Basisschool De Eigen Wijs in Wormer

Basisschool De Eigen Wijs in Wormer

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar (103 leerlingen in schooljaar 2020-2021)
Schooljaren 2017-2018 t/m 2020-2021, De Eigen Wijs

Aantal leerlingen per jaar, De Eigen Wijs. Gegevens voor de schooljaren 2017-2018 tot en met 2020-2021. De Eigen Wijs telt 103 leerlingen in schooljaar 2020-2021.

Kaart met scholen in de omgeving

De Eigen Wijs Wormer (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente Wormerland via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Scholen gemeente Wormerland
Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2020

33.33% van de groep 8 leeringen van 12 jaar of ouder zat in 2020 meer dan 8 jaar op de basisschool. Onderstaande grafiek toont dit percentage voor de schooljaren 2014 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2020

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor De Eigen Wijs in Wormer wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor de De Eigen Wijs in Wormer.


Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2020-2021, De Eigen Wijs


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Eigen Wijs in schooljaar 2020-2021.


De meeste (51) leerlingen van De Eigen Wijs wonen in schooljaar 2020-2021 in postcodegebied 1531.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2017-2018 t/m 2020-2021, De Eigen Wijs


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

wordt geladen!Aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor De Eigen Wijs Wormer.Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2020-2021, De Eigen Wijs


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor De Eigen Wijs in Wormer.


Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: De Eigen Wijs (eerder gebruikte naam op dit vestigingsnummer: De Eigenwijs).

BRIN en vestigingsnummer: 31FM00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Type primair onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: De Eigen Wijs.

Schoolbestuur: Stichting De Eigen Wijs. Bevoegdgezagnummer: 42751.

Adres: De Balk 2-A, 1531 PS, Wormer. Gemeente Wormerland, provincie Noord-Holland. Telefoon: 0752073001.

Internetadres: www.deeigenwijs.nl.

Organisatiestructuur: De Eigen Wijs is de enige vestiging binnen de school De Eigen Wijs en binnen het bestuur Stichting De Eigen Wijs. Er zijn 351 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur van 1 vestiging bij 1 school bij 1 bestuur (op een totaal van 7.132 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging De Eigen Wijs (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers voor het bestuur Stichting De Eigen Wijs). Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging De Eigen Wijs (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging De Eigen Wijs (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging De Eigen Wijs (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting De Eigen Wijs.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging De Eigen Wijs (inclusief eventuele bovenschoolse medewerkers van het bestuur).

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel17 februari 2021Toezicht PO vestigingDe Eigen Wijs
Oordeel over het financiële beheerVoldoende17 februari 2021Toezicht BestuurStichting De Eigen Wijs

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool De Eigen Wijs ligt in de buurt Westeinde.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Westeinde getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

1714 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Wormerland is 866 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Westeinde: 13,77%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt Westeinde.

Inkomen in buurt Westeinde: €28.000


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Westeinde.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Wormerland via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Wormerland. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Westeinde wonen 510 jongeren en zijn 158 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 82 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 6 bij gastouders (VGO) en 70 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,31 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool De Eigen Wijs is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool De Eigen Wijs beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
BSO Het Kasteel60BSODe Balk 2a Wormer
KDV Baloe Het Kasteel26KDVDe Balk 2a Wormer
Kinderopvang Boefje Wormer B.V.22BSOKoetserstraat 16 Wormer
Kinderopvang Boefje Wormer B.V.44KDVKoetserstraat 16 Wormer
Aakster-Hand6VGOKalander 2 Wormer
Velzen6VGOBankakade 17 Wormerveer
Freekids de Mei22BSOVoltastraat 15A Wormerveer
PO Baloe Eendragt16KDVZandweg 15 Wormer
PO/KDV Baloe Weremere40KDVKameelstraat 26 Wormer
BSO Baloe Weremere80BSOKameelstraat 26 Wormer
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting De Eigen Wijs.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Wormer op de overzichtspagina voor Wormer.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van De Eigen Wijs Wormer op de buurtpagina voor Westeinde.

Aanmelden bij de basisschool in Wormer?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.