Corona-statistieken gemeente Bergen op Zoom

Basisschool Vrije School Bergen op Zoom in Bergen op Zoom

Basisschool Vrije School Bergen op Zoom in Bergen op Zoom

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaar 2020-2021, Vrije School Bergen op Zoom


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de Vrije School Bergen op Zoom in Bergen op Zoom.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar.

Kaart met scholen in de omgeving

Vrije School Bergen op Zoom (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Bergen op Zoom via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.
Scholen gemeente Bergen op Zoom
Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2020

Onderstaande grafiek toont het percentage groep 8 leerlingen van 12 jaar of ouder, die meer dan 8 jaar op de basisschool hebben gezeten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2020

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Vrije School Bergen op Zoom in Bergen op Zoom wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor de Vrije School Bergen op Zoom in Bergen op Zoom.


Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2020-2021, Vrije School Bergen op Zoom


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Vrije School Bergen op Zoom in schooljaar 2020-2021.


De meeste (9) leerlingen van Vrije School Bergen op Zoom wonen in schooljaar 2020-2021 in postcodegebied 4661.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaar 2020-2021, Vrije School Bergen op Zoom


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

wordt geladen!Aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Vrije School Bergen op Zoom.Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2020-2021, Vrije School Bergen op Zoom


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Vrije School Bergen op Zoom in Bergen op Zoom.


Gegevens van deze schoolvestiging

Naam: Vrije school Bergen op Zoom.

BRIN en vestigingsnummer: 31PJ00.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Type primair onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolbestuur: Stichting v Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs Bergen op Zoom. Bevoegdgezagnummer: 40980.

Adres: Marslaan 1, 4624 CT, Bergen op Zoom. Gemeente Bergen op Zoom, provincie Noord-Brabant. Telefoon: 0164249001.

Internetadres: www.vrijeschool-bergenopzoom.nl.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel23 februari 2018Toezicht PO vestigingDe Zeeridder
Oordeel over het financiële beheerVoldoende23 februari 2018Toezicht BestuurStg. Alg. Bijz. Basis Onderw.

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Vrije School Bergen op Zoom ligt in de buurt Warande Oost.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Warande Oost getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

7552 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Bergen op Zoom is 2939 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Warande Oost: 15,63 %


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt Warande Oost.

Inkomen in buurt Warande Oost: €20.200


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Warande Oost.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Bergen op Zoom via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Bergen op Zoom. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Warande Oost wonen 515 jongeren en zijn 60 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 20 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 12 bij gastouders (VGO) en 28 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,12 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool Vrije School Bergen op Zoom is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool Vrije School Bergen op Zoom beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Mourabit6VGOKardinaal De Jonglaan 71 Bergen op Zoom
Bouttaouane Salihi6VGOCopernicusstraat 6 Bergen op Zoom
Kinderopvang Mamaloe - Locatie Brede School Oost40BSOBurgemeester Blomlaan 2 Bergen op Zoom
Kinderopvang Mamaloe - locatie Brede School Oost48KDVBurgemeester Blomlaan 2 Bergen op Zoom
Stichting Het Peutercollege NL16KDVMeidoornlaan 42 Bergen op Zoom
Jip en Janneke28KDVGalenuslaan 1 Bergen op Zoom
LPS-KOM in de Warande20BSOGalenuslaan 1 Bergen op Zoom
Bouchafra El-Allouchi6VGOArgolaan 29 Bergen op Zoom
Manrho6VGOGentiaanstraat 30 Bergen op Zoom
El Mourabit4VGOHeilige Geestland 30 Bergen op Zoom
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting v. Alg. Bijz. Basis Onderwijs.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Bergen op Zoom op de overzichtspagina voor Bergen op Zoom.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Vrije School Bergen op Zoom op de buurtpagina voor Warande Oost.

Aanmelden bij de basisschool in Bergen op Zoom?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie op 12 april 2017 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.