Corona-statistieken gemeente Utrecht

Basisschool Kindcentrum Leeuwesteyn in Utrecht

Basisschool Kindcentrum Leeuwesteyn in Utrecht

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaren 2018-2019 t/m 2020-2021, Kindcentrum Leeuwesteyn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de Kindcentrum Leeuwesteyn in Utrecht.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar.

Kaart met scholen in de omgeving

Kindcentrum Leeuwesteyn Utrecht (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Utrecht via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.
Scholen gemeente Utrecht
Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2020

Onderstaande grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2020

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Kindcentrum Leeuwesteyn in Utrecht wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor de Kindcentrum Leeuwesteyn in Utrecht.


Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2020-2021, Kindcentrum Leeuwesteyn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Kindcentrum Leeuwesteyn in schooljaar 2020-2021.


De meeste (39) leerlingen van Kindcentrum Leeuwesteyn wonen in schooljaar 2020-2021 in postcodegebied 3541.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2018-2019 t/m 2020-2021, Kindcentrum Leeuwesteyn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

wordt geladen!Aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Kindcentrum Leeuwesteyn Utrecht.Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2020-2021, Kindcentrum Leeuwesteyn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Kindcentrum Leeuwesteyn in Utrecht.


Gegevens van deze schoolvestiging

Naam: Kindcentrum Leeuwesteyn (eerder gebruikte naam op dit vestigingsnummer: Kindcentrum Leeuwesteijn).

BRIN en vestigingsnummer: 31JN00.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Type primair onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolbestuur: Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht. Bevoegdgezagnummer: 62662.

Adres: Dukatonplantsoen 2, 3541 HC, Utrecht. Gemeente Utrecht, provincie Utrecht. Telefoon: 0307605730.

Internetadres: www.kcleeuwesteyn.nl.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor vestiging Kindcentrum Leeuwesteyn Utrecht.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor vestiging Kindcentrum Leeuwesteyn Utrecht.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor vestiging Kindcentrum Leeuwesteyn Utrecht.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor vestiging Kindcentrum Leeuwesteyn Utrecht.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel29 oktober 2018Toezicht PO vestigingKindcentrum Leeuwesteijn
Oordeel over het financiële beheerVoldoende29 oktober 2018Toezicht BestuurStichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

567 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Utrecht is 1786 meter. Basisschool Kindcentrum Leeuwesteyn ligt in de buurt buurt Leeuwesteyn.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Utrecht via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Utrecht. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Leeuwesteyn wonen 130 jongeren en zijn 65 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 33 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 0 bij gastouders (VGO) en 32 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,50 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool Kindcentrum Leeuwesteyn is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool Kindcentrum Leeuwesteyn beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Leeuwesteyn 33BSODukatonplantsoen 4 Utrecht
Leeuwesteyn32KDVDukatonplantsoen 4 Utrecht
Kleinkunst BSO in de Wolken 40BSOHogeweide 6 Utrecht
Peutercentrum De Kleine Alm 16KDVDerde Oosterparklaan 71 Utrecht
De Groene Weide 100BSODerde Oosterparklaan 71 Utrecht
Meer4VGODerde Oosterparklaan 42 Utrecht
Peutercentrum Dreumes Dribbel15KDVVictor Hugoplantsoen 34 Utrecht
Victor Hugo (Montessori)56BSOVictor Hugoplantsoen 34 Utrecht
't Weiland58KDVVanilleweg 33 Utrecht
Allati6VGOLessinglaan 95 Utrecht
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Utrecht op de overzichtspagina voor Utrecht.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Kindcentrum Leeuwesteyn Utrecht op de buurtpagina voor Leeuwesteyn.

Aanmelden bij de basisschool in Utrecht?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.