Corona-statistieken gemeente Hengelo

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Kapstok in Hengelo Ov

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Kapstok in Hengelo Ov

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaren 2013-2014 t/m 2017-2018, De Kapstok


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de De Kapstok in Hengelo Ov.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar.

Kaart met scholen in de omgeving

De Kapstok Hengelo Onyxstraat (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Hengelo via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.
Scholen gemeente Hengelo
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2017-2018, De Kapstok


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Kapstok in schooljaar 2017-2018.


De meeste (2) leerlingen van De Kapstok wonen in schooljaar 2017-2018 in postcodegebied 7521.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2013-2014 t/m 2017-2018, De Kapstok


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

wordt geladen!Aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor De Kapstok Hengelo Onyxstraat.Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2017-2018, De Kapstok


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor De Kapstok in Hengelo Ov.


Gegevens van deze schoolvestiging

Naam: De Kapstok.

BRIN en vestigingsnummer: 00KM33.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Type primair onderwijs: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Schoolbestuur: Stichting Attendiz Hengelo Ov. Bevoegdgezagnummer: 25859.

Adres: Onyxstraat 6, 7554 TP, Hengelo Ov. Gemeente Hengelo, provincie Overijssel. Telefoon: 0880103600.

Internetadres: www.dekapstok.nl.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de 13 vestigingen van de school Attendiz (BRIN 00KM) als geheel.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de 13 vestigingen van de school Attendiz (BRIN 00KM) als geheel.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de 13 vestigingen van de school Attendiz (BRIN 00KM) als geheel.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Attendiz Hengelo Ov.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de 13 vestigingen van de school Attendiz (BRIN 00KM) als geheel.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel18 juni 2020Toezicht SO vestigingDe Kapstok Leerwerktrajecten
Oordeel over het financiële beheerVoldoende18 juni 2020Toezicht BestuurStichting Attendiz

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

9901 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Hengelo is 3474 meter. Basisschool De Kapstok ligt in de buurt buurt Bedrijventerrein Twentekanaal Zuid I.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Hengelo via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Hengelo. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de gemeente Hengelo wonen 12.106 jongeren en zijn 2.879 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 1.150 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 636 bij gastouders (VGO) en 1.093 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,24 opvangplaats per jongere in de gemeente van basisschool De Kapstok is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool De Kapstok beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
BSO Esrein Sport en Spel20BSOBreemarsweg 270 Hengelo
Lalbiharie-Alihusain4VGOBoekeloseweg 111 Hengelo
Bazen4VGOIndustriestraat 184 Hengelo
Halfwerk Vorgers6VGOMaanstraat 20 Hengelo
Teijken6VGOStephensonstraat 23 Hengelo
Snijders6VGOLeonardstraat 52 Hengelo
Baars6VGOStelplaats 49A Hengelo
Mickey Montessori Kinderopvang30BSOLoweg 43 Hengelo
Mickey Montessori Kinderopvang92KDVLoweg 43 Hengelo
Peuterspeelschool K'Nijntje16KDVBreemarsweg 483 Hengelo
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting Attendiz:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Hengelo Ov op de overzichtspagina voor Hengelo Ov.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van De Kapstok Hengelo Onyxstraat op de buurtpagina voor Bedrijventerrein Twentekanaal Zuid I.

Aanmelden bij de basisschool in Hengelo Ov?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.