ZMLK School St. Jan Baptist Kerkrade

Aantal leerlingen per schooljaar
(202 leerlingen in schooljaar 2022-2023)

Aantal leerlingen per jaar, St. Jan Baptist Kerkrade. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2022-2023. St. Jan Baptist Kerkrade telt 202 leerlingen in schooljaar 2022-2023.

Kaart met scholen in de omgeving

St. Jan Baptist Kerkrade (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


ZMLK School St. Jan Baptist Kerkrade biedt primair onderwijs van het type "(Voortgezet) Speciaal Onderwijs" met de denominatie "Algemeen bijzonder" aan 202 leerlingen in schooljaar 2022-2023. Er zijn 6 scholen met "St. Jan Baptist" in hun naam.

Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2022-2023, St. Jan Baptist


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van St. Jan Baptist in schooljaar 2022-2023.

De meeste (24) leerlingen van St. Jan Baptist wonen in schooljaar 2022-2023 in postcodegebied 6466.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2022-2023, St. Jan Baptist


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor ZMLK School St. Jan Baptist Kerkrade. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2022-2023, St. Jan Baptist


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor St. Jan Baptist Kerkrade in Kerkrade.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: ZMLK School St. Jan Baptist Kerkrade.

BRIN en vestigingsnummer: 16PB00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: ZMLK School St Jan Baptist.

Schoolbestuur: Onderwijsstichting MOVARE. Bestuursnummer: 41516.

Adres: Schoolstraat 81, 6466 HV, Kerkrade. Gemeente Kerkrade, Limburg. Telefoon: 0455411298.

Website van de school: https://www.janbaptistkerkrade.nl/

Titel van de website: Home - De website van SO/VSO Jan Baptist Kerkrade

Beschrijving van de website: SO/VSO St. Jan Baptist is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Naast de reguliere leerling die tot het zml-onderwijs behoort, is onze school gespecialiseerd in het omgaan met kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. Onze school wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Organisatiestructuur: ZMLK School St. Jan Baptist Kerkrade is de enige vestiging binnen de school ZMLK School St Jan Baptist en 1 van de 45 vestigingen binnen het bestuur Onderwijsstichting MOVARE. Daarbij vallen er 45 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.026 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen).

Advertentie:

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor de vestiging ZMLK School St. Jan Baptist Kerkrade. De linke vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het primair onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de vestiging ZMLK School St. Jan Baptist Kerkrade. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Kerkrade zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Kerkrade.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor de vestiging ZMLK School St. Jan Baptist Kerkrade.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor de vestiging ZMLK School St. Jan Baptist Kerkrade.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Onderwijsstichting MOVARE.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor de vestiging ZMLK School St. Jan Baptist Kerkrade.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor de vestiging ZMLK School St. Jan Baptist Kerkrade.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor de vestiging ZMLK School St. Jan Baptist Kerkrade.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel05 maart 2018Toezicht SO vestigingSt. Jan Baptistschool
Oordeel over het financiële beheerVoldoende05 maart 2018Toezicht BestuurOnderwijsstichting MOVARE
Financieel beheerVoldoende05 maart 2018Onderzoek BestuurOnderwijsstichting MOVARE
ContinuïteitVoldoende05 maart 2018Onderzoek BestuurOnderwijsstichting MOVARE
RechtmatigheidVoldoende05 maart 2018Onderzoek BestuurOnderwijsstichting MOVARE
KwaliteitszorgVoldoende05 maart 2018Onderzoek BestuurOnderwijsstichting MOVARE
KwaliteitscultuurVoldoende05 maart 2018Onderzoek BestuurOnderwijsstichting MOVARE
Verantwoording en dialoogVoldoende05 maart 2018Onderzoek BestuurOnderwijsstichting MOVARE

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Advertentie:

Basisschool St. Jan Baptist Kerkrade ligt in de buurt Spekholzerheide.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Spekholzerheide getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

6.141 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Kerkrade is 1.443 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Spekholzerheide: 10%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Spekholzerheide.

Meer over buurt Spekholzerheide
Inkomen in buurt Spekholzerheide: €25.100


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Spekholzerheide.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Kerkrade via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Kerkrade. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Spekholzerheide wonen 335 jongeren en zijn 157 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 65 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 6 bij gastouders (VGO) en 86 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,47 opvangplaats per jongere in de buurt van St. Jan Baptist Kerkrade is.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Alle locaties
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn het meest dichtbij St. Jan Baptist Kerkrade beschikbaar (bekijk de volledige lijst voor de gemeente Kerkrade):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Vin6VGOGroene Kruisstraat 30 Kerkrade
Kindercentrum Ratatouille30BSOSpekhofstraat 15 Kerkrade
Kindercentrum Ratatouille60KDVSpekhofstraat 15 Kerkrade
Peutergroep Spoorzoeker16KDVPlein 38 Kerkrade
Spoorzoeker35BSOPlein 38 Kerkrade
Thuishuys Natuurlijk10KDVHeerlenersteenweg 1B Kerkrade
S.J.T. van de Kuit6VGOSt.Bernadettestraat 28 Kerkrade
Humblet4VGOCalbertsweg 144 Kerkrade
BSO De Doorkijk55BSOSingelweg 5A Kerkrade
Kinderdagverblijf Dopi52KDVSingelweg 5A Kerkrade
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Onderwijsstichting MOVARE.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in de woonplaats Kerkrade op de overzichtspagina voor primair onderwijs in de woonplaats Kerkrade.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van ZMLK School St. Jan Baptist Kerkrade op de buurtpagina voor Spekholzerheide.

Aanmelden bij de basisschool in Kerkrade?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.