Kindcentrum Goejanverwelle Gouda

Aantal leerlingen per schooljaar
(226 leerlingen in schooljaar 2022-2023)

Aantal leerlingen per jaar, Goejanverwelle Gouda. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2022-2023. Goejanverwelle Gouda telt 226 leerlingen in schooljaar 2022-2023.

De prognoses van het aantal leerlingen zijn samen met nog veel meer informatie onderdeel van de uitgebreide PDF rapportage.

Kaart met scholen in de omgeving

Goejanverwelle Gouda (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


Kindcentrum Goejanverwelle Gouda biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Protestants-Christelijk" aan 235 leerlingen in schooljaar 2022-2023. Er zijn 2 scholen met "Goejanverwelle" in hun naam.

Advertentie:

Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2022, Goejanverwelle Gouda


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

worden geladen!Voor Goejanverwelle gingen de leerlingen in het jaar 2022 van groep 8 naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 13,79% naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 24,14% naar het VMBO en 62,07% naar de HAVO of het VWO.

Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2021-2022

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Goejanverwelle Gouda worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in 2022 in Nederland door scholen van het type Basisonderwijs op de Route 8 eindtoets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 197 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 211 punten). Bekijk ook de eindtoetscores van de andere scholen in Gouda.

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar
Schooljaren 2011-2012 tot en met 2021-2022, Goejanverwelle Gouda


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor Goejanverwelle Gouda wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Gouda, provincie Zuid-Holland en heel Nederland vind je op de pagina voor Gouda.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:

Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:

  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor Goejanverwelle zijn uitstroomgegevens bekend over de jaren 2012 tot en met 2022.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2022:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 0
Naar het praktijkonderwijs: 1
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 1
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 0
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 2
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 2
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 5
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 2
Naar de HAVO: 7
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 4
Naar het VWO of het gymnasium: 5.
Advies niet mogelijk: 0
Totaal aantal leerlingen met advies: 29
Totaal aantal leerlingen: 29

Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2022

7,14% van de groep 8 leeringen van 12 jaar of ouder zat in 2022 meer dan 8 jaar op de basisschool. Onderstaande grafiek toont dit percentage voor de schooljaren van 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).

Advertentie:

Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2

Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2022

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Goejanverwelle Gouda wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor Goejanverwelle Gouda.

Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2022-2023, Goejanverwelle


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Goejanverwelle in schooljaar 2022-2023.

De meeste (177) leerlingen van Goejanverwelle wonen in schooljaar 2022-2023 in postcodegebied 2807.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2022-2023, Goejanverwelle


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Kindcentrum Goejanverwelle Gouda. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2022-2023, Goejanverwelle


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Goejanverwelle Gouda in Gouda.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Kindcentrum Goejanverwelle Gouda.

BRIN en vestigingsnummer: 22KE00.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: KC Goejanverwelle.

Schoolbestuur: Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken Gouda. Bestuursnummer: 41194.

Adres: Chopinstraat 10, 2807 PS, Gouda. Gemeente Gouda, Zuid-Holland. Telefoon: 0182580075.

Website van de school: https://d4w.nl/

Titel van de website: Home - Stichting De Vier Windstreken

Beschrijving van de website: Oog voor elk kind! Bij De Vier Windstreken hebben we oog voor elkaar. We zien de basisschoolperiode als een mooie ontdekkingstocht, waarbij kinderen kennis en vaardigheden opdoen om zelfstandig, sociaal en vol vertrouwen de wereld in te gaan. Onze visie Verbinden Leren Ontwikkelen Toekomst Stichting PCPO De Vier Windstreken is het bestuur

Organisatiestructuur: Kindcentrum Goejanverwelle Gouda is de enige vestiging binnen de school KC Goejanverwelle en 1 van de 15 vestigingen binnen het bestuur Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken Gouda. Daarbij vallen er 15 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.025 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.069 schoolvestigingen).

Advertentie:

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel02 juni 2021Toezicht PO vestigingKC Goejanverwelle
KwaliteitszorgVoldoende02 juni 2021Onderzoek PO vestigingKC Goejanverwelle
KwaliteitscultuurVoldoende02 juni 2021Onderzoek PO vestigingKC Goejanverwelle
Zicht op ontwikkelingVoldoende02 juni 2021Onderzoek PO vestigingKC Goejanverwelle
Oordeel over het financiële beheerVoldoende02 juni 2021Toezicht BestuurStichting PCPO De Vier Windstreken

Klik hier en toon alle 12 rijen met inspectieresultaten...

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Advertentie:

Basisschool Goejanverwelle Gouda ligt in de Componistenbuurt.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de Componistenbuurt getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

715 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Gouda is 3.150 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in Componistenbuurt: 16,67%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de Componistenbuurt.

Meer over Componistenbuurt
Inkomen in Componistenbuurt: €29.200


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor Componistenbuurt.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Gouda via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Gouda. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de schoolrapportage!
Download hier de rapportage voor deze basisschool via de download website van OpenInfo.nl.

Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving. Met meer dan 75 diagrammen en grafieken!

Download!
Kinderopvang in de omgeving van de school

In de Componistenbuurt wonen 290 jongeren en zijn 149 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 70 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 0 bij gastouders (VGO) en 79 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,51 opvangplaats per jongere in de buurt van Goejanverwelle Gouda is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Goejanverwelle Gouda beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Gouda):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Peutergroep Goejanverwelle15KDVChopinstraat 10 Gouda
BSO Goejanverwelle70BSOChopinstraat 10 Gouda
't Carillon60BSOOuverturelaan 10 Gouda
Nagtegaal Otten6VGOMiddenmolenplein 134 Gouda
VIPKids Goverwelle76KDVMiddenmolenplein 104 Gouda
KDV De Kleurkrijtjes50KDVGoverwellesingel 100a Gouda
Jong6VGOGetijmolenerf 80 Gouda
Villa Kakelbont64KDVSchubertplein 22 Gouda
Heer6VGOMarathonlaan 171 Gouda
Ree6VGOVinkeveldpoldersingel 17 Gouda
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken Gouda.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Gouda op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Gouda.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Kindcentrum Goejanverwelle Gouda op de buurtpagina voor Componistenbuurt.

Aanmelden bij de basisschool in Gouda?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.