Basisschool De Nieuwe School in Waddinxveen

Basisschool De Nieuwe School in Waddinxveen

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school (nieuwe informatie 2019!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2019!).
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaar 2010-2011 t/m 2018-2019, De Nieuwe School in Waddinxveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor De Nieuwe School in Waddinxveen.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar.

Kaart met scholen in de omgeving

De Nieuwe School Waddinxveen (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Waddinxveen via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.
Leerling aantallen naar leeftijd
Schooljaar 2010-2011 t/m 2018-2019, De Nieuwe School in Waddinxveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor De Nieuwe School in Waddinxveen.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De lijn grafiek toont per leeftijdscategorie hoeveel leerlingen er in een schooljaar waren. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Gegevens van deze schoolvestiging

Schoolnaam: De Nieuwe School.

BRIN en vestigingsnummer: 31DN00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Type primair onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolbestuur: Stichting Kio. Bevoegdgezagnummer: 42736.

Adres: Wingerd 45, 2742 SC, Waddinxveen. Gemeente Waddinxveen, Zuid-Holland. Telefoon: 0628233129.

De postcode van deze school komt het meest voor in de buurt Groenswaard 3 (klik hier voor informatie over deze buurt!).

Internetadres: www.ikcdenieuweschool.nl.

Aantal personeelsleden per type functie


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Informatie voor De Nieuwe School Waddinxveen.

Aantal vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Informatie voor De Nieuwe School Waddinxveen.

Percentage personeel per leeftijdscategorie


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Informatie voor De Nieuwe School Waddinxveen.

Percentage personeel in vaste of tijdelijke dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Informatie voor De Nieuwe School Waddinxveen.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Waddinxveen via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Waddinxveen. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken. Voor de informatie over het primair onderwijs zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd.

Download!
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Basisschool De Nieuwe School ligt in de buurt Groenswaard 3.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over buurt Groenswaard 3 getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

566 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Waddinxveen is 788 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Groenswaard 3: 18,48 %


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Groenswaard 3.
Inkomen in buurt Groenswaard 3: €21.700


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor de buurt Groenswaard 3.
Kinderopvang in de buurt

In het postcodegebied 2742 van basisschool De Nieuwe School wonen 1.695 jongeren en zijn 313 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 144 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 137 bij gastouders (VGO) en 32 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,18 opvangplaats per jongere in het postcodegebied van de school is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Locaties voor kinderopvang

Deze 8 kinderopvanglocaties zijn dichtbij basisschool De Nieuwe School beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Roon de Kamper6VGOHalfweg 20 Reeuwijk
Made4VGOOrchislaan 25 Reeuwijk
Vliet4VGOOrchislaan 25 Reeuwijk
Groenendijk-Goos2VGODoggersbanklaan 42 Reeuwijk
Beukema4VGOHortemansdijk 4 Reeuwijk
Keijzer3VGOMoerweide 26 Reeuwijk
Papegaaiennest76KDVHooiweide 6 Reeuwijk
Papegaaiennest120BSOMeentweide 2 Reeuwijk
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Onderzoek door de onderwijsinspectie:

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor deze scholen in de buurt zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens van de onderwijsinspectie

worden geladen!Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Waddinxveen op de overzichtspagina voor Waddinxveen.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van De Nieuwe School Waddinxveen op de buurtpagina voor Groenswaard 3.

Aanmelden bij de basisschool in Waddinxveen?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie op 12 april 2017 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
© 11-11-2019 | Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!
AlleCijfers.nl is een website van openinfo logo

AlleCijfers.nl is een website van openinfo logo