1e Montessorischool Alkmaar

Aantal leerlingen per schooljaar
(102 leerlingen in schooljaar 2022-2023)

Aantal leerlingen per jaar, 1e Montessorischool Alkmaar. Gegevens voor de schooljaren 2020-2021 tot en met 2022-2023. 1e Montessorischool Alkmaar telt 102 leerlingen in schooljaar 2022-2023.

De prognoses van het aantal leerlingen zijn samen met nog veel meer informatie onderdeel van de uitgebreide PDF rapportage.

Kaart met scholen in de omgeving

1e Montessorischool Alkmaar (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


1e Montessorischool Alkmaar biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Overige" aan 99 leerlingen in schooljaar 2022-2023. Er zijn 133 basisscholen met het "Montessori" onderwijsconcept.

Advertentie:

Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2022, 1e Montessorischool Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

worden geladen!Voor 1e Montessorischool Alkmaar ging in 2022 42,86% van de leerlingen naar het speciaal- praktijk of (VMBO)kader onderwijs en 57,14% naar de HAVO of het VWO.

Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2021-2022

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor 1e Montessorischool Alkmaar worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in 2022 in Nederland door scholen van het type Basisonderwijs op de IEP eindtoets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 77 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 83 punten). Bekijk ook de eindtoetscores van de andere scholen in Alkmaar.

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar
Schooljaren 2020-2021 tot en met 2021-2022, 1e Montessorischool Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor 1e Montessorischool Alkmaar wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland en heel Nederland vind je op de pagina voor Alkmaar.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:

Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:

  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor 1e Montessorischool Alkmaar zijn uitstroomgegevens bekend over de jaren 2021 tot en met 2022.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2022:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 0
Naar het praktijkonderwijs: 0
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 0
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 2
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 1
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 0
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 0
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 1
Naar de HAVO: 2
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 0
Naar het VWO of het gymnasium: 1.
Advies niet mogelijk: 0
Totaal aantal leerlingen met advies: 7
Totaal aantal leerlingen: 7

Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2022-2023, 1e Montessorischool Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van 1e Montessorischool Alkmaar in schooljaar 2022-2023.

De meeste (39) leerlingen van 1e Montessorischool Alkmaar wonen in schooljaar 2022-2023 in postcodegebied 1826.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2020-2021 t/m 2022-2023, 1e Montessorischool Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor 1e Montessorischool Alkmaar. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2022-2023, 1e Montessorischool Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor 1e Montessorischool Alkmaar in Alkmaar.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: 1e Montessorischool Alkmaar.

BRIN en vestigingsnummer: 13QD02.

Denominatie: Overige.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: IKC de Poolster.

Schoolbestuur: Stichting Allente Onderwijs. Bestuursnummer: 41364.

Adres: Arkplein 123, 1826 DM, Alkmaar. Gemeente Alkmaar, Noord-Holland. Telefoon: 0725610961.

Website van de school: https://montessorischool-alk.nl/

Titel van de website: Home - 1e Montessorischool Alkmaar

Organisatiestructuur: 1e Montessorischool Alkmaar is 1 van de 2 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school IKC de Poolster. En 1 van de 13 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Stichting Allente Onderwijs. Daarbij vallen er 12 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 566 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.069 primair onderwijs schoolvestigingen).

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel30 juli 2018Toezicht PO vestiging1e Montessori Alkmaar
ContinuïteitVoldoende30 juli 2018Onderzoek BestuurStichting De Blauwe Loper
RechtmatigheidVoldoende30 juli 2018Onderzoek BestuurStichting De Blauwe Loper
KwaliteitszorgVoldoende30 juli 2018Onderzoek BestuurStichting De Blauwe Loper
KwaliteitscultuurVoldoende30 juli 2018Onderzoek BestuurStichting De Blauwe Loper
Verantwoording en dialoogVoldoende30 juli 2018Onderzoek BestuurStichting De Blauwe Loper
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende07 januari 2014Toezicht BestuurStichting Allente onderwijs

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Advertentie:

Basisschool 1e Montessorischool Alkmaar ligt in de buurt De Horn-Zuid.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt De Horn-Zuid getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

1.212 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Alkmaar is 1.666 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt De Horn-Zuid: 16,06%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt De Horn-Zuid.

Meer over buurt De Horn-Zuid
Inkomen in buurt De Horn-Zuid: €26.100


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt De Horn-Zuid.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Alkmaar via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Alkmaar. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de schoolrapportage!
Download hier de rapportage voor deze basisschool via de download website van OpenInfo.nl.

Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving. Met meer dan 75 diagrammen en grafieken!

Download!
Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt De Horn-Zuid wonen 525 jongeren en zijn 160 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 70 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 12 bij gastouders (VGO) en 78 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,30 opvangplaats per jongere in de buurt van 1e Montessorischool Alkmaar is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij 1e Montessorischool Alkmaar beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Alkmaar):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Peuterklas Montessori Alkmaar16KDVArkplein 123 Alkmaar
Kiddies46KDVArkplein 119 Alkmaar
Juwett6VGOArkplein 105 Alkmaar
Kraaienest16KDVKofschipstraat 12 Alkmaar
Kraaienest70BSOKofschipstraat 12 Alkmaar
Wokke6VGOGaljoenstraat 7 Alkmaar
Schaaf6VGOUrkstraat 47 Alkmaar
Lampitelli6VGOKwikstaartlaan 38 Alkmaar
Wellerdieck6VGOArendsweg 25 Alkmaar
Ariëns Schimmelpennink6VGOBuizerdweg 19 Alkmaar
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting Allente Onderwijs:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Alkmaar op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Alkmaar.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van 1e Montessorischool Alkmaar op de buurtpagina voor De Horn-Zuid.

Aanmelden bij de basisschool in Alkmaar?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.