(Voortgezet) Speciaal Onderwijs SO Vso Respont Keurhove in Middelburg

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs SO Vso Respont Keurhove in Middelburg

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar (61 leerlingen in schooljaar 2020-2021)
Schooljaren 2012-2013 t/m 2020-2021, SO Vso Respont Keurhove

Aantal leerlingen per jaar, SO Vso Respont Keurhove. Gegevens voor de schooljaren 2012-2013 tot en met 2020-2021. SO Vso Respont Keurhove telt 61 leerlingen in schooljaar 2020-2021.

Kaart met scholen in de omgeving

SO Vso Respont Keurhove Middelburg (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente Middelburg via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Scholen gemeente Middelburg
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2020-2021, SO Vso Respont Keurhove


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van SO Vso Respont Keurhove in schooljaar 2020-2021.


De meeste (11) leerlingen van SO Vso Respont Keurhove wonen in schooljaar 2020-2021 in postcodegebied 4337.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2012-2013 t/m 2020-2021, SO Vso Respont Keurhove


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

wordt geladen!Aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor SO Vso Respont Keurhove Middelburg.Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2020-2021, SO Vso Respont Keurhove


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor SO Vso Respont Keurhove in Middelburg.


Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: SO/VSO Respont (Keurhove).

BRIN en vestigingsnummer: 04EY12.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Type primair onderwijs: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: SO Vso Respont Asteria College.

Schoolbestuur: Stichting Respont. Bevoegdgezagnummer: 40876.

Adres: Keurhove 3, 4336 GN, Middelburg. Gemeente Middelburg, provincie Zeeland. Telefoon: 0118674573.

Internetadres: www.keurhove.nl.

Organisatiestructuur: SO Vso Respont Keurhove is 1 van de 11 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school SO Vso Respont Asteria College. En 1 van de 15 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Stichting Respont. Daarbij vallen er 8 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 538 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.132 primair onderwijs schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de school SO Vso Respont Asteria College.
Vestiging SO Vso Respont Keurhove is 1 van de 11 primair onderwijs vestigingen binnen de school SO Vso Respont Asteria College en school SO Vso Respont Asteria College valt samen met 8 andere scholen onder het bestuur Stichting Respont. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de school SO Vso Respont Asteria College.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de school SO Vso Respont Asteria College.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de school SO Vso Respont Asteria College.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Respont.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de school SO Vso Respont Asteria College.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende21 mei 2015Toezicht BestuurStichting Respont
Continuering basisarrangementVoldoende07 maart 2013Toezicht SO vestigingSO Keurhove

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool SO Vso Respont Keurhove ligt in de buurt Magistraatwijk Ii.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Magistraatwijk Ii getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

6382 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Middelburg is 2690 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Magistraatwijk Ii: 19,62%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt Magistraatwijk Ii.

Inkomen in buurt Magistraatwijk Ii: €23.900


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Magistraatwijk Ii.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Middelburg via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Middelburg. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Magistraatwijk Ii wonen 310 jongeren en zijn 194 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 98 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 6 bij gastouders (VGO) en 90 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,63 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool SO Vso Respont Keurhove is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool SO Vso Respont Keurhove beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Wondergem6VGOJohan Guiliëlmus Schorerstraat 37 Middelburg
Kameleon32KDVJohan van Reigersbergstr 2 Middelburg
Kameleon98BSOJohan van Reigersbergstr 2 Middelburg
Meikever58KDVMeiveldpad 2 Middelburg
Kramer6VGOSpeeltoren 5 Middelburg
Anker22BSOSchoutstraat 5 Middelburg
Doornbos6VGOPrinsenlaan 111 Middelburg
Dorp-Noorlander6VGOSpinhuisweg 20 Middelburg
Brouwer6VGOOude Vlissingseweg 54 Middelburg
Oppen6VGOHuybregt de Hasestraat 7 Middelburg
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting Respont:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Middelburg op de overzichtspagina voor Middelburg.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van SO Vso Respont Keurhove Middelburg op de buurtpagina voor Magistraatwijk Ii.

Aanmelden bij de basisschool in Middelburg?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.