Basisschool Wereldkidz de Hoogstraat in Leersum

Basisschool Wereldkidz de Hoogstraat in Leersum

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school (nieuwe informatie 2019!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2019!).
Voor deze schoolvestiging zijn nog gegevens uit eerdere versies van de brondata bekend maar deze vestiging komt inmiddels niet meer onder deze registratie in de meest recente versie van de brondata voor. Er is nog één andere vestiging met het schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland bekend. Zie het overzicht van schoolvestigingen binnen dezelfde organisatie onderaan deze pagina.
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaar 2010-2011 t/m 2018-2019, Wereldkidz de Hoogstraat in Leersum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Wereldkidz de Hoogstraat worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Wereldkidz de Hoogstraat in Leersum.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar.

Leerling aantallen naar leeftijd
Schooljaar 2010-2011 t/m 2018-2019, Wereldkidz de Hoogstraat in Leersum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Wereldkidz de Hoogstraat worden geladen!Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor Wereldkidz de Hoogstraat in Leersum.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De lijn grafiek toont per leeftijdscategorie hoeveel leerlingen er in een schooljaar waren. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal personeelsleden per type functie


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

voor Wereldkidz de Hoogstraat worden geladen!Informatie voor de 2 vestigingen van het schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland als geheel.

Aantal vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Wereldkidz de Hoogstraat worden geladen!Informatie voor de 2 vestigingen van het schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland als geheel.

Percentage personeel per leeftijdscategorie


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Wereldkidz de Hoogstraat worden geladen!Informatie voor de 2 vestigingen van het schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland als geheel.

Percentage personeel in vaste of tijdelijke dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

voor Wereldkidz de Hoogstraat worden geladen!Informatie voor de 2 vestigingen van het schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland als geheel.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in Utrechtse Heuvelrug via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken. Voor de informatie over het primair onderwijs zijn meer dan 25 bronnen uit 7 verschillende datasets gecombineerd.

Download!
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Basisschool Wereldkidz de Hoogstraat ligt in de buurt Verspreide Huizen op de Heuvelrug.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over buurt Verspreide Huizen op de Heuvelrug getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

0 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Utrechtse Heuvelrug is 2848 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Verspreide Huizen op de Heuvelrug: 21,95 %


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Verspreide Huizen op de Heuvelrug.
Inkomen in buurt Verspreide Huizen op de Heuvelrug: € 34.300


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor de buurt Verspreide Huizen op de Heuvelrug.
Kinderopvang in de buurt

In het postcodegebied 3956 van basisschool Wereldkidz de Hoogstraat wonen 4.145 jongeren en zijn 1.617 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 917 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 142 bij gastouders (VGO) en 558 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,39 opvangplaats per jongere in het postcodegebied van de school is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Locaties voor kinderopvang

Deze 8 kinderopvanglocaties zijn dichtbij basisschool Wereldkidz de Hoogstraat beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Dusschoten6VGODreef 266 Leersum
de Dappertjes14KDVWeth.De Langelaan 1 Leersum
BSO de Kanjers44BSOWeth.De Langelaan 1 Leersum
S. Catsburg6VGOMeidoornhaag 2 Leersum
Hoekstra6VGOImkerlaan 1 Leersum
Peuterspeelzaal Ukkepuk16KDVHoogstraat 8 Leersum
Bruijns4VGOBoerenbuurt 34 Leersum
Rijksen- van Eck6VGODe Oude Kolk 5 Leersum
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Onderzoek door de onderwijsinspectie:

Voor deze vestiging zijn 2 onderzoeken van de onderwijsinspectie bekend. De resultaten van het meest recente onderzoek worden hier getoond. Dit is het onderzoek van 2018-04-24 met onderzoeksnummer 294900 (vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen opleidingen). De volledige informatie met alle onderzoeken sinds schooljaar 2015-2016 is onderdeel van deze download.


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens van de onderwijsinspectie

worden geladen!Doorstroom vanuit Wereldkidz de Hoogstraat Leersum naar de middelbare school:

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leerlingen per jaar zijn doorgestroomd naar welke middelbare scholen: (sorteer de tabel door op de kolomnamen te klikken & klik op de naam van de middelbare school om te zien hoeveel leerlingen vanaf welke andere basisscholen naar deze middelbare school doorstromen)Voor Wereldkidz de Hoogstraat zijn helaas geen "doorstroom gegevens" bekend.De doorstroom gegevens zijn momenteel helaas nog niet beschikbaar voor 2017 en verder. Dit doordat er discussie is over de privacy gevoeligheid van deze gegevens.

Gegevens van deze schoolvestiging

Schoolnaam: WereldKidz de Hoogstraat.

BRIN en vestigingsnummer: 05ZW01.

Denominatie: Openbaar.

Type primair onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolbestuur: Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland. Bevoegdgezagnummer: 41496.

Adres: Hoogstraat 10, 3956 NA, Leersum. Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Utrecht. Telefoon: 0343420576.

De postcode van deze school komt het meest voor in de buurt Verspreide Huizen op de Heuvelrug (klik hier voor informatie over deze buurt!).

Internetadres: Internet adres onbekend.

Correcties: Uitgevoerde correctie(s) op de brondata van DUO: geen

Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Leersum op de overzichtspagina voor Leersum.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Wereldkidz de Hoogstraat Leersum op de buurtpagina voor Verspreide Huizen op de Heuvelrug.

Aanmelden bij de basisschool in Leersum?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie op 12 april 2017 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Brongegevens laatst gewijzigd 01-04-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]