Basisschool Eestroom Leeuwarden Montessorischool in Leeuwarden

Basisschool Eestroom Leeuwarden Montessorischool in Leeuwarden

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school (nieuwe informatie 2019!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2019!).
Voor deze schoolvestiging zijn nog gegevens uit eerdere versies van de brondata bekend maar deze vestiging komt inmiddels niet meer onder deze registratie in de meest recente versie van de brondata voor. Er is nog één andere vestiging met het schoolbestuur Sticht Proloog Primair O O Leeuwarden bekend. Zie het overzicht van schoolvestigingen binnen dezelfde organisatie onderaan deze pagina.
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaar 2010-2011 t/m 2018-2019, Eestroom Leeuwarden Montessorischool in Leeuwarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Obs Eestroom Leeuwarden Montessorischool worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Obs Eestroom Leeuwarden Montessorischool in Leeuwarden.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar.

Leerling aantallen naar leeftijd
Schooljaar 2010-2011 t/m 2018-2019, Eestroom Leeuwarden Montessorischool in Leeuwarden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Obs Eestroom Leeuwarden Montessorischool worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Obs Eestroom Leeuwarden Montessorischool in Leeuwarden.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De lijn grafiek toont per leeftijdscategorie hoeveel leerlingen er in een schooljaar waren. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal personeelsleden per type functie


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Obs Eestroom Leeuwarden Montessorischool worden geladen!Informatie voor de 2 vestigingen van het schoolbestuur Sticht Proloog Primair O O Leeuwarden als geheel.

Aantal vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Obs Eestroom Leeuwarden Montessorischool worden geladen!Informatie voor de 2 vestigingen van het schoolbestuur Sticht Proloog Primair O O Leeuwarden als geheel.

Percentage personeel per leeftijdscategorie


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Obs Eestroom Leeuwarden Montessorischool worden geladen!Informatie voor de 2 vestigingen van het schoolbestuur Sticht Proloog Primair O O Leeuwarden als geheel.

Percentage personeel in vaste of tijdelijke dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Obs Eestroom Leeuwarden Montessorischool worden geladen!Informatie voor de 2 vestigingen van het schoolbestuur Sticht Proloog Primair O O Leeuwarden als geheel.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Leeuwarden via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken. Voor de informatie over het primair onderwijs zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd.

Download!
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Basisschool Eestroom Leeuwarden Montessorischool ligt in de buurt Vrijheidswijk West.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over buurt Vrijheidswijk West getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

0 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Leeuwarden is 1481 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Vrijheidswijk West: 20,05 %


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Vrijheidswijk West.
Inkomen in buurt Vrijheidswijk West: € 25.200


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor de buurt Vrijheidswijk West.
Kinderopvang in de buurt

In het postcodegebied 8923 van basisschool Eestroom Leeuwarden Montessorischool wonen 270 jongeren en zijn 92 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 40 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 36 bij gastouders (VGO) en 16 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,34 opvangplaats per jongere in het postcodegebied van de school is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Locaties voor kinderopvang

Deze 8 kinderopvanglocaties zijn dichtbij basisschool Eestroom Leeuwarden Montessorischool beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Pieter-Defoe6VGOKoerierstersespel 123 Leeuwarden
Kook5VGOKoerierstersespel 157 Leeuwarden
Kook-Martina6VGOKoerierstersespel 211 Leeuwarden
KDV Kinderspeelhuis56KDVDroppingsstraat 6 Leeuwarden
De Eestroom (peuteropvang 2-4 jaar)12KDVDroppingsstraat 2 Leeuwarden
BSO Het Kinderspeelhuis20BSODroppingsstraat 6 Leeuwarden
Edwards6VGOFamilie van der Weijstraat 17 Leeuwarden
Kook6VGOFamilie van der Weijstraat 9 Leeuwarden
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Onderzoek door de onderwijsinspectie:

Voor deze vestiging heeft de inspectie op 2015-10-08 een kwaliteitsonderzoek gedifferentieerd toezicht kogt met onderzoeksnummer 284200 gepubliceerd. De volledige informatie met alle onderzoeken per vestiging in de gemeente Leeuwarden sinds schooljaar 2015-2016 is onderdeel van deze download.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens van de onderwijsinspectie

worden geladen!Doorstroom vanuit Eestroom Leeuwarden Montessorischool naar de middelbare school:

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen per jaar zijn doorgestroomd naar welke middelbare scholen: (sorteer de tabel door op de kolomnamen te klikken & klik op de naam van de middelbare school om te zien hoeveel leerlingen vanaf welke andere basisscholen naar deze middelbare school doorstromen)Voor Obs Eestroom Leeuwarden Montessorischool zijn helaas geen "doorstroom gegevens" bekend.De doorstroom gegevens zijn momenteel helaas nog niet beschikbaar voor 2017 en verder. Dit doordat er discussie is over de privacy gevoeligheid van deze gegevens.

Gegevens van deze schoolvestiging

Schoolnaam: obs eestroom Leeuwarden Montessorischool.

BRIN en vestigingsnummer: 16NS01.

Denominatie: Openbaar.

Type primair onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolbestuur: Sticht Proloog Primair O O Leeuwarden. Bevoegdgezagnummer: 41850.

Adres: Droppingsstraat 4, 8923 BW, Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden, Friesland. Telefoon: Gegevens onbekend.

De postcode van deze school komt het meest voor in de buurt Vrijheidswijk West (klik hier voor informatie over deze buurt!).

Internetadres: Internet adres onbekend.

Correcties: Uitgevoerde correctie(s) op de brondata van DUO: geen

Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Sticht Proloog Primair O O Leeuwarden:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Leeuwarden op de overzichtspagina voor Leeuwarden.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Eestroom Leeuwarden Montessorischool op de buurtpagina voor Vrijheidswijk West.

Aanmelden bij de basisschool in Leeuwarden?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie op 12 april 2017 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Brongegevens laatst gewijzigd 01-04-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]