Statistieken buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV

Aantal inwoners per jaar
(zeer grote daling van 100% naar 0 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV is met 12 personen gedaald van 12 in 2013 tot 0 in 2023 (dat is 100%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV

Buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV heeft afgerond een totale oppervlakte van 13 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 822 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. Postcode 5047 is de meest voorkomende postcode in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. De buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV ligt binnen Bedrijventerrein Vossenberg in de gemeente Tilburg.

De gemeente Tilburg (gemeentecode GM0855) is bij een gemeentelijke herindeling in 2021 groter geworden vanuit de gemeente Haaren. Hierbij is de gemeente Haaren voor 10% naar de nieuwe gemeente Tilburg overgegaan. De voormalige gemeente Haaren ging verder naar de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel. De gegevens van de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bedrijventerrein Vossenberg met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein Vossenberg West II, 2: Bedrijventerrein Vossenberg West I, 3: Bedrijventerrein Vossenberg Scheg, 4: Bedrijventerrein Vossenberg, 5: Bedrijventerrein Vossenberg Scheg Oost, 6: Bedrijventerrein Vossenberg PDV, 7: Bedrijventerrein Albion.

Woningkenmerken
Er zijn geen woningen in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tilburg in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(bijna gelijk gebleven: €441.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Bedrijventerrein Vossenberg (voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV zelf zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar). Gegevens voor de jaren 2020 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Bedrijventerrein Vossenberg, 2020 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Bedrijventerrein Vossenberg is met €441.000 in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van de waarde in 2020.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tilburg.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 58 totaal in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV telt in totaal 58 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV is met 10 personen afgenomen van 10 in 2013 tot 0 in 2022 (dat is 100%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tilburg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV in 2022 zijn Westers (0 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV zijn A (22 adressen) en A++ (5 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV: 22 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV
Er waren 6 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Gymzaal Bergeijkstraat

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Gymzaal Bergeijkstraat is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. Gymzaal Bergeijkstraat is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV ligt. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Tilburg als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Gymzaal Bergeijkstraat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 14 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Gymzaal Bergeijkstraat stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Tilburg telde bij deze verkiezingen in totaal 67 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bedrijventerrein Vossenberg (Bedrijventerrein Vossenberg PDV is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bedrijventerrein Vossenberg is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV is €23.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is geen data. Buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV telt 0 inkomensontvangers op 0 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
geen data procent van de huishoudens in buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bedrijventerrein Vossenberg (Bedrijventerrein Vossenberg PDV is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bedrijventerrein Vossenberg is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (60 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV zijn in totaal 60 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 60 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 65 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV
Er zijn 48 elektrische auto’s in september 2023 in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 48 elektrische auto’s in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 91 voertuigen met ‘diesel’ als energiebron in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 180 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 87 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 78 misdrijven in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 975 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 23 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV 78 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV in 2022 zijn Winkeldiefstal (45 delicten) en Ongevallen (weg) (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 2 misdrijven in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg.

Misdaden per 1.000 inwoners

Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners

Er zijn voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV helaas geen data over geboortes bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken

Voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV zijn voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’ uit de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Gewicht

Voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV zijn voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’ uit de categorie ‘Gewicht’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Sporten en bewegen

Voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV zijn voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’ uit de categorie ‘Sporten en bewegen’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Lichamelijke gezondheid

Voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV zijn voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’ uit de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Gezondheidsbeperkingen

Voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV zijn voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’ uit de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Psychische gezondheid

Voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV zijn voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’ uit de categorie ‘Psychische gezondheid’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Eenzaamheid

Voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV zijn voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’ uit de categorie ‘Eenzaamheid’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Sociale aspecten

Voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV zijn voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’ uit de categorie ‘Sociale aspecten’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Hulp aan anderen

Voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV zijn voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’ uit de categorie ‘Hulp aan anderen’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal60Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie5Aantal2022
G+I Handel en horeca25Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2023
Mannen0Aantal2023
Vrouwen0Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 65 jaar0Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd0Aantal2023
Gehuwd0Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Westers totaal0Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2021
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal0Aantal2021
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid16Aantal per km²2016
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.940Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.250Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.370Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning5.180Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.790Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.750Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.920Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.930Gemiddeld per m³2016
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief32Aantal2023
Energielabels Voorlopig8Aantal2023
Energielabels Onbepaald18Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++3Aantal2023
Energielabels A++5Aantal2023
Energielabels A+2Aantal2023
Energielabels A22Aantal2023
Energielabels B5Aantal2023
Energielabels C2Aantal2023
Energielabels D0Aantal2023
Energielabels E0Aantal2023
Energielabels F0Aantal2023
Energielabels G0Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2016
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.400Gemiddeld in Euro2015
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AO1Aantal2016
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AOW3Aantal2016
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal57Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting2Aantal2022
Verkeersovertredingen12Aantal2022
Vernieling0Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven78Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,30Gemiddelde afstand in km2016
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 5 km19Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpost afstand3,40Gemiddelde afstand in km2016
Apotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuis met poli afstand3,00Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2016
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,10Gemiddelde afstand in km2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km74Gemiddeld aantal2016
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2016
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2016
Café afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 5 km21Gemiddeld aantal2016
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2016
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 5 km56Gemiddeld aantal2016
Restaurant afstand2,50Gemiddelde afstand in km2016
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2016
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2016
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijf afstand2,80Gemiddelde afstand in km2016
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang afstand2,10Gemiddelde afstand in km2016
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs afstand2,00Gemiddelde afstand in km2016
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km18Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,90Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2016
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,40Gemiddelde afstand in km2016
Treinstation afstand3,50Gemiddelde afstand in km2016
Belangrijk overstapstation afstand5,90Gemiddelde afstand in km2016
Bibliotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2016
Zwembad afstand3,30Gemiddelde afstand in km2016
Kunstijsbaan afstand7,50Gemiddelde afstand in km2016
Museum afstand4,40Gemiddelde afstand in km2016
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten afstand6,20Gemiddelde afstand in km2016
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2016
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2016
Bioscoop afstand6,10Gemiddelde afstand in km2016
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2016
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2016
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2016
Attractie afstand10,20Gemiddelde afstand in km2016
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 50 km24Gemiddeld aantal2016
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2016
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08556006Code2023
RegionaamBedrijventerrein Vossenberg PDVNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08556006Code2023
Oppervlakte totaal13Aantal hectaren2023
Oppervlakte land13Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode5047.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid822Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal58Aantal2023
Adressen met postcode58Aantal2023
Adressen met woonfunctie0Aantal2023
Panden41Aantal2023
Percelen15Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19700Aantal2023
Panden 1970 tot 19800Aantal2023
Panden 1980 tot 19901Aantal2023
Panden 1990 tot 200047Aantal2023
Panden 2000 tot 20109Aantal2023
Panden 2010 tot 20200Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2021
Verkeersongevallen totaal6Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine5Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof5Aantal2022
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte77Aantal2022
Motorfietsen0Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2022
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning100%Percentage2016
Percentage meergezinswoning0%Percentage2016
Percentage bewoond95%Percentage2016
Percentage onbewoond5%Percentage2016
Koopwoningen84%Percentage2016
Huurwoningen totaal16%Percentage2016
In bezit woningcorporatie0%Percentage2016
In bezit overige verhuurders16%Percentage2016
Eigendom onbekend0%Percentage2016
Bouwjaar voor 200095%Percentage2016
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2016

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Bedrijventerrein Vossenberg PDV. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tilburg.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Aphroditestraat1 - 855047TWTilburg
Brakman77 - 805047SV - 5047SWTilburg
Hestiastraat1 - 185047VATilburg