Informatie buurt Bilthoven Noord:

Informatie buurt Bilthoven Noord:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bilthoven Noord in de gemeente De Bilt! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bilthoven Noord in de gemeente De Bilt!

De naam Bilthoven Noord wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Bilthoven Noord. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Aantal inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Bilthoven Noord, jaren 2018 tot en met 2018.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van De Bilt
(buurt Bilthoven Noord is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in De Bilt. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Voor Bilthoven Noord is helaas geen kaart met buurt informatie beschikbaar. Daarom wordt hier de kaart voor heel Nederland getoond.

Over buurt Bilthoven Noord

Bilthoven Noord heeft een totale oppervlakte van 991 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 741 adressen per km2. Er wonen 2.030 huishoudens in Bilthoven Noord. Postcode 3723 is de meest voorkomende postcode in de buurt Bilthoven Noord. Bilthoven Noord ligt binnen de wijk Bilthoven Noord in de gemeente De Bilt.

Kenmerken van de 2.210 woningen in Bilthoven Noord
Informatie over de 2.210 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor De Bilt. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Bilthoven Noord:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de Bilthoven Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2018 tot en met 2018.


WOZ waarde Bilthoven Noord:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Inwoners naar leeftijd in buurt Bilthoven Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - Bilthoven Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - Bilthoven Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - Bilthoven Noord

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Bilthoven Noord naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in Bilthoven Noord: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Bilthoven Noord voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Bilthoven Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik

Voor Bilthoven Noord zijn helaas geen gegevens bekend over het verbruik van gas en elektra.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over De Bilt:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in De Bilt. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente De Bilt. Met verschillende handige overzichten voor alle 38 wijken en buurten en alle jaren sinds 2018!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Bilthoven Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt Bilthoven Noord
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Albert Cuyplaan5 - 583723GK - 3723GMBilthoven
Bachlaan1 - 193723JSBilthoven
Beethovenlaan4 - 303723JJ - 3723JKBilthoven
Beetslaan2 - 403723DW - 3723DXBilthoven
Betje Wolfflaan1 - 23723DL - 3723DMBilthoven
Bilderdijklaan1 - 1303723DA - 3723DGBilthoven
Da Costalaan1 - 303723DT - 3723DVBilthoven
De Genestetlaan1 - 443723DN - 3723DPBilthoven
De Hooghlaan1 - 253723GR - 3723GSBilthoven
Diepenbrocklaan1 - 253723KK - 3723KLBilthoven
Dr Julius Röntgenlaan1 - 743723LA - 3723LCBilthoven
Ensahlaan1 - 723723HT - 3723HWBilthoven
Evert Cornelislaan1 - 473723LD - 3723LEBilthoven
Frans Halslaan1 - 1173723EA - 3723EHBilthoven
Gerard Doulaan2 - 503723GW - 3723GXBilthoven
Gerard Terborchlaan1 - 223723EJ - 3723EKBilthoven
Gezichtslaan1 - 2953723GA - 3723MABilthoven
Gregoriuslaan1 - 433723KP - 3723KSBilthoven
Hasebroeklaan1 - 453723DJ - 3723DKBilthoven
Haydnlaan1 - 643723KE - 3723KJBilthoven
Heidepark1 - 193723BWBilthoven
Hercules Segherslaan2 - 563723GT - 3723GVBilthoven
Hobbemalaan3 - 853723EP - 3723ETBilthoven
Händellaan3 - 203723LS - 3723LTBilthoven
Jan Steenlaan2 - 533723BS - 3723BVBilthoven
Kees Boekelaan1 - 183723BABilthoven
Koudelaan3 - 313723MEBilthoven
Lassuslaan1 - 1093723LG - 3723LLBilthoven
Laurillardlaan1 - 363723DL - 3723DMBilthoven
Maartensdijkseweg1 - 143723MCBilthoven
Mozartlaan2 - 303723JL - 3723JMBilthoven
Nicolailaan1 - 363723HR - 3723HSBilthoven
Obrechtlaan1 - 703723KA - 3723KDBilthoven
Ockeghemlaan1 - 383723LP - 3723LRBilthoven
Palestrinalaan1 - 243723KM - 3723KNBilthoven
Paulus Potterlaan1 - 373723EX - 3723EZBilthoven
Prinschelaan2 - 53723HZBilthoven
Professor Bronkhorstlaan2 - 263723MBBilthoven
Rembrandtlaan1 - 1063723BG - 3723BLBilthoven
Rembrandtplein1 - 173723CHBilthoven
Rubenslaan1 - 563723BM - 3723BRBilthoven
Ruysdaellaan1 - 263723CB - 3723CCBilthoven
Ruysdaelplein1 - 103723CDBilthoven
Schubertlaan1 - 173723LM - 3723LNBilthoven
Soestdijkseweg Noord301 - 5283723HA - 3723HMBilthoven
Strausslaan1 - 153723JNBilthoven
Sweelincklaan1 - 1173723JA - 3723JHBilthoven
Ten Katelaan1 - 323723DR - 3723DSBilthoven
Tollenslaan4 - 213723DHBilthoven
Van Dijcklaan1 - 233723CE - 3723CGBilthoven
Van Goyenlaan2 - 453723GN - 3723GPBilthoven
Van Ostadelaan2 - 193723BX - 3723BZBilthoven
Van Ostadeplein1 - 93723CABilthoven
Van der Helstlaan3 - 373723EV - 3723EWBilthoven
Verhulstlaan2 - 233723JP - 3723JRBilthoven
Vermeerlaan1 - 463723EM - 3723ENBilthoven
Vermeerplein1 - 293723ELBilthoven
Vuursche Steeg393723MGBilthoven
Vuurscheweg1 - 2383723MDBilthoven
Wagnerlaan1 - 363723JT - 3723JVBilthoven
Zweerslaan1 - 403723HN - 3723HPBilthoven
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]