Corona-statistieken gemeente Den Haag

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Koetsveldschool in Den Haag

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Koetsveldschool in Den Haag

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaren 2010-2011 t/m 2020-2021, Koetsveldschool


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de Koetsveldschool in Den Haag.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar.

Kaart met scholen in de omgeving

Koetsveldschool Den Haag (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Den Haag via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.
Scholen gemeente Den Haag
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2020-2021, Koetsveldschool


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Koetsveldschool in schooljaar 2020-2021.


De meeste (21) leerlingen van Koetsveldschool wonen in schooljaar 2020-2021 in postcodegebied 2542.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2020-2021, Koetsveldschool


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

wordt geladen!Aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Koetsveldschool Den Haag.Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2020-2021, Koetsveldschool


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Koetsveldschool in Den Haag.


Gegevens van deze schoolvestiging

Naam: Koetsveldschool.

BRIN en vestigingsnummer: 02GA00.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Type primair onderwijs: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Schoolbestuur: Stichting Christel Onderwijs Haaglanden Den Haag. Bevoegdgezagnummer: 70176.

Adres: Zwaardvegersgaarde 25, 2542 TC, Den Haag. Gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland. Telefoon: 0703805139.

Internetadres: www.koetsveldschool.nl.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor vestiging Koetsveldschool Den Haag.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor vestiging Koetsveldschool Den Haag.

Toont de grafiek met het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie relatief veel oudere medewerkers? En is het aantal geboorten in de buurt van de school (zie tabel met 100 onderwerpen op de buurtpagina) de afgelopen jaren hoog? Dan zou het kunnen dat deze school helaas nog (extra) last krijgt van de personeelstekorten in het onderwijs. Wij zien onderwijs als zeer belangrijke investering in de toekomst en zijn ervan overtuigd dat deze zich zowel materieel als immaterieel terugverdient. Wij zijn voor kleinere klassen en hogere salarissen voor het onderwijsgevendpersoneel en denken dat dit de beste manier is om meer goede leerkrachten te behouden en aan te trekken.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor vestiging Koetsveldschool Den Haag.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Christel Onderwijs Haaglanden Den Haag.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor vestiging Koetsveldschool Den Haag.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende12 mei 2014Toezicht BestuurStichting Christelijk onderwijs Haaglanden
Continuering basisarrangementVoldoende28 januari 2013Toezicht SO vestigingKoetsveldschool
Continuering basisarrangementVoldoende28 januari 2013Toezicht SO vestigingKoetsveldschool

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Koetsveldschool ligt in de buurt Dreven en Gaarden.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Dreven en Gaarden getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

3055 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Den Haag is 1936 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Dreven en Gaarden: 20,93 %


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt Dreven en Gaarden.

Inkomen in buurt Dreven en Gaarden: €18.000


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Dreven en Gaarden.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Den Haag via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Den Haag. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Dreven en Gaarden wonen 2.300 jongeren en zijn 238 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 86 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 40 bij gastouders (VGO) en 112 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,10 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool Koetsveldschool is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool Koetsveldschool beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Kinderopvang Spel en groei17BSODe Gaarde 33 's-Gravenhage
Lachman5VGODe Gaarde 294 's-Gravenhage
Rasiah6VGOGoudslagersgaarde 7 's-Gravenhage
Riazi6VGOGoudslagersgaarde 15 's-Gravenhage
Dedemsvaartweg36KDVDedemsvaartweg 865 's-Gravenhage
Bachiri6VGOBeeldsnijdersgaarde 44 's-Gravenhage
2Maatjes20BSOEindstede 4 's-Gravenhage
Peuterschool Anema32KDVEindstede 4 's-Gravenhage
Femke Dak Wolweversgaarde6BSOWolweversgaarde 178 's-Gravenhage
Femke Dak50KDVWolweversgaarde 178 's-Gravenhage
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting Christel. Onderwijs Haaglanden.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Den Haag op de overzichtspagina voor Den Haag.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Koetsveldschool Den Haag op de buurtpagina voor Dreven en Gaarden.

Aanmelden bij de basisschool in Den Haag?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie op 12 april 2017 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.