Statistieken buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg

Aantal inwoners per jaar
(zeer grote groei van 11233% naar 1.700 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg is met 1.685 personen gestegen van 15 in 2016 tot 1.700 in 2022 (dat is 11233%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg

Buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg heeft afgerond een totale oppervlakte van 31 hectare, waarvan 17 land en 14 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.370 adressen per km2. Er wonen 995 huishoudens in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Postcode 1019 is de meest voorkomende postcode in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. De buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg ligt binnen Oostelijk Havengebied in de gemeente Amsterdam.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Oostelijk Havengebied met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Java-eiland, 2: KNSM-eiland, 3: Oostelijke Handelskade, 4: Sporenburg, 5: Rietlanden ...Toon meer... Kaart van de wijk Oostelijk Havengebied met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Java-eiland, 2: KNSM-eiland, 3: Oostelijke Handelskade, 4: Sporenburg, 5: Rietlanden, 6: Borneo, 7: Bedrijvengebied Cruquiusweg, 8: Entrepot-Noordwest, 9: Architectenbuurt, 10: Bedrijvengebied Veelaan, 11: Bedrijvengebied Zeeburgerkade ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 918 woningen in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(€465.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Gegevens voor het jaar 2022 (momenteel zijn nog geen gegevens over andere jaren beschikbaar).

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg, 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg was €465.000 in 2022.

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 1.733 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg telt in totaal 1.733 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg, 2016 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg is met 975 personen gestegen van 10 in 2016 tot 985 in 2022 (dat is 9750%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg in 2022 zijn Westers (410 inwoners) en Overig (185 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Advertentie:

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Sportzaal DKC de Kleine Kapitein

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Sportzaal DKC de Kleine Kapitein is uitgebracht. Sportzaal DKC de Kleine Kapitein was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Amsterdam als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Sportzaal DKC de Kleine Kapitein bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 368 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 52 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 2 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 150 misdrijven in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 668 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 668 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 656 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg 150 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg in 2022 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (36 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (27 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 7 misdrijven in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 65,29 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€45.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Oostelijk Havengebied (Bedrijvengebied Cruquiusweg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Oostelijk Havengebied is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg is €45.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €52.400. Buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg telt 400 inkomensontvangers op 1.700 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,9% procent van de huishoudens in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Oostelijk Havengebied (Bedrijvengebied Cruquiusweg is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Oostelijk Havengebied is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (260 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg zijn in totaal 260 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 260 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 255 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg op 3 januari 2023 zijn A (746 adressen) en A+ (264 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg: 746 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg voor 2022.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Top 5 buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal260Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie25Aantal2021
G+I Handel en horeca35Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening75Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.700Aantal2022
Mannen880Aantal2022
Vrouwen815Aantal2022
0 tot 15 jaar165Aantal2022
15 tot 25 jaar165Aantal2022
25 tot 45 jaar1.055Aantal2022
45 tot 65 jaar265Aantal2022
65 jaar of ouder45Aantal2022
Ongehuwd1.300Aantal2022
Gehuwd325Aantal2022
Gescheiden65Aantal2022
Verweduwd5Aantal2022
Westers totaal410Aantal2022
Geboorte totaal30Aantal2021
Geboorte relatief52Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal0Aantal2021
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid9.713,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag30Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar60Aantal2020
Opleidingsniveau hoog350Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2020
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.990Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal670Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning660Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
Energielabels Definitief1.349Aantal2023
Energielabels Voorlopig127Aantal2023
Energielabels Onbepaald229Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++19Aantal2023
Energielabels A+++234Aantal2023
Energielabels A++202Aantal2023
Energielabels A+264Aantal2023
Energielabels A746Aantal2023
Energielabels B2Aantal2023
Energielabels C4Aantal2023
Energielabels D3Aantal2023
Energielabels E0Aantal2023
Energielabels F0Aantal2023
Energielabels G2Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn30%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht65%percentage2020
Overgewicht34%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn60%percentage2020
Wekelijkse sporters70%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk62%percentage2020
Lopen naar school of werk32%percentage2020
Fietsen naar school of werk48%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam35%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger7%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid88%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen21%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid17%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt15%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen6%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal995Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens495Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen345Aantal2022
Huishoudens met kinderen155Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie82%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers400Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€52.400Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€45.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen21%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen46%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar48%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen37%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen33%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen9%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,9%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,4%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€4x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW40Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon985Aantal2022
Niet-westers totaal305Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname60Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers185Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal111Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting4Aantal2022
Verkeersovertredingen11Aantal2022
Vernieling10Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven150Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km60Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km78Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km93Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km445Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km30Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km369Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km65Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km425Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km134Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km951Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km212,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km423Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km483Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km37Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km110Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km73Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km36Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km72Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km52Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km49Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Park of plantsoen afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Dagrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Bos afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open natuurlijk terrein totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open droog natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open nat natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Semi-openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Sportterrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Volkstuin afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Verblijfsrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Begraafplaats afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Recreatief binnenwater afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km46Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km58Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km51Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km62Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,20Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03633309Code2022
RegionaamBedrijvengebied CruquiuswegNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode03633309Code2022
Oppervlakte totaal31Aantal hectaren2022
Oppervlakte land17Aantal hectaren2022
Oppervlakte water14Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode1019.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.370Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal1.733Aantal2023
Adressen met postcode1.705Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.440Aantal2023
Panden57Aantal2023
Percelen64Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19001Aantal2023
Panden 1900 tot 19254Aantal2023
Panden 1925 tot 195017Aantal2023
Panden 1950 tot 19708Aantal2023
Panden 1970 tot 19800Aantal2023
Panden 1980 tot 19900Aantal2023
Panden 1990 tot 20001Aantal2023
Panden 2000 tot 2010108Aantal2023
Panden 2010 tot 2020748Aantal2023
Panden 2020 en later818Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2021
Verkeersongevallen totaal1Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal440Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine315Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof125Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,40Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.517Aantal2022
Motorfietsen55Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad918Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€465.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning0%Percentage2022
Percentage meergezinswoning100%Percentage2022
Percentage bewoond87%Percentage2022
Percentage onbewoond13%Percentage2022
Koopwoningen34%Percentage2022
Huurwoningen totaal66%Percentage2022
In bezit woningcorporatie9%Percentage2022
In bezit overige verhuurders57%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 20001%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200099%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Bedrijvengebied Cruquiusweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Amsterdam.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Amsterdam Rijnkanaalkade1 - 551019VAAmsterdam
Bottelarijstraat1 - 3631019VCAmsterdam
Brandslangstraat11 - 1471019VPAmsterdam
Cruquiusweg59 - 1541019AG - 1019ATAmsterdam
Hijskraanstraat1 - 121019XWAmsterdam

Toon alle 25 rijen met adressen...