Overzicht van basisscholen in Lioessens:

Overzicht van basisscholen in Lioessens:

Bekijk informatie over groei of krimp van het aantal leerlingen, over uitstroom naar de middelbare school, zittenblijvers, eindtoets scores, informatie van de onderwijsinspectie en meer! Per woonplaats is er een vergelijkingspagina. En voor iedere school is er een aparte pagina met alle details per school.
Per woonplaats is er een vergelijkingspagina. En voor iedere school is er een aparte pagina met alle details per school.
Bekijk de basisscholen voor Lioessens:

Primair onderwijs in de woonplaats Lioessens:

Andere scholen binnen de gemeente Dongeradeel :

Primair onderwijs in de woonplaats Anjum:

Primair onderwijs in de woonplaats Bornwird:

Primair onderwijs in de woonplaats Dokkum:

Primair onderwijs in de woonplaats Ee:

Primair onderwijs in de woonplaats Engwierum:

Primair onderwijs in de woonplaats Hantumhuizen:

Primair onderwijs in de woonplaats Holwerd:

Primair onderwijs in de woonplaats Metslawier:

Primair onderwijs in de woonplaats Niawier:

Primair onderwijs in de woonplaats Oosternijkerk:

Primair onderwijs in de woonplaats Paesens:

Primair onderwijs in de woonplaats Ternaard:

Uitstroom groep 8 naar de middelbare school: (2018, woonplaats Lioessens)


Heel even geduld alsjeblieft...

de basisschool uitstroom gegevens

voor Lioessens worden geladen!Uitstroom van groep 8 uit Lioessens naar de middelbare school.

Bovenstaand 'taart diagram' toont hoeveel procent van de groep 8 leerlingen is uitgestroomd naar:

  1. het praktijk-, speciaal-, beroeps- of kader-onderwijs,
  2. het VMBO, &
  3. de HAVO of het VWO.
Uitstroom definities
Percentage leerlingen per levensbeschouwing van de school (2018-2019, gemeente Noardeast Fryslan)


Heel even geduld alsjeblieft...

de basisschool uitstroom gegevens

voor Lioessens worden geladen!Leerlingen naar overtuiging van de school.

Het percentage leerlingen in 2018-2019 naar levensbeschouwing van de school voor de gemeente Noardeast Fryslan.

Vergelijk met Friesland
Download alle informatie voor Noardeast Fryslan:
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Noardeast Fryslan via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Noardeast Fryslan in 1 handig Excel document! Voor de informatie over het primair onderwijs in deze download zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd. Zie ook deze bronbeschrijving.

Download!
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Brongegevens laatst gewijzigd 07-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!