Corona-statistieken gemeente Hoorn

Basisschool Westfriese Vrije School Parcival in Hoorn Nh

Basisschool Westfriese Vrije School Parcival in Hoorn Nh

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar
Schooljaren 2010-2011 t/m 2019-2020, Westfriese Vrije School Parcival


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!

AlleCijfers.nl

Totaal aantal leerlingen per schooljaar voor de Westfriese Vrije School Parcival in Hoorn Nh.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per schooljaar. Download de uitgebreide rapportage over Westfriese Vrije School Parcival voor de leerlingprognoses. Het rapport bevat ook diverse vergelijkingen tussen Westfriese Vrije School Parcival en de meest nabijgelegen scholen.

Kaart met scholen in de omgeving

Westfriese Vrije School Parcival Hoorn (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Basisonderwijs.

Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Hoorn via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.
Scholen gemeente Hoorn
Eindtoetsscores groep 8 per schooljaar t/m 2018-2019

Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op schooljaar of school/gemeente/Nederland:Heel even geduld alsjeblieft...

de eindtoetsscores

voor Westfriese Vrije School Parcival worden geladen!De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in 2019 in Nederland door scholen van het type Basisonderwijs op de IEP eindtoets is gescoord (zie deze uitleg). Hierbij zijn de laagste 10% scores rood, de volgende 15% oranje en de hoogste 25% scores groen gekleurd (25% van de scholen haalt minder dan 78 punten en 25% van de scholen scoort meer dan 84 punten). Bekijk hier de eindtoetscores van de andere scholen in Hoorn Nh!

Toets types

Toelichting op de toetsresultaten:
De meter toont de resultaten van de eindtoetsen voor 2019: naast de Centrale Eindtoets (voorheen Cito) hebben scholen inmiddels de keuze uit 5 andere toetsen. Dit zijn de IEP, ROUTE 8, AMN, DIA en CESAN. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken.
Uitstroom groep 8 naar de middelbare school
2019, Westfriese Vrije School Parcival in Hoorn Nh


Heel even geduld alsjeblieft...

de uitstroomgegevens

worden geladen!Voor Westfriese Vrije School gingen de leerlingen in het jaar 2019 van groep 8 naar de volgende soorten vervolgopleidingen: 4.17% naar het speciaal- praktijk of kader onderwijs, 33.33% naar het VMBO en 62.5% naar de HAVO of het VWO.

Uitstroom naar type middelbareschool, percentage leerlingen per jaar:
Schooljaren 2011-2012 tot en met 2018-2019, Westfriese Vrije School Parcival in Hoorn Nh


Heel even geduld alsjeblieft...

het uitstroomoverzicht over de jaren

voor Westfriese Vrije School Parcival wordt geladen!Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school. Hierbij is te zien hoeveel procent van de leerlingen naar welk niveau middelbare school is gegaan. De vergelijking met de uitstroompercentages voor de gemeente Hoorn, provincie Noord-Holland en heel Nederland vind je op de pagina voor Hoorn Nh.

Vergelijk uitstroom

Toelichting op de uitstroom informatie:
Er worden 7 categorieën uitstroom gebruikt:
  1. Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
  2. Beroeps en kader onderwijs = VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg + Vmbo BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg + VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
  3. VMBO = VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) + VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
  4. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
  5. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
  6. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  7. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Om tot 7 categoriën te komen zijn sommige categoriën uit de brondata samengevoegd. Dit is gedaan om de overzichten beter leesbaar te houden. De volledige informatie hierover vind je in het overzicht van samengevoegde categorieën.
Uitstroom en schooladvies:
In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van de leerlingen. De school kijkt daarvoor naar heel veel aspecten. Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. En om de bredere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Er kan dus verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoets score en het schooladvies en daarmee de uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het advies van de leerkrachten.
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet de leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.
Cijfers per schooljaar:
Voor Westfriese Vrije School zijn uitstroomgegevens bekend over de jaren 2012 tot en met 2019.

Uitstroom groep 8 leerlingen in 2019:
Naar het voortgezet speciaal onderwijs: 0
Naar het praktijkonderwijs: 0
Naar een basisberoepsgerichte leerweg: 0
Naar een VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 0
Naar een VMBO kadergerichte leerweg: 1
Naar een VMBO kader- en theoretisch- gecombineerde vervolgopleiding: 3
Naar het VMBO-GT (gemengde/theoretische leerweg, voorheen MAVO): 5
Naar een VMBO-T en HAVO combinatieklas: 3
Naar de HAVO: 5
Naar een HAVO en VWO combinatieklas: 2
Naar het VWO of het gymnasium: 5.
Advies niet mogelijk: 0
Totaal aantal leerlingen met advies: 24
Totaal aantal leerlingen: 24

Percentage zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2019

5.26% van de groep 8 leeringen van 12 jaar of ouder zat in 2019 meer dan 8 jaar op de basisschool. Onderstaande grafiek toont dit percentage voor de schooljaren 2013 tot en met 2019.


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijvers gegevens

worden geladen!Percentage groep 8 leerlingen dat in zijn of haar schoolcarrière is blijven zitten.


Toelichting op de informatie over zittenblijvers / leerlingen die doubleren:
Zittenblijvers worden geteld als kinderen die in groep 8 zitten en die al 9 jaar of langer op de basisschool zitten, en dus op enig moment in hun schoolloopbaan een jaar over hebben gedaan. Met andere woorden: het aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs in het betreffende schooljaar (bijna altijd is dit 9 jaar omdat je op de basisschool in principe maar 1 keer mag doubleren).
Aantal zittenblijvers
Schooljaren van 2013 tot en met 2019

Onderstaande grafiek toont per schooljaar hoeveel leerlingen er dat jaar in groep 8 zaten. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.


Heel even geduld alsjeblieft...

de lijngrafiek met zittenblijfgegevens

voor Westfriese Vrije School Parcival in Hoorn Nh wordt geladen!Zittenblijvers per jaar voor de Westfriese Vrije School Parcival in Hoorn Nh.

Bron zittenblijven
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2019-2020, Westfriese Vrije School Parcival


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Westfriese Vrije School Parcival in schooljaar 2019-2020.

De meeste (58) leerlingen van Westfriese Vrije School Parcival wonen in schooljaar 2019-2020 in postcodegebied 1628.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2019-2020, Westfriese Vrije School Parcival


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

wordt geladen!Aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Westfriese Vrije School Parcival Hoorn.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2019-2020, Westfriese Vrije School Parcival


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Westfriese Vrije School Parcival in Hoorn Nh.

Gegevens van deze schoolvestiging

Naam: Westfriese Vrije School Parcival.

BRIN en vestigingsnummer: 06QZ00.

Denominatie: Antroposofisch.

Type primair onderwijs: Basisonderwijs.

Schoolbestuur: Stichting Vrijescholen Ithaka Haarlem. Bevoegdgezagnummer: 41296.

Adres: Nachtegaal 146, 1628 DJ, Hoorn Nh. Gemeente Hoorn, provincie Noord-Holland. Telefoon: 0229231011.

Internetadres: www.parcival-hoorn.nl.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor vestiging Westfriese Vrije School Parcival Hoorn.
Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor vestiging Westfriese Vrije School Parcival Hoorn.

Toont de grafiek met het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie relatief veel oudere medewerkers? En is het aantal geboorten in de buurt van de school (zie de PDF rapportage) de afgelopen jaren hoog? Dan zou het kunnen dat deze school helaas nog (extra) last krijgt van de personeelstekorten in het onderwijs. Wij zien onderwijs als zeer belangrijke investering in de toekomst en zijn ervan overtuigd dat deze zich zowel materieel als immaterieel terugverdient. Wij zijn voor kleinere klassen en hogere salarissen voor het onderwijsgevendpersoneel en denken dat dit de beste manier is om meer goede leerkrachten te behouden en aan te trekken.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor vestiging Westfriese Vrije School Parcival Hoorn.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Vrijescholen Ithaka Haarlem.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor vestiging Westfriese Vrije School Parcival Hoorn.
Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Kwaliteitscultuur3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingWest Friese Vrije School Parcival
Verantwoording en dialoog4: goed17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingWest Friese Vrije School Parcival
Resultaten4: goed17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingWest Friese Vrije School Parcival
Aanbod4: goed17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingWest Friese Vrije School Parcival
Zicht op ontwikkeling3: voldoende17 oktober 2016Onderzoek PO vestigingWest Friese Vrije School Parcival

Klik hier en toon alle 12 rijen met inspectieresultaten...

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Westfriese Vrije School Parcival ligt in de Kersenboogerd Noord Buurt 32 01.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de Kersenboogerd Noord Buurt 32 01 getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

3456 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Hoorn is 2618 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in Kersenboogerd Noord Buurt 32 01: 17,60 %


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt Kersenboogerd Noord Buurt 32 01.
Inkomen in Kersenboogerd Noord Buurt 32 01: €19.300


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor Kersenboogerd Noord Buurt 32 01.
Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Hoorn via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Hoorn. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Download de schoolrapportage!
Download hier de rapportage voor deze basisschool via de download website van OpenInfo.nl.

Download de uitgebreide rapportage met veel extra informatie over de school en haar omgeving. Met meer dan 75 diagrammen en grafieken!

Download!
Kinderopvang in de omgeving van de school

In de Kersenboogerd Noord Buurt 32 01 wonen 300 jongeren en zijn 66 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 0 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 10 bij gastouders (VGO) en 56 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,22 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool Westfriese Vrije School Parcival is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool Westfriese Vrije School Parcival beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Peuterspeelschool De Poort15KDVNachtegaal 146 Hoorn
De Kersentuin locatie Wereldwijzer16KDVNachtegaal 144 Hoorn
M.E.S. Wassenaar6VGOKasteellaan 21 Hoorn
C.A. Pol-ter Burg4VGONachtegaal 54 Hoorn
M.C. Meijer6VGOWatersnip 105 Hoorn
Marosa Kindercentrum25KDVRoerdomp 3A Hoorn
S.G. Brouwer6VGOBoekerij 10 Blokker
M.B. Sprong-Steigstra5VGOSpant 16 Hoorn
K.M. Petri-Rog6VGOLijster 61 Hoorn
SKH De Molshoop, Natuur BSO29BSOKloosterhout 1 Blokker
"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzichtspagina voor het schoolbestuur Stichting Vrijescholen Ithaka.

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Hoorn Nh op de overzichtspagina voor Hoorn Nh.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Westfriese Vrije School Parcival Hoorn op de buurtpagina voor Kersenboogerd Noord Buurt 32 01.

Aanmelden bij de basisschool in Hoorn Nh?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats. Zin in meer cijfers? Kijk eens naar het rapport "Staat van het onderwijs" dat de onderwijsinspectie op 12 april 2017 heeft uitgebracht. De bevindingen over schoolverschillen zie je in de visualisatie "Schoolverschillen" die op basis hiervan gemaakt is.