Protestants Christelijke Basisschool Prinses Margriet Tiel

Aantal leerlingen per schooljaar
(73 leerlingen in schooljaar 2021-2022)

Aantal leerlingen per jaar, Prinses Margriet Tiel. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2021-2022. Prinses Margriet Tiel telt 73 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

De prognoses van het aantal leerlingen zijn samen met nog veel meer informatie onderdeel van de uitgebreide PDF rapportage.

Download de schoolrapportage!
Download hier de rapportage voor deze basisschool via de download website van OpenInfo.nl.

Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving. Met meer dan 75 diagrammen en grafieken!

Download!
Kaart met scholen in de omgeving

Prinses Margriet Tiel (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


Protestants Christelijke Basisschool Prinses Margriet Tiel biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Protestants-Christelijk" aan 73 leerlingen in schooljaar 2021-2022. Er zijn 18 scholen met "Margriet" in hun naam.

Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2022, Prinses Margriet Tiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

worden geladen!Voor Prinses Margriet stroomden de groep 8ers in 2022 uit naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 50,00% ging naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 12,50% stroomde uit naar het VMBO en 37,50% ging naar de HAVO of het VWO.

Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2021-2022

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Prinses Margriet Tiel worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in 2022 in Nederland door scholen van het type Basisonderwijs op de IEP eindtoets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 77 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 83 punten). Bekijk ook de eindtoetscores van de andere scholen in Tiel.

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2022: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
In schooljaar 2019-2020 is als gevolg van de Coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen.

Advertentie:

Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar
Schooljaren 2012-2013 tot en met 2021-2022, Prinses Margriet Tiel


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor Prinses Margriet Tiel wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Tiel, provincie Gelderland en heel Nederland vind je op de pagina voor Tiel.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:

Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:

  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor Prinses Margriet zijn uitstroomgegevens bekend over de jaren 2013 tot en met 2022.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2022:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 0
Naar het praktijkonderwijs: 1
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 2
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 3
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 2
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 1
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 1
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 0
Naar de HAVO: 4
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 2
Naar het VWO of het gymnasium: 0.
Advies niet mogelijk: 0
Totaal aantal leerlingen met advies: 16
Totaal aantal leerlingen: 16

Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2022

Onderstaande grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2022

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Prinses Margriet Tiel wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor Prinses Margriet Tiel.

Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Prinses Margriet


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode van de huisadressen van de leerlingen van Prinses Margriet in schooljaar 2021-2022.

De meeste (29) leerlingen van Prinses Margriet wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 4003.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2021-2022, Prinses Margriet


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Protestants Christelijke Basisschool Prinses Margriet Tiel. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Advertentie:

Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2021-2022, Prinses Margriet


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Prinses Margriet Tiel in Tiel.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Protestants Christelijke Basisschool Prinses Margriet Tiel.

BRIN en vestigingsnummer: 19ZE00.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolnaam: Protestants Christelijke Basisschool Prinses Margriet.

Schoolbestuur: Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard. Bestuursnummer: 41424.

Adres: Predikbroedersweg 3, 4003 AL, Tiel. Gemeente Tiel, Gelderland. Telefoon: 0344613789.

Website van de school: geen internetadres bekend.

Organisatiestructuur: Protestants Christelijke Basisschool Prinses Margriet Tiel is de enige vestiging binnen de school Protestants Christelijke Basisschool Prinses Margriet en 1 van de 17 vestigingen binnen het bestuur Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard. Daarbij vallen er 17 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.025 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.069 schoolvestigingen).

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risico'sZeer zwak20 juni 2022Toezicht PO vestigingBasisschool Prinses Margriet
Oordeel over het financiële beheerVoldoende27 december 2019Toezicht BestuurStichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard
Financieel beheerVoldoende27 december 2019Onderzoek BestuurStichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe&Bommelerwaard
ContinuïteitVoldoende27 december 2019Onderzoek BestuurStichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe&Bommelerwaard
DoelmatigheidGeen oordeel27 december 2019Onderzoek BestuurStichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe&Bommelerwaard
RechtmatigheidVoldoende27 december 2019Onderzoek BestuurStichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe&Bommelerwaard
KwaliteitszorgVoldoende27 december 2019Onderzoek BestuurStichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe&Bommelerwaard
KwaliteitscultuurVoldoende27 december 2019Onderzoek BestuurStichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe&Bommelerwaard
Verantwoording en dialoogVoldoende27 december 2019Onderzoek BestuurStichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe&Bommelerwaard

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Advertentie:

Basisschool Prinses Margriet Tiel ligt in de buurt Westroijen.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Westroijen getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

1.750 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Tiel is 2.556 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Westroijen: 17,86%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Westroijen.

Meer over buurt Westroijen
Inkomen in buurt Westroijen: €20.500


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Westroijen.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Tiel via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Tiel. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Westroijen wonen 375 jongeren en zijn 84 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 20 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 36 bij gastouders (VGO) en 28 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,22 opvangplaats per jongere in de buurt van Prinses Margriet Tiel is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij Prinses Margriet Tiel beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Tiel):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Fantaziehuis Tibbe PO16KDVPredikbroedersweg 3 Tiel
Het Rozenpoortje20BSOPriorlaan 3 Tiel
Het Rozenpoortje12KDVPriorlaan 3 Tiel
Verweij6VGOPriorlaan 30 Tiel
Insel6VGOKoenraad van Pruisenstraat 15 Tiel
Simons2VGOHogeweidseweg 61 Tiel
KIDDOOS-Tiel46BSOJ.D. van Leeuwenstraat 19 Tiel
Het Kasteeltje22KDVVoor de Kijkuit 32 Tiel
't Hofje60BSOStationsstraat 21 Tiel
Saeed4VGOStationsweg 13 Tiel
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Tiel op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Tiel.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Protestants Christelijke Basisschool Prinses Margriet Tiel op de buurtpagina voor Westroijen.

Aanmelden bij de basisschool in Tiel?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.