Corona-statistieken hier

Basisschool Elif Hoorn in Hoorn Nh

Basisschool Elif Hoorn in Hoorn Nh

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar (136 leerlingen in schooljaar 2020-2021)
Schooljaar 2020-2021, Elif Hoorn

Aantal leerlingen per jaar, Elif Hoorn. Gegevens voor het schooljaar 2020-2021 (momenteel zijn nog geen gegevens over andere jaren beschikbaar). Elif Hoorn telt 136 leerlingen in schooljaar 2020-2021.

Kaart met scholen in de omgeving

Elif Hoorn (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente Hoorn via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Scholen gemeente Hoorn
Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2020

12.5% van de groep 8 leeringen van 12 jaar of ouder zat in 2020 meer dan 8 jaar op de basisschool. Onderstaande grafiek toont dit percentage voor de schooljaren 2014 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2020

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Elif Hoorn in Hoorn Nh wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor de Elif Hoorn in Hoorn Nh.


Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2020-2021, Elif Hoorn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Elif Hoorn in schooljaar 2020-2021.


De meeste (37) leerlingen van Elif Hoorn wonen in schooljaar 2020-2021 in postcodegebied 1622.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaar 2020-2021, Elif Hoorn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

wordt geladen!Aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Elif Hoorn.Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2020-2021, Elif Hoorn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Elif Hoorn in Hoorn Nh.


Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: IBS Elif Hoorn.

BRIN en vestigingsnummer: 31EC01.

Denominatie: Islamitisch.

Type primair onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Al Amana.

Schoolbestuur: Stichting Al Amana Scholen. Bevoegdgezagnummer: 41820.

Adres: Hanebalk 1, 1628 MA, Hoorn Nh. Gemeente Hoorn, provincie Noord-Holland. Telefoon: 0229507688.

Internetadres: www.elifhoorn.nl.

Organisatiestructuur: Elif Hoorn is 1 van de 2 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Al Amana. En 1 van de 5 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Stichting Al Amana Scholen. Daarbij vallen er 4 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 538 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.132 primair onderwijs schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de school Al Amana.
Vestiging Elif Hoorn is 1 van de 2 primair onderwijs vestigingen binnen de school Al Amana en school Al Amana valt samen met 4 andere scholen onder het bestuur Stichting Al Amana Scholen. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de school Al Amana.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de school Al Amana.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de school Al Amana.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Al Amana Scholen.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de school Al Amana.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel29 mei 2018Toezicht PO vestigingAl Amana Hoorn
Zicht op ontwikkelingGoed29 mei 2018Onderzoek PO vestigingAl Amana II
Didactisch handelenVoldoende29 mei 2018Onderzoek PO vestigingAl Amana II
ResultatenNiet te beoordelen29 mei 2018Onderzoek PO vestigingAl Amana II
VeiligheidVoldoende29 mei 2018Onderzoek PO vestigingAl Amana II
Pedagogisch klimaatGoed29 mei 2018Onderzoek PO vestigingAl Amana II
Oordeel over het financiële beheerVoldoende29 mei 2018Toezicht BestuurStichting Al Amana Scholen

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Elif Hoorn ligt in de Kersenboogerd Zuid Buurt 33 03.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de Kersenboogerd Zuid Buurt 33 03 getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

3941 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Hoorn is 2005 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in Kersenboogerd Zuid Buurt 33 03: 12,59%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Kersenboogerd Zuid Buurt 33 03.

Inkomen in Kersenboogerd Zuid Buurt 33 03: €25.500


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor Kersenboogerd Zuid Buurt 33 03.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Hoorn via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Hoorn. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de Kersenboogerd Zuid Buurt 33 03 wonen 250 jongeren en zijn 150 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 50 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 36 bij gastouders (VGO) en 64 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,60 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool Elif Hoorn is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool Elif Hoorn beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Al Almana16KDVHanebalk 1 Hoorn
Amiketoj52KDVTimpaan 43 Hoorn
SKH Amiketoj46BSOTimpaan 43 Hoorn
P.J.M. Meijerink6VGOHanebalk 76 Hoorn
D. de Rooij - ten Brink6VGOGerrit Achterberghof 93 Hoorn
M.I.P. Wassenaar6VGONok 35 Hoorn
P. van Gemert-Smit 6VGOSpant 87 Hoorn
C. Vermast-Zwier6VGOJacques Bloemhof 118 Hoorn
M.C. De Winter-Nieuwenburg6VGOSpant 56 Hoorn
M.B. Sprong-Steigstra5VGOSpant 16 Hoorn
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting Al Amana Scholen:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Hoorn Nh op de overzichtspagina voor Hoorn Nh.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Elif Hoorn op de buurtpagina voor Kersenboogerd Zuid Buurt 33 03.

Aanmelden bij de basisschool in Hoorn Nh?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.