Overzicht van basisscholen in Koudum:

Overzicht van basisscholen in Koudum:

Bekijk informatie over groei of krimp van het aantal leerlingen, over uitstroom naar de middelbare school, zittenblijvers, eindtoets scores, informatie van de onderwijsinspectie en meer! Per woonplaats is er een vergelijkingspagina. En voor iedere school is er een aparte pagina met alle details per school.
Per woonplaats is er een vergelijkingspagina. En voor iedere school is er een aparte pagina met alle details per school.
Bekijk de basisscholen voor Koudum:

Primair onderwijs in de woonplaats Koudum:

Andere scholen binnen de gemeente Súdwest Fryslân :

Primair onderwijs in de woonplaats Arum:

Primair onderwijs in de woonplaats Blauwhuis:

Primair onderwijs in de woonplaats Boazum:

Primair onderwijs in de woonplaats Bolsward:

Primair onderwijs in de woonplaats Bontebok:

Primair onderwijs in de woonplaats Easterein:

Primair onderwijs in de woonplaats Easterwierrum:

Primair onderwijs in de woonplaats Exmorra:

Primair onderwijs in de woonplaats Ferwoude:

Primair onderwijs in de woonplaats Folsgare:

Primair onderwijs in de woonplaats Gaastmeer:

Primair onderwijs in de woonplaats Gauw:

Primair onderwijs in de woonplaats Geersdijk:

Primair onderwijs in de woonplaats Heeg:

Primair onderwijs in de woonplaats Hemelum:

Primair onderwijs in de woonplaats Hindeloopen:

Primair onderwijs in de woonplaats Hommerts:

Primair onderwijs in de woonplaats IJlst:

Primair onderwijs in de woonplaats Itens:

Primair onderwijs in de woonplaats Kimswerd:

Primair onderwijs in de woonplaats Kubaard:

Primair onderwijs in de woonplaats Lollum:

Primair onderwijs in de woonplaats Makkum Fr:

Primair onderwijs in de woonplaats Molkwerum:

Primair onderwijs in de woonplaats Nijland:

Primair onderwijs in de woonplaats Oppenhuizen:

Primair onderwijs in de woonplaats Oudega Sudwest Fryslan:

Primair onderwijs in de woonplaats Parrega:

Primair onderwijs in de woonplaats Pingjum:

Primair onderwijs in de woonplaats Raerd:

Primair onderwijs in de woonplaats Reahus:

Primair onderwijs in de woonplaats Scharnegoutum:

Primair onderwijs in de woonplaats Schettens:

Primair onderwijs in de woonplaats Sibrandabuorren:

Primair onderwijs in de woonplaats Sneek:

Primair onderwijs in de woonplaats Stavoren:

Primair onderwijs in de woonplaats Tersoal:

Primair onderwijs in de woonplaats Tjerkwerd:

Primair onderwijs in de woonplaats Tjuchem:

Primair onderwijs in de woonplaats Warns:

Primair onderwijs in de woonplaats Witmarsum:

Primair onderwijs in de woonplaats Wiuwert:

Primair onderwijs in de woonplaats Wommels:

Primair onderwijs in de woonplaats Wons:

Primair onderwijs in de woonplaats Workum:

Primair onderwijs in de woonplaats Woudsend:

Primair onderwijs in de woonplaats Ysbrechtum:

Uitstroom groep 8 naar de middelbare school: (2018, woonplaats Koudum)


Heel even geduld alsjeblieft...

de basisschool uitstroom gegevens

voor Koudum worden geladen!Uitstroom van groep 8 uit Koudum naar de middelbare school.

Bovenstaand 'taart diagram' toont hoeveel procent van de groep 8 leerlingen is uitgestroomd naar:

  1. het praktijk-, speciaal-, beroeps- of kader-onderwijs,
  2. het VMBO, &
  3. de HAVO of het VWO.
Uitstroom definities
Percentage leerlingen per levensbeschouwing van de school (2018-2019, gemeente Sudwest Fryslan)


Heel even geduld alsjeblieft...

de basisschool uitstroom gegevens

voor Koudum worden geladen!Leerlingen naar overtuiging van de school.

Het percentage leerlingen in 2018-2019 naar levensbeschouwing van de school voor de gemeente Sudwest Fryslan.

Vergelijk met Friesland
Download alle informatie voor Sudwest Fryslan:
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Sudwest Fryslan via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Sudwest Fryslan in 1 handig Excel document! Voor de informatie over het primair onderwijs in deze download zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd. Zie ook deze bronbeschrijving.

Download!
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Brongegevens laatst gewijzigd 07-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!