Basisschool De kleine Nicolaas in Amsterdam

Basisschool De kleine Nicolaas in Amsterdam

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / Zittenblijvers / Valeriusbuurt West / Bronnen en definities

Basisschool De kleine Nicolaas biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Openbaar" aan 198 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Scholen gemeente Amsterdam
Aantal leerlingen per schooljaar (198 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2018-2019 t/m 2021-2022, De kleine Nicolaas

Aantal leerlingen per jaar, De kleine Nicolaas. Gegevens voor de schooljaren 2018-2019 tot en met 2021-2022. De kleine Nicolaas telt 198 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

De kleine Nicolaas (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor De kleine Nicolaas wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor De kleine Nicolaas.

Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, De kleine Nicolaas


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De kleine Nicolaas in schooljaar 2021-2022.

De meeste (77) leerlingen van De kleine Nicolaas wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 1075.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2018-2019 t/m 2021-2022, De kleine Nicolaas


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Basisschool De kleine Nicolaas. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, De kleine Nicolaas


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor De kleine Nicolaas in Amsterdam.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Basisschool De kleine Nicolaas.

BRIN en vestigingsnummer: 31JF00.

Denominatie: Openbaar.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Basisschool de Kleine Nicolaas.

Schoolbestuur: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Bestuursnummer: 41781.

Adres: Cornelis Krusemanstraat 10, 1075 NL, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, Noord-Holland. Telefoon: 0208204438.

Website van de school: https://www.basisschooldekleinenicolaas.nl/

Titel van de website: Welkom bij De kleine Nicolaas | De Kleine Nicolaas

Beschrijving van de website: Wij zijn een sprankelende groeischool midden in Amsterdam Zuid op loopafstand van het Vondelpark, de Schinkelbuurt en het Museumplein. Samen met leerlingen, leerkrachten en ouders bouwen wij aan ...

Organisatiestructuur: Basisschool De kleine Nicolaas is de enige vestiging binnen de school Basisschool de Kleine Nicolaas en 1 van de 22 vestigingen binnen het bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Daarbij vallen er 20 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.042 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.087 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Basisschool De kleine Nicolaas. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Basisschool De kleine Nicolaas.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Basisschool De kleine Nicolaas.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Basisschool De kleine Nicolaas.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Basisschool De kleine Nicolaas.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel18 april 2018Toezicht PO vestigingBasisschool De Kleine Nicolaas
Oordeel over het financiële beheerVoldoende18 april 2018Toezicht BestuurOpenbaar Onderwijs a/d Amstel

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool De kleine Nicolaas ligt in de Valeriusbuurt West.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de Valeriusbuurt West getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

1.439 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Amsterdam is 3.753 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in Valeriusbuurt West: 18,18%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Valeriusbuurt West.

Inkomen in Valeriusbuurt West: €57.800


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor Valeriusbuurt West.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Amsterdam via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Amsterdam. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de Valeriusbuurt West wonen 470 jongeren en zijn 45 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 0 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 6 bij gastouders (VGO) en 39 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,10 opvangplaats per jongere in de buurt van De kleine Nicolaas is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij De kleine Nicolaas beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Radziejewska4VGOLomanstraat 19 H Amsterdam
Oudenaren de la Rie2VGOLomanstraat 26 H Amsterdam
Verhoef5VGOPrins Hendriklaan 46 Amsterdam
VVE de Elout39KDVCornelis Krusemanstraat 68 Amsterdam
Koutrik3VGOPrins Hendriklaan 6 H Amsterdam
BLOS Bertelmanplein25KDVBertelmanplein 14 Amsterdam
BSO het Groote Huis80BSOHygiëaplein 7 Amsterdam
Het kleine huis a/h plein48KDVHygiëaplein 7 Amsterdam
Kindergarden Amsterdam Villa Vondel70BSOWaldeck Pyrmontlaan 23 Amsterdam
Kindergarden Amsterdam Villa Vondel96KDVWaldeck Pyrmontlaan 23 Amsterdam
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Amsterdam op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Amsterdam.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Basisschool De kleine Nicolaas in Amsterdam op de buurtpagina voor Valeriusbuurt West.

Aanmelden bij de basisschool in Amsterdam?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.