Basisschool Weidebloem in Hoogeveen

Basisschool Weidebloem in Hoogeveen

Bekijk de groep 8 uitstroom naar de middelbare school (VWO, HAVO, VMBO), de eindtoets score, zittenblijvers, informatie van de onderwijsinspectie, leerling aantallen en meer!
Bekijk de groep 8 uitstroom naar de middelbare school, de eindtoets score, zittenblijvers, informatie van de onderwijsinspectie, leerling aantallen en meer!
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaar 2010-2011 t/m 2017-2018, Weidebloem in Hoogeveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Weidebloem worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Weidebloem in Hoogeveen.

Deze lijn grafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar.

Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2017, Weidebloem in Hoogeveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de denominatie gegevens

voor Weidebloem worden geladen!Voor Weidebloem Hoogeveen ging over 2017 8.33% van de groep 8 leerlingen naar het speciaal- praktijk of (VMBO)kader onderwijs, 27.78% ging naar het VMBO en 52.78% van de groep 8-ers stroomde uit naar de HAVO of het VWO..

Eindtoets scores groep 8 per schooljaar t/m 2016-2017

Gebruik de 2 keuze lijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Weidebloem worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale- tot de maximale waarde die in 2017 in Nederland op IEP is gescoord (zie deze uitleg). Bovendien zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 77 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 84 punten). Bekijk hier de eindtoetscores van de andere scholen in Hoogeveen!

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2017: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
Leerling aantallen naar leeftijd
Schooljaar 2010-2011 t/m 2017-2018, Weidebloem in Hoogeveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Weidebloem worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Weidebloem in Hoogeveen.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De lijn grafiek toont per leeftijdscategorie hoeveel leerlingen er in een schooljaar waren. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Percentage zittenblijvers groep 8
Schooljaren van 2012 tot en met 2017

3.23% van de groep 8 leeringen van 12 jaar of ouder zat in 2017 meer dan 8 jaar op de basisschool. Onderstaande grafiek toont dit percentage voor de schooljaren 2012 tot en met 2017.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

voor Weidebloem worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers groep 8
Schooljaren van 2012 tot en met 2017

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Weidebloem in Hoogeveen wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor de Weidebloem in Hoogeveen.

Bron zittenblijven
Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar:
Schooljaren van 2012 tot en met 2017, Weidebloem in Hoogeveen


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor Weidebloem wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroom percentages voor de gemeente Hoogeveen, provincie Drenthe en heel Nederland vind je op de pagina voor Hoogeveen.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie, er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:
  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschool niveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
2017: Voor Weidebloem Hoogeveen ging over 2017 8.33% van de groep 8 leerlingen naar het speciaal- praktijk of (VMBO)kader onderwijs, 27.78% ging naar het VMBO en 52.78% van de groep 8-ers stroomde uit naar de HAVO of het VWO.
2016: Voor Weidebloem Hoogeveen stroomden de groep 8ers in 2016 uit naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 28.57% ging naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 17.86% ging naar het VMBO en 46.43% ging naar de HAVO of het VWO.
2015: Voor Weidebloem Hoogeveen ging over 2015 36.0% van de groep 8 leerlingen naar het speciaal- praktijk of (VMBO)kader onderwijs, 8.0% ging naar het VMBO en 56.0% van de groep 8-ers stroomde uit naar de HAVO of het VWO.
2014: Voor Weidebloem Hoogeveen stroomden de groep 8ers in 2014 uit naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 28.12% ging naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 18.75% ging naar het VMBO en 53.12% ging naar de HAVO of het VWO.
2013: Voor Weidebloem Hoogeveen ging over 2013 23.08% van de groep 8 leerlingen naar het speciaal- praktijk of (VMBO)kader onderwijs, 26.92% ging naar het VMBO en 50.0% van de groep 8-ers stroomde uit naar de HAVO of het VWO.
2012: Voor Weidebloem Hoogeveen gingen de leerlingen in het jaar 2012 van groep 8 naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 19.44% naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 22.22% naar het VMBO en 58.33% naar de HAVO of het VWO.
Aantal personeelsleden per type functie


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Weidebloem worden geladen!Informatie voor de 2 vestigingen van het schoolbestuur Vereniging Voor Primair Christelijk Onderwijs H Veen als geheel.

Aantal vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Weidebloem worden geladen!Informatie voor de 2 vestigingen van het schoolbestuur Vereniging Voor Primair Christelijk Onderwijs H Veen als geheel.

Percentage personeel per leeftijdscategorie


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Weidebloem worden geladen!Informatie voor de 2 vestigingen van het schoolbestuur Vereniging Voor Primair Christelijk Onderwijs H Veen als geheel.

Percentage personeel in vaste of tijdelijke dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Weidebloem worden geladen!Informatie voor de 2 vestigingen van het schoolbestuur Vereniging Voor Primair Christelijk Onderwijs H Veen als geheel.

Doorstroom vanuit Weidebloem Hoogeveen naar de middelbare school:

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen per jaar zijn doorgestroomd naar welke middelbare scholen: (sorteer de tabel door op de kolomnamen te klikken & klik op de naam van de middelbare school om te zien hoeveel leerlingen vanaf welke andere basisscholen naar deze middelbare school doorstromen)


Heel even geduld alsjeblieft...

de doorstroom gegevens

voor Weidebloem worden geladen!De doorstroom gegevens zijn momenteel helaas nog niet beschikbaar voor 2017 en verder. Dit doordat er discussie is over de privacy gevoeligheid van deze gegevens.

Gegevens van deze schoolvestiging

Schoolnaam: Weidebloem.

BRIN en vestigingsnummer: 16FI00.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Type primair onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolbestuur: Vereniging Voor Primair Christelijk Onderwijs H Veen. Bevoegdgezagnummer: 69877.

Adres: Schweitzerstraat 21, 7909 AV, Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen, Drenthe. Telefoon: 0528265274.

De postcode van deze school komt het meest voor in de buurt Schoonvelde Oost (klik hier voor informatie over deze buurt!).

Internetadres: Internet adres onbekend.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2017:
Totaal aantal = 36. Naar het praktijkonderwijs = 0. Naar het voortgezet speciaal onderwijs = 0. Naar een basisberoepsgerichte leerweg = 0. Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg = 1. Naar een VMBO kadergerichte leerweg = 2. Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO) = 5. Naar een VMBO-T en HAVO combinatie klas = 7. Naar de HAVO = 3. Naar een HAVO en VWO combinatie klas = 4. Naar het VWO of het gymnasium = 5. Advies niet mogelijk = 4

Correcties: Uitgevoerde correctie(s) op de brondata van DUO: geen

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Hoogeveen via de download website Docupedia.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het primair onderwijs in de gemeente Hoogeveen! Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. Voor de informatie over het primair onderwijs zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd.

Download!
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een email als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Basisschool Weidebloem ligt in de buurt Schoonvelde Oost.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over buurt Schoonvelde Oost getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

2575 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Hoogeveen is 3219 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Schoonvelde Oost: 14,08 %


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Schoonvelde Oost.
Inkomen in buurt Schoonvelde Oost: € 18.300


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor de buurt Schoonvelde Oost.
Kinderopvang in de buurt

In het postcodegebied 7909 van basisschool Weidebloem wonen 325 jongeren en zijn 117 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 36 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 18 bij gastouders (VGO) en 63 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,36 opvangplaats per jongere in het postcodegebied van de school is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Locaties voor kinderopvang

Deze 8 kinderopvanglocaties zijn dichtbij basisschool Weidebloem beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Partou KDV Dr G H Amshoffweg 17-20147KDVDr G H Amshoffweg 17 201 Hoogeveen
Ramdjan-Kallan6VGORöntgenhof 22 Hoogeveen
Dijk-Timmermans2VGORöntgenhof 6 Hoogeveen
Partou BSO Schweitzerstraat 2136BSOSchweitzerstraat 21 Hoogeveen
De Bloementuin16KDVSchweitzerstraat 21 Hoogeveen
Rozema6VGOSchweitzerstraat 80 Hoogeveen
Maanen, van-Dik4VGOCuriestraat 411 Hoogeveen
Bril4VGOVerl Hoogeveensche Vaart 175 Nieuweroord
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren! Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in deze download! Je vindt hier op alle relevante ontwikkelingsgebieden voorbeelden om op een speelse manier je kind te helpen. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Onderzoek door de onderwijs inspectie:

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor deze scholen in de buurt zijn wel inspectie resultaten gepubliceerd:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens van de onderwijsinspectie

voor Weidebloem worden geladen!Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Vereniging Voor Primair Christelijk Onderwijs H Veen:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Hoogeveen op de overzichtspagina voor Hoogeveen.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Weidebloem Hoogeveen op de buurtpagina voor Schoonvelde Oost.

Aanmelden bij de basisschool in Hoogeveen?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschool niveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie op 12 april 2017 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Brongegevens laatst gewijzigd 08-12-2018 © AlleCijfers 2016-2018
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]