Statistieken buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout

Aantal inwoners per jaar
(grote toename van 50% naar 45 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout is met 15 personen gestegen van 30 in 2013 tot 45 in 2022 (dat is 50%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout

Buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout heeft afgerond een totale oppervlakte van 695 hectare, waarvan 694 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 457 adressen per km2. Er wonen 20 huishoudens in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Postcode 3971 is de meest voorkomende postcode in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. De buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout ligt binnen Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De naam van deze buurt veranderde van Landelijk Gebied noordzijde in 2020 naar Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout in 2021.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Driebergen met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout, 2: Driebergen - Stationsgebied, 3: Driebergen-Noord, 4: Driebergen-Noordwest, 5: Driebergen-Centrum, 6: Driebergen-West, 7: Driebergen-Oost en Zuid, 8: Driebergen-Zuidwest, 9: Driebergen - De Horst-De Akker, 10: Driebergerbroek-Sterkenburg.

Woningkenmerken
Er zijn 20 woningen in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 35% naar €434.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Driebergen (voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout zelf zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Driebergen, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Driebergen is met €112.224 gestegen van €321.775 in 2013 tot €434.000 in 2022 (dat is 35%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 38 totaal in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout telt in totaal 38 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout, 2015 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout is met 15 personen toegenomen van 30 in 2015 tot 45 in 2022 (dat is 50%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Utrechtse Heuvelrug naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout in 2022 zijn Westers (0 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Utrechtse Heuvelrug:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout op 3 januari 2023 zijn G (11 adressen) en F (5 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout: 11 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout
Er waren 10 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout voor 2022.0.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Dorpshuis Hart van Austerlitz

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Dorpshuis Hart van Austerlitz is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Dorpshuis Hart van Austerlitz is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout ligt. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Dorpshuis Hart van Austerlitz bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 11 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Dorpshuis Hart van Austerlitz stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug telde bij deze verkiezingen in totaal 27 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout
Er zijn 2 elektrische auto’s in mei 2023 in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2 elektrische auto’s in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 34 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 47 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 38 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 6 misdrijven in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 43 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 11 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 43 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 42 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 11% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 43 of minder misdrijven geregistreerd. In 2022 werden in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout 6 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout van 2012 t/m 2022 zijn Onder invloed (weg) (10 delicten) en Diefstal/inbraak woning (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2022, buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er geen misdrijven in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 88,89 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners

Er zijn voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout helaas geen data over geboortes bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
35% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
41% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
94% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
33% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal15Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners45Aantal2022
Mannen20Aantal2022
Vrouwen25Aantal2022
0 tot 15 jaar5Aantal2022
15 tot 25 jaar0Aantal2022
25 tot 45 jaar5Aantal2022
45 tot 65 jaar10Aantal2022
65 jaar of ouder25Aantal2022
Ongehuwd10Aantal2022
Gehuwd25Aantal2022
Gescheiden5Aantal2022
Verweduwd5Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2021
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal0Aantal2021
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid6Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag0Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar20Aantal2019
Opleidingsniveau hoog10Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.330Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.240Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.660Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.630Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.530Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.000Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.830Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.170Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.450Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.950Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief0Aantal2023
Energielabels Voorlopig18Aantal2023
Energielabels Onbepaald19Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A1Aantal2023
Energielabels B1Aantal2023
Energielabels C0Aantal2023
Energielabels D0Aantal2023
Energielabels E0Aantal2023
Energielabels F5Aantal2023
Energielabels G11Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker11%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2020
Lopen naar school of werk16%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam6%percentage2020
Emotioneel eenzaam18%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen6%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger21%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie30%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal20Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen15Aantal2022
Huishoudens met kinderen5Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; WWgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOWgeen dataAantalgeen data
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon45Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal0Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting0Aantal2022
Verkeersovertredingen4Aantal2022
Vernieling0Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven6Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km50Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km28Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km31Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km52Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,60Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km74Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km36Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,00Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand13,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand17,70Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km25Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,50Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand7,30Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU15810101Code2022
RegionaamDriebergen - Heidestein-Bornia-NoordhoutNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode15810101Code2022
Oppervlakte totaal695Aantal hectaren2022
Oppervlakte land694Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode3971.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid457Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal38Aantal2023
Adressen met postcode37Aantal2023
Adressen met woonfunctie24Aantal2023
Panden32Aantal2023
Percelen25Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19004Aantal2023
Panden 1900 tot 192514Aantal2023
Panden 1925 tot 195013Aantal2023
Panden 1950 tot 19703Aantal2023
Panden 1970 tot 19801Aantal2023
Panden 1980 tot 19900Aantal2023
Panden 1990 tot 20000Aantal2023
Panden 2000 tot 20100Aantal2023
Panden 2010 tot 20202Aantal2023
Panden 2020 en later0Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade10Aantal2021
Verkeersongevallen totaal10Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal40Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine30Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof5Aantal2022
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte6Aantal2022
Motorfietsen5Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad20Aantal2022
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning85%Percentage2022
Percentage meergezinswoning15%Percentage2022
Percentage bewoond85%Percentage2022
Percentage onbewoond15%Percentage2022
Koopwoningen50%Percentage2022
Huurwoningen totaal50%Percentage2022
In bezit woningcorporatie0%Percentage2022
In bezit overige verhuurders50%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200095%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Bornia2 - 63971MXDriebergen-Rijsenburg
Drift363971MVDriebergen-Rijsenburg
Grensweg23971NEDriebergen-Rijsenburg
Heidestein1 - 103971NDDriebergen-Rijsenburg
Hydeparklaan7 - 113971KTDriebergen-Rijsenburg
Traaij286 - 2903971GXDriebergen-Rijsenburg