Overzicht van basisscholen in Wjelsryp:

Overzicht van basisscholen in Wjelsryp:

Bekijk informatie over groei of krimp van het aantal leerlingen, over uitstroom naar de middelbare school, zittenblijvers, eindtoets scores, informatie van de onderwijsinspectie en meer! Per woonplaats is er een vergelijkingspagina. En voor iedere school is er een aparte pagina met alle details per school.
Per woonplaats is er een vergelijkingspagina. En voor iedere school is er een aparte pagina met alle details per school.
Bekijk de basisscholen voor Wjelsryp:

Primair onderwijs in de woonplaats Wjelsryp:

Andere scholen binnen de gemeente Waadhoeke :

Primair onderwijs in de woonplaats Achlum:

Primair onderwijs in de woonplaats Berltsum:

Primair onderwijs in de woonplaats Bitgummole:

Primair onderwijs in de woonplaats Boksum:

Primair onderwijs in de woonplaats Deinum:

Primair onderwijs in de woonplaats Dronryp:

Primair onderwijs in de woonplaats Franeker:

Primair onderwijs in de woonplaats Marsum:

Primair onderwijs in de woonplaats Menaam:

Primair onderwijs in de woonplaats Minnertsga:

Primair onderwijs in de woonplaats Nij Altoenae:

Primair onderwijs in de woonplaats Oosterbierum:

Primair onderwijs in de woonplaats Oudebildtzijl:

Primair onderwijs in de woonplaats Ried:

Primair onderwijs in de woonplaats Sexbierum:

Primair onderwijs in de woonplaats Spannum:

Primair onderwijs in de woonplaats St Annaparochie:

Primair onderwijs in de woonplaats St Jacobiparochie:

Primair onderwijs in de woonplaats Tzum:

Primair onderwijs in de woonplaats Tzummarum:

Primair onderwijs in de woonplaats Vrouwenparochie:

Primair onderwijs in de woonplaats Winsum Fr:

Uitstroom groep 8 naar de middelbare school: (2018, woonplaats Wjelsryp)


Heel even geduld alsjeblieft...

de basisschool uitstroom gegevens

voor Wjelsryp worden geladen!Uitstroom van groep 8 uit Wjelsryp naar de middelbare school.

Bovenstaand 'taart diagram' toont hoeveel procent van de groep 8 leerlingen is uitgestroomd naar:

  1. het praktijk-, speciaal-, beroeps- of kader-onderwijs,
  2. het VMBO, &
  3. de HAVO of het VWO.
Uitstroom definities
Percentage leerlingen per levensbeschouwing van de school (2018-2019, gemeente Waadhoeke)


Heel even geduld alsjeblieft...

de basisschool uitstroom gegevens

voor Wjelsryp worden geladen!Leerlingen naar overtuiging van de school.

Het percentage leerlingen in 2018-2019 naar levensbeschouwing van de school voor de gemeente Waadhoeke.

Vergelijk met Friesland
Download alle informatie voor Waadhoeke:
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Waadhoeke via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle gegevens voor het primair onderwijs in de gemeente Waadhoeke in 1 handig Excel document! Voor de informatie over het primair onderwijs in deze download zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd. Zie ook deze bronbeschrijving.

Download!
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Brongegevens laatst gewijzigd 07-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!