Corona-statistieken gemeente Smallingerland

Speciaal Onderwijs Kentalis de Skelp in Drachten

Speciaal Onderwijs Kentalis de Skelp in Drachten

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaren 2015-2016 t/m 2019-2020, Kentalis de Skelp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de Kentalis de Skelp in Drachten.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar.

Kaart met scholen in de omgeving

Kentalis de Skelp Drachten (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Smallingerland via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.
Scholen gemeente Smallingerland
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2019-2020, Kentalis de Skelp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Kentalis de Skelp in schooljaar 2019-2020.

De meeste (6) leerlingen van Kentalis de Skelp wonen in schooljaar 2019-2020 in postcodegebied 9201.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2015-2016 t/m 2019-2020, Kentalis de Skelp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

wordt geladen!Aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Kentalis de Skelp Drachten.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2019-2020, Kentalis de Skelp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Kentalis de Skelp in Drachten.

Gegevens van deze schoolvestiging

Naam: Kentalis De Skelp (eerder gebruikte naam op dit vestigingsnummer: Kentalis De Skelp SO Drachten).

BRIN en vestigingsnummer: 17GW01.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Type primair onderwijs: Speciaal Onderwijs.

Schoolbestuur: Stichting Kentalis Onderwijs Sint Michielsgestel. Bevoegdgezagnummer: 54679.

Adres: De Wetterwille 70, 9207 BK, Drachten. Gemeente Smallingerland, provincie Friesland. Telefoon: 0512514974.

Internetadres: www.kentalis.nl.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de 39 vestigingen van de school Kentalis Compas (BRIN 17GW) als geheel.
Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de 39 vestigingen van de school Kentalis Compas (BRIN 17GW) als geheel.

Toont de grafiek met het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie relatief veel oudere medewerkers? En is het aantal geboorten in de buurt van de school (zie tabel met 100 onderwerpen op de buurtpagina) de afgelopen jaren hoog? Dan zou het kunnen dat deze school helaas nog (extra) last krijgt van de personeelstekorten in het onderwijs. Wij zien onderwijs als zeer belangrijke investering in de toekomst en zijn ervan overtuigd dat deze zich zowel materieel als immaterieel terugverdient. Wij zijn voor kleinere klassen en hogere salarissen voor het onderwijsgevendpersoneel en denken dat dit de beste manier is om meer goede leerkrachten te behouden en aan te trekken.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de 39 vestigingen van de school Kentalis Compas (BRIN 17GW) als geheel.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Kentalis Onderwijs Sint Michielsgestel.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de 39 vestigingen van de school Kentalis Compas (BRIN 17GW) als geheel.
Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGoed29 november 2018Toezicht SO vestigingKentalis De Skelp
Oordeel over het financiële beheerVoldoende29 november 2018Toezicht BestuurStichting Kentalis Onderwijs
KwaliteitszorgGoed29 november 2018Onderzoek (V)SO vestigingKentalis Compas
KwaliteitscultuurGoed29 november 2018Onderzoek (V)SO vestigingKentalis Compas
Praktijkvorming/stageVoldoende29 november 2018Onderzoek (V)SO vestigingKentalis Compas

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Kentalis de Skelp ligt in de buurt De Folgeren.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt De Folgeren getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

20098 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Smallingerland is 3776 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt De Folgeren: 17,72 %


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt De Folgeren.
Inkomen in buurt De Folgeren: €22.700


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt De Folgeren.
Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Smallingerland via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Smallingerland. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt De Folgeren wonen 575 jongeren en zijn 223 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 70 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 89 bij gastouders (VGO) en 64 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,39 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool Kentalis de Skelp is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool Kentalis de Skelp beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Van der Hoek-Kootstra6VGODe Wetterwille 17 Drachten
Roozendaal-Radelaar6VGODe Nova Cura 257 Drachten
Jansen6VGODe Orion 127 Drachten
Beetstra-Noordenbos3VGODe Nova Cura 102 Drachten
Boerema-van Overbeek6VGODe Nova Cura 247 Drachten
Roffel4VGORingweg 32 Drachten
Velde6VGODe Orion 23 Drachten
Merkus 6VGODe Nova Cura 83 Drachten
Dijk-Roijenga4VGOEendekroos 27 Drachten
Henstra6VGOWagenmakersweg 19 Drachten
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting Kentalis Onderwijs:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Drachten op de overzichtspagina voor Drachten.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Kentalis de Skelp Drachten op de buurtpagina voor De Folgeren.

Aanmelden bij de basisschool in Drachten?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie op 12 april 2017 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.