Mytylschool De Thermiek - Sumatrastraat in Leiden

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.

Mytylschool De Thermiek - Sumatrastraat in Leiden

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / buurt De Kooi / Bronnen en definities

Mytylschool De Thermiek - Sumatrastraat biedt primair onderwijs van het type "(Voortgezet) Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 71 leerlingen in schooljaar 2021-2022. Er zijn 2 scholen met "De Thermiek" in hun naam.

Scholen gemeente Leiden
Aantal leerlingen per schooljaar (71 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaren 2014-2015 t/m 2021-2022, De Thermiek

Aantal leerlingen per jaar, De Thermiek - Sumatrastraat. Gegevens voor de schooljaren 2014-2015 tot en met 2021-2022. De Thermiek - Sumatrastraat telt 71 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

De Thermiek - Sumatrastraat (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, De Thermiek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van De Thermiek in schooljaar 2021-2022.

De meeste (3) leerlingen van De Thermiek wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 2241.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2014-2015 t/m 2021-2022, De Thermiek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Mytylschool De Thermiek - Sumatrastraat. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, De Thermiek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor De Thermiek - Sumatrastraat in Leiden.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Mytylschool De Thermiek - Sumatrastraat.

BRIN en vestigingsnummer: 19UQ02.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Mytylschool de Thermiek.

Schoolbestuur: Stichting Resonans. Bestuursnummer: 41805.

Adres: Sumatrastraat 201, 2315 BD, Leiden. Gemeente Leiden, Zuid-Holland. Telefoon: 0715175011.

Website van de school: https://vsoleystede.nl/

Titel van de website: vso Leystede · Home

Organisatiestructuur: Mytylschool De Thermiek - Sumatrastraat is 1 van de 2 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Mytylschool de Thermiek. En 1 van de 7 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Stichting Resonans. Daarbij vallen er 6 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 551 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.087 primair onderwijs schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de school Mytylschool de Thermiek.
Vestiging Mytylschool De Thermiek - Sumatrastraat is 1 van de 2 primair onderwijs vestigingen binnen de school Mytylschool de Thermiek en school Mytylschool de Thermiek valt samen met 6 andere scholen onder het bestuur Stichting Resonans. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de school Mytylschool de Thermiek.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de school Mytylschool de Thermiek.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de school Mytylschool de Thermiek.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Resonans.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de school Mytylschool de Thermiek.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende07 januari 2014Toezicht BestuurStichting Resonans
Continuering basisarrangementVoldoende19 december 2012Toezicht SO vestigingDe Thermiek

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool De Thermiek - Sumatrastraat ligt in de buurt De Kooi.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt De Kooi getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

8.159 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Leiden is 3.322 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt De Kooi: 14,17%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt De Kooi.

Inkomen in buurt De Kooi: €22.500


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt De Kooi.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Leiden via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Leiden. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt De Kooi wonen 880 jongeren en zijn 257 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 133 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 12 bij gastouders (VGO) en 112 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,29 opvangplaats per jongere in de buurt van De Thermiek - Sumatrastraat is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij De Thermiek - Sumatrastraat beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Het Gebouw48BSOArubapad 2 Leiden
pc Het Gebouw48KDVArubapad 2 Leiden
Smit6VGOLombokstraat 88 Leiden
Bolderburen30BSOAtjehstraat 32 Leiden
Het Kleine Volkje64KDVAtjehstraat 32 Leiden
BSO Buitenburen55BSOAmbonstraat 28B Leiden
A. den Hartog-Boender5VGOKorvetwal 17 Leiden
Gorree van de Groep6VGOLombokstraat 17 Leiden
Kindcentrum De Tovertuin35KDVAlbertine Agnesstraat 30 Leiden
Ayoub Goedkoop6VGOKoggewal 2 Leiden
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting Resonans:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Leiden op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Leiden.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Mytylschool De Thermiek - Sumatrastraat in Leiden op de buurtpagina voor De Kooi.

Aanmelden bij de basisschool in Leiden?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.