Kindcentrum Muiderkring - locatie 2 in Muiden

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.

Kindcentrum Muiderkring - locatie 2 in Muiden

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Contactgegevens / Leerlingen per jaar / Kaart / Kinderopvang / Onderwijsinspectie / Personeel / Zittenblijvers / buurt Krijgsman / Bronnen en definities

Kindcentrum Muiderkring - locatie 2 biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Interconfessioneel" aan 39 leerlingen in schooljaar 2021-2022. Er zijn 2 scholen met "Muiderkring" in hun naam.

Scholen gemeente Gooise Meren
Aantal leerlingen per schooljaar (39 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaar 2021-2022, Muiderkring

Aantal leerlingen per jaar, Muiderkring - locatie 2. Gegevens voor het schooljaar 2021-2022 (momenteel zijn nog geen gegevens over andere jaren beschikbaar). Muiderkring - locatie 2 telt 39 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

Muiderkring - locatie 2 (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2021

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Muiderkring - locatie 2 wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor Muiderkring - locatie 2.

Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Muiderkring


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode van de huisadressen van de leerlingen van Muiderkring in schooljaar 2021-2022.

De meeste (38) leerlingen van Muiderkring wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 1398.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaar 2021-2022, Muiderkring


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Kindcentrum Muiderkring - locatie 2. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, Muiderkring


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Muiderkring - locatie 2 in Muiden.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Kindcentrum Muiderkring - locatie 2.

BRIN en vestigingsnummer: 31TH00.

Denominatie: Interconfessioneel.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Kindcentrum Muiderkring.

Schoolbestuur: Amsterdamse Stichting voor Katholiek Protestants Christerlijk en Interconfessioneel Onderwijs. Bestuursnummer: 41023.

Adres: Constantijn Huygenslaan 1, 1398 XG, Muiden. Gemeente Gooise Meren, Noord-Holland. Telefoon: Onbekend..

Website van de school: geen internetadres bekend.

Organisatiestructuur: Kindcentrum Muiderkring - locatie 2 is de enige vestiging binnen de school Kindcentrum Muiderkring en 1 van de 30 vestigingen binnen het bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek Protestants Christerlijk en Interconfessioneel Onderwijs. Daarbij vallen er 30 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.042 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.087 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de vestiging Kindcentrum Muiderkring - locatie 2. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de vestiging Kindcentrum Muiderkring - locatie 2.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de vestiging Kindcentrum Muiderkring - locatie 2.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de vestiging Kindcentrum Muiderkring - locatie 2.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek Protestants Christerlijk en Interconfessioneel Onderwijs.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de vestiging Kindcentrum Muiderkring - locatie 2.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel28 februari 2020Toezicht PO vestigingInterconfessionele basisschool Muiden
Oordeel over het financiële beheerVoldoende28 februari 2020Toezicht BestuurAmsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Muiderkring - locatie 2 ligt in de buurt Krijgsman.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Krijgsman getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

12.484 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Gooise Meren is 4.267 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Krijgsman: 27,00%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt Krijgsman.

Inkomen in buurt Krijgsman: €26.500


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Krijgsman.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Gooise Meren via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Gooise Meren. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Krijgsman wonen 540 jongeren en zijn 204 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 104 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 12 bij gastouders (VGO) en 88 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,38 opvangplaats per jongere in de buurt van Muiderkring - locatie 2 is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Muiderkring - locatie 2 beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
KDV Muiderkring Constant Huygenslaan24KDVConstantijn Huygenslaan 1 Muiden
Jong-Nauta6VGOConstantijn Huygenslaan 16 Muiden
Beek6VGOWaadse Poldergracht 32 Muiden
KC Muiderkring64KDVKruitmolen 1 Muiden
KC Muiderkring104BSOKruitmolen 1 Muiden
BSO de Spetters52BSOKloosterstraat 14 Muiden
Hanzen6VGOWestbatterijlaan 9 Muiden
Kinderkade B.V.57KDVNoordpolderweg 1B Muiden
Kinderkade B.V.50BSONoordpolderweg 1B Muiden
PG Weespersluis16KDVFort Diemerdamstraat 71b Weesp
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek Protestants Christerlijk en Interconfessioneel Onderwijs.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Muiden op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Muiden.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Kindcentrum Muiderkring - locatie 2 in Muiden op de buurtpagina voor Krijgsman.

Aanmelden bij de basisschool in Muiden?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.