Basisschool De Molenwerf in Tiel

Basisschool De Molenwerf in Tiel

Bekijk de groep 8 uitstroom naar de middelbare school (VWO, HAVO, VMBO), de eindtoets score, zittenblijvers, informatie van de onderwijsinspectie, leerling aantallen en meer!
Bekijk de groep 8 uitstroom naar de middelbare school, de eindtoets score, zittenblijvers, informatie van de onderwijsinspectie, leerling aantallen en meer!
Voor deze schoolvestiging zijn nog gegevens uit eerdere versies van de brondata bekend maar deze vestiging komt inmiddels niet meer onder deze registratie in de meest recente versie van de brondata voor.

Er zijn voor deze school vestiging helaas geen gegevens bekend over de uitstroom van groep 8 naar type middelbare school in schooljaar 2016-2017.

Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaar 2010-2011 t/m 2017-2018, De Molenwerf in Tiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Obs De Molenwerf worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Obs De Molenwerf in Tiel.

Deze lijn grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar.

Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2017, De Molenwerf in Tiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de denominatie gegevens

voor Obs De Molenwerf worden geladen!Voor De Molenwerf Tiel 13Qc00 zijn over 2017 geen gegevens bekend over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbareschool..

Eindtoets scores groep 8 per schooljaar t/m 2016-2017

Gebruik de 2 keuze lijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Obs De Molenwerf worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale- tot de maximale waarde die in 2017 in Nederland op Cito is gescoord (zie deze uitleg). Bovendien zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 533 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 537 punten). Bekijk hier de eindtoetscores van de andere scholen in Tiel!

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2017: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
Leerling aantallen naar leeftijd
Schooljaar 2010-2011 t/m 2017-2018, De Molenwerf in Tiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Obs De Molenwerf worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Obs De Molenwerf in Tiel.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De lijn grafiek toont per leeftijdscategorie hoeveel leerlingen er in een schooljaar waren. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Percentage zittenblijvers groep 8
Schooljaren van 2012 tot en met 2017

Onderstaande grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

voor Obs De Molenwerf worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers groep 8
Schooljaren van 2012 tot en met 2017

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor De Molenwerf in Tiel wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor de De Molenwerf in Tiel.

Bron zittenblijven
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar:
Schooljaren van 2012 tot en met 2017, De Molenwerf in Tiel


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor Obs De Molenwerf wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroom percentages voor de gemeente Tiel, provincie Gelderland en heel Nederland vind je op de pagina voor Tiel.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie, er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:
  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschool niveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
2017: Voor De Molenwerf Tiel 13Qc00 zijn over 2017 geen gegevens bekend over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbareschool.
2016: Voor De Molenwerf Tiel 13Qc00 zijn over 2016 geen gegevens bekend over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbareschool.
2015: Voor De Molenwerf Tiel 13Qc00 zijn over 2015 geen gegevens bekend over de uitstroom van groep 8 leerlingen naar de middelbareschool.
2014: Voor De Molenwerf Tiel 13Qc00 ging over 2014 37.5% van de groep 8 leerlingen naar het speciaal- praktijk of (VMBO)kader onderwijs, 29.17% ging naar het VMBO en 33.33% van de groep 8-ers stroomde uit naar de HAVO of het VWO.
2013: Voor De Molenwerf Tiel 13Qc00 gingen de leerlingen in het jaar 2013 van groep 8 naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 50.0% naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 11.11% naar het VMBO en 38.89% naar de HAVO of het VWO.
2012: Voor De Molenwerf Tiel 13Qc00 gingen de leerlingen in het jaar 2012 van groep 8 naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 61.54% naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 7.69% naar het VMBO en 30.77% naar de HAVO of het VWO.
Doorstroom vanuit De Molenwerf Tiel 13Qc00 naar de middelbare school:

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen per jaar zijn doorgestroomd naar welke middelbare scholen: (sorteer de tabel door op de kolomnamen te klikken & klik op de naam van de middelbare school om te zien hoeveel leerlingen vanaf welke andere basisscholen naar deze middelbare school doorstromen)


Heel even geduld alsjeblieft...

de doorstroom gegevens

voor Obs De Molenwerf worden geladen!De doorstroom gegevens zijn momenteel helaas nog niet beschikbaar voor 2017 en verder. Dit doordat er discussie is over de privacy gevoeligheid van deze gegevens.

Gegevens van deze schoolvestiging

Schoolnaam: Obs de Molenwerf.

BRIN en vestigingsnummer: 13QC00.

Denominatie: Onbekend.

Type primair onderwijs: Onbekend schooltype.

Schoolbestuur: Bestuursgegevens Onbekend. Bevoegdgezagnummer: Bevoegdgezagnummer onbekend.

Adres: Onbekend Onbekend, 4007 TP, Tiel. Gemeente Tiel, Gelderland. Telefoon: Onbekend.

De postcode van deze school komt het meest voor in de buurt Passewaaij Zuid Oost (klik hier voor informatie over deze buurt!).

Internetadres: Onbekend.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2017:
Totaal aantal = 0. Naar het praktijkonderwijs = 0. Naar het voortgezet speciaal onderwijs = 0. Naar een basisberoepsgerichte leerweg = 0. Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg = 0. Naar een VMBO kadergerichte leerweg = 0. Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO) = 0. Naar een VMBO-T en HAVO combinatie klas = 0. Naar de HAVO = 0. Naar een HAVO en VWO combinatie klas = 0. Naar het VWO of het gymnasium = 0. Advies niet mogelijk = 0

Correcties: Uitgevoerde correctie(s) op de brondata van DUO: geen

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Tiel via de download website Docupedia.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het primair onderwijs in de gemeente Tiel! Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. Voor de informatie over het primair onderwijs zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd.

Download!
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een email als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Basisschool De Molenwerf ligt in de buurt Passewaaij Zuid Oost.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over buurt Passewaaij Zuid Oost getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

1135 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Tiel is 2391 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Passewaaij Zuid Oost: 24,31 %


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Passewaaij Zuid Oost.
Inkomen in buurt Passewaaij Zuid Oost: € 25.600


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor de buurt Passewaaij Zuid Oost.
Kinderopvang in de buurt

In het postcodegebied 4007 van basisschool De Molenwerf wonen 1.850 jongeren en zijn 374 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 190 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 105 bij gastouders (VGO) en 79 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,20 opvangplaats per jongere in het postcodegebied van de school is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Locaties voor kinderopvang

Deze 8 kinderopvanglocaties zijn dichtbij basisschool De Molenwerf beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Rotondaschool - Hondsroos30BSOHondsroos 2 Tiel
Bontebaai16KDVHondsroos 2 Tiel
KDV Rotonda15KDVHondsroos 2 Tiel
De Waayer30BSOKornoelje 1 Tiel
Het Waayertje16KDVKornoelje 1 Tiel
BSO Bataaf Koerierspad24BSOKoerierspad 5 Tiel
Vries Vermij6VGOZonnedauw 65 Tiel
Hofma-Wijnja6VGOEreprijs 18 Tiel
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren! Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in deze download! Je vindt hier op alle relevante ontwikkelingsgebieden voorbeelden om op een speelse manier je kind te helpen. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Onderzoek door de onderwijs inspectie:

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor deze scholen in de buurt zijn wel inspectie resultaten gepubliceerd:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens van de onderwijsinspectie

voor Obs De Molenwerf worden geladen!Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Tiel op de overzichtspagina voor Tiel.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van De Molenwerf Tiel 13Qc00 op de buurtpagina voor Passewaaij Zuid Oost.

Aanmelden bij de basisschool in Tiel?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschool niveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie op 12 april 2017 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Brongegevens laatst gewijzigd 08-12-2018 © AlleCijfers 2016-2018
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]