(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Yulius Db Mfc in Rotterdam

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Yulius Db Mfc in Rotterdam

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen.
Aantal leerlingen per schooljaar (47 leerlingen in schooljaar 2020-2021)
Schooljaren 2010-2011 t/m 2020-2021, Yulius Db Mfc

Aantal leerlingen per jaar, Yulius Db Mfc. Gegevens voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2020-2021. Yulius Db Mfc telt 47 leerlingen in schooljaar 2020-2021.

Kaart met scholen in de omgeving

Yulius Db Mfc Rotterdam (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen. De kaart toont schoolvestigingen van het type Speciaal Basisonderwijs.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente Rotterdam via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Scholen gemeente Rotterdam
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2020-2021, Yulius Db Mfc


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meest voorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Yulius Db Mfc in schooljaar 2020-2021.

De meeste (5) leerlingen van Yulius Db Mfc wonen in schooljaar 2020-2021 in postcodegebied 3069.

Aantal leerlingen per leeftijdscategorie
Schooljaren 2010-2011 t/m 2020-2021, Yulius Db Mfc


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlingdata

worden geladen!Percentage en aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor Yulius Db Mfc Rotterdam. Klik op de segmenten in de grafiek om het aantal en percentage leerlingen te zien.


Toelichting op het aantal leerlingen per leeftijdscategorie:
De gestapelde staafgrafiek toont hoeveel leerlingen er per schooljaar en per leeftijdscategorie zijn. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
Aantal leerlingen naar leeftijd
Schooljaar 2020-2021, Yulius Db Mfc


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar leeftijd voor Yulius Db Mfc in Rotterdam.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Yulius DB MFC (eerder gebruikte naam op dit vestigingsnummer: Yulius DB MEC).

BRIN en vestigingsnummer: 01UC01.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Type primair onderwijs: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Schoolnaam: Yulius Onderwijs.

Schoolbestuur: Stichting Yulius Onderwijs. Bevoegdgezagnummer: 85256.

Adres: Brede Hilledijk 40, 3072 KG, Rotterdam. Gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland. Telefoon: 0884056456.

Internetadres: www.yulius.nl.

Organisatiestructuur: Yulius Db Mfc is 1 van de 14 vestigingen binnen de school Yulius Onderwijs en binnen het bestuur Stichting Yulius Onderwijs. Er zijn 157 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 7.132 schoolvestigingen).

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor het bestuur Stichting Yulius Onderwijs.
Vestiging Yulius Db Mfc is 1 van de 14 vestigingen binnen het bestuur Stichting Yulius Onderwijs. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor het bestuur als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor het bestuur Stichting Yulius Onderwijs.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor het bestuur Stichting Yulius Onderwijs.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor het bestuur Stichting Yulius Onderwijs.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Yulius Onderwijs.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor het bestuur Stichting Yulius Onderwijs.

Meer personeelsgegevens
Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingenGeen eindoordeel23 maart 2018Toezicht SO vestigingMFC Brainpark
Oordeel over het financiële beheerVoldoende23 maart 2018Toezicht BestuurStichting Yulius Onderwijs
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor leerresultaten.5: niet te beoordelen09 mei 2016Onderzoek (V)SO vestigingDe Wilgen
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor sociale opbrengsten.5: niet te beoordelen09 mei 2016Onderzoek (V)SO vestigingDe Wilgen
De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de leerlingen liggen ten minste op het niveau van de landelijke standaarden voor opbrengsten.5: niet te beoordelen09 mei 2016Onderzoek (V)SO vestigingDe Wilgen

Klik hier en toon alle 33 rijen met inspectieresultaten...

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Basisschool Yulius Db Mfc ligt in de buurt Afrikaanderwijk.

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Afrikaanderwijk getoond worden: (1) Hoeveel jongeren (leeftijd 0 tot 15 jaar) er wonen als percentage van het totaal aantal inwoners. En (2) het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar.

7385 meter

is de gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school. De gemiddelde afstand voor heel Rotterdam is 2296 meter.


Toelichting op de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en postcode van de schoolvestiging:
De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.
Jongeren in buurt Afrikaanderwijk: 16,60%


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt Afrikaanderwijk.

Inkomen in buurt Afrikaanderwijk: €16.700


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Afrikaanderwijk.

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Rotterdam via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (primair) onderwijs in de gemeente gemeente Rotterdam. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel documenten.

Download!
Tip: Spelend leren met je kleuter voor groep 1 en 2
Thuis spelend oefenen voor kleuters op de relevante ontwikkelingsgebieden die in bijvoorbeeld de Cito-toets voor eind groep 2 voorkomen

Spelend leren. Dat doen kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Toch kan het zijn dat je kind een extra zetje nodig heeft. Daar wil je als ouder bij helpen! En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. Het is gezellig en leerzaam!

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Kinderopvang in de omgeving van de school

In de buurt Afrikaanderwijk wonen 1.375 jongeren en zijn 259 plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 80 bij de buitenschoolse opvang (BSO), 16 bij gastouders (VGO) en 163 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (KDV). Dit maakt dat er gemiddeld 0,19 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool Yulius Db Mfc is:


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens over de kinderopvang

in de buurt van de school worden geladen!Bron kinderopvang
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zich een mislukkeling voelen."
Locaties voor kinderopvang

Deze 10 kinderopvanglocaties zijn met meest dichtbij basisschool Yulius Db Mfc beschikbaar (download de volledige lijst):

NaamAantal plaatsenTypeAdres
Yekhlef-El Mazari6VGOBothastraat 47 Rotterdam
De Droomplaats Heppie28KDVHillestraat 21 Rotterdam
De Rotterdamse Peuterschool, locatie Obs Nelson Mandela Joubertstraat15KDVJoubertstraat 7 Rotterdam
Hilversum Habaths6VGOLaan op Zuid 913 Rotterdam
Bimbola Laan op Zuid76KDVLaan op Zuid 908 Rotterdam
De Rotterdamse Peuterschool, locatie Sterrenschool de Globetrotter 32KDVAfrikaanderplein 5 Rotterdam
Talentencollege het Dierenrijk58KDVHilledijk 97A Rotterdam
BSO het Talentencollege32BSOHilledijk 97A Rotterdam
Kiddoozz De Wissel32KDVSpoorweghaven 174 Rotterdam
BSO het Dierenrijk26BSOHilledijk 105 Rotterdam
Gebruikte open data bronnen

Naast de kwalitatieve kanten van de schoolkeuze vind je op AlleCijfers.nl de 'harde' 'statistische' informatie verzameld. De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. Zie deze bronbeschrijving.

Bronnen basisscholen
Gerelateerde informatie

Overzicht van vestigingen met het schoolbestuur Stichting Yulius Onderwijs:

Bekijk het overzicht van alle basisscholen in Rotterdam op de overzichtspagina voor Rotterdam.

En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van Yulius Db Mfc Rotterdam op de buurtpagina voor Afrikaanderwijk.

Aanmelden bij de basisschool in Rotterdam?
Waar kun je op letten bij de keuze van de school voor je kind?

Er zijn natuurlijk aspecten bij een schoolkeuze die zich niet in cijfers laten vertalen. Zoals de klik met de leerkrachten en andere ouders, de sfeer, de cultuur, het gebouw, de wijze waarop een school om gaat met individuele leerlingen en ieders eigen talenten,... Daarnaast speelt reistijd een rol en kun je een keuze maken voor je geloofsovertuiging: Christelijk, Reformatorisch, Rooms Katholiek, Islamitisch, openbaar... En dan heb je nog de verschillende visies binnen het onderwijs: Montessori, Dalton, Freinetschool...

Ter overweging bij alle cijfers:

Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eind toets score en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht, dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.