(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Meerpaal Julianadorp

Aantal leerlingen per schooljaar
(21 leerlingen in schooljaar 2022-2023)

Aantal leerlingen per jaar, De Meerpaal Julianadorp. Gegevens voor de schooljaren 2020-2021 tot en met 2022-2023. De Meerpaal Julianadorp telt 21 leerlingen in schooljaar 2022-2023.

Kaart met scholen in de omgeving
De Meerpaal Julianadorp (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.
Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Meerpaal Julianadorp biedt primair onderwijs van het type "(Voortgezet) Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Protestants-Christelijk" aan 21 leerlingen in schooljaar 2022-2023. Er zijn 6 scholen met "De Meerpaal" in hun naam.

Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2022-2023, De Meerpaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Meerpaal in schooljaar 2022-2023.

De meeste (4) leerlingen van De Meerpaal wonen in schooljaar 2022-2023 in postcodegebied 1741.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2020-2021 t/m 2022-2023, De Meerpaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Meerpaal Julianadorp. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2022-2023, De Meerpaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor De Meerpaal Julianadorp in Julianadorp.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Meerpaal Julianadorp School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

BRIN en vestigingsnummer: 07IT02.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Soort onderwijs: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen De Meerpaal/Linie College.

Schoolbestuur: Samenwerkingsschool Den Helder. Bestuursnummer: 30742.

Adres: Langevliet 81, 1788BJ, Julianadorp. Gemeente Den Helder, Noord-Holland. Telefoon: 0615312582.

Website van de school: geen internetadres bekend.

Organisatiestructuur: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Meerpaal Julianadorp is 1 van de 2 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen De Meerpaal/Linie College. En 1 van de 4 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Samenwerkingsschool Den Helder. Daarbij vallen er 4 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 576 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.055 primair onderwijs schoolvestigingen).

Advertentie:

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de school School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen De Meerpaal/Linie College. De linke vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen De Meerpaal/Linie College. Vestiging (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Meerpaal Julianadorp is 1 van de 2 primair onderwijs vestigingen binnen de school School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen De Meerpaal/Linie College en school School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen De Meerpaal/Linie College valt samen met 4 andere scholen onder het bestuur Samenwerkingsschool Den Helder. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Den Helder zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Den Helder.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de school School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen De Meerpaal/Linie College.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de school School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen De Meerpaal/Linie College.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Samenwerkingsschool Den Helder.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de school School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen De Meerpaal/Linie College.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de school School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen De Meerpaal/Linie College.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de school School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen De Meerpaal/Linie College.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor het bestuur van de school zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
EindoordeelVoldoende22 juni 2022Toezicht BestuurStichting Samenwerkingsschool
Visie, ambities en doelenVoldoende22 juni 2022Onderzoek BestuurStichting Samenwerkingsschool
Uitvoering en kwaliteitscultuurVoldoende22 juni 2022Onderzoek BestuurStichting Samenwerkingsschool
Evaluatie, verantwoording en dialoogVoldoende22 juni 2022Onderzoek BestuurStichting Samenwerkingsschool
Eindoordeel bestuurVoldoende22 juni 2022Onderzoek BestuurStichting Samenwerkingsschool
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende6 mei 2014Toezicht BestuurStichting Samenwerkingsschool

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Advertentie:

Basisschool De Meerpaal Julianadorp ligt in de buurt Noorderhaven.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Noorderhaven getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

17.502 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Den Helder is 2.872 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Noorderhaven: 9,2%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Noorderhaven.

Meer over buurt Noorderhaven
Inkomen in buurt Noorderhaven: €30.700


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Noorderhaven.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Den Helder via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Den Helder. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Noorderhaven wonen 85 jongeren en zijn 6 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 0 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 6 bij gastouders (VGO) en 0 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,07 opvangplaats per jongere in de buurt van De Meerpaal Julianadorp is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij De Meerpaal Julianadorp beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Den Helder):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Bent van Noort6VGOMalzwin 1123 Julianadorp
Mos6VGONotenhout 20C Julianadorp
Ruiter Wijnants6VGODoorzwin 5104 Julianadorp
Jacobs6VGODoorzwin 5031 Julianadorp
de Zeezwaluw28KDVDrooghe Bol 1004 Julianadorp
BSO de Zeepaardjes46BSODrooghe Bol 1004 Julianadorp
de Golfbrekers22BSODrooghe Bol 1007 Julianadorp
de Duindansers12KDVDrooghe Bol 1007 Julianadorp
de Bibelebonseburen20BSOBoterzwin 3476 Julianadorp
de Bibelebonseberg16KDVBoterzwin 3476 Julianadorp
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Samenwerkingsschool Den Helder:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Julianadorp op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Julianadorp.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Meerpaal Julianadorp op de buurtpagina voor Noorderhaven.

Aanmelden bij de basisschool in Julianadorp?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.