Informatie buurt Oude Binnenstad en Nieuwstad:

Informatie buurt Oude Binnenstad en Nieuwstad:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oude Binnenstad en Nieuwstad in de gemeente Culemborg! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Oude Binnenstad en Nieuwstad in de gemeente Culemborg!
Aantal inwoners per jaar (1% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Oude Binnenstad en Nieuwstad, jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Oude Binnenstad en Nieuwstad is met 40 inwoners toegenomen (afgerond is dat 1%): van 2.580 in 2013 tot 2.620 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van Culemborg
(buurt Oude Binnenstad en Nieuwstad is rood omkaderd)
Kaart van de buurten in Culemborg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!
Over buurt Oude Binnenstad en Nieuwstad

Oude Binnenstad en Nieuwstad heeft een totale oppervlakte van 40 hectare, waarvan 38 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.624 adressen per km2. Er wonen 1.400 huishoudens in Oude Binnenstad en Nieuwstad. Postcode 4101 is de meest voorkomende postcode in de buurt Oude Binnenstad en Nieuwstad. Oude Binnenstad en Nieuwstad ligt binnen de wijk Wijk 00 in de gemeente Culemborg.

Kenmerken van de 1.374 woningen in Oude Binnenstad en Nieuwstad
Informatie over de 1.374 woningen per 2018 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Culemborg. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woning kenmerken Oude Binnenstad en Nieuwstad:

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de Oude Binnenstad en Nieuwstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woning waarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Oude Binnenstad en Nieuwstad:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€ 24.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar in Oude Binnenstad en Nieuwstad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Culemborg: Oude Binnenstad en Nieuwstad is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Oude Binnenstad en Nieuwstad is € 24.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is € 28.800. Oude Binnenstad en Nieuwstad telt 2.200 inkomensontvangers op 2.620 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,70 % procent van de huishoudens in Oude Binnenstad en Nieuwstad heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Culemborg: Oude Binnenstad en Nieuwstad is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (400 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Oude Binnenstad en Nieuwstad.

Oude Binnenstad en Nieuwstad telt in totaal 400 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd in buurt Oude Binnenstad en Nieuwstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - Oude Binnenstad en Nieuwstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Vrouwen en mannen - Oude Binnenstad en Nieuwstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - Oude Binnenstad en Nieuwstad


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Oude Binnenstad en Nieuwstad. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Oude Binnenstad en Nieuwstad naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in Oude Binnenstad en Nieuwstad: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen & deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Oude Binnenstad en Nieuwstad voor 2018.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Oude Binnenstad en Nieuwstad ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Oude Binnenstad en Nieuwstad.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 10 kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.

Definities en bronnen
Download alle informatie over Culemborg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Culemborg. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Culemborg. Met verschillende handige overzichten voor alle 10 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013!

Download!
Informatie over meer dan 100 onderwerpen!

De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor Oude Binnenstad en Nieuwstad voor meer dan 100 onderwerpen! Gebruik het selectie filter boven de tabel en kies tussen de onderwerp categorieën:


Heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Adressen in de buurt Oude Binnenstad en Nieuwstad
Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Achter de Vismarkt1 - 234101ADCulemborg
Achterstraat2 - 384101BBCulemborg
Binnen de Wallen1 - 334101DE - 4101DGCulemborg
Binnenmolenstraat1 - 964101BACulemborg
Binnenpoort1 - 134101CHCulemborg
Boerenstraat1 - 544101EX - 4101EZCulemborg
Buitenmolenstraat2 - 254101CJCulemborg
De Loentjes2 - 204101AHCulemborg
Dr Hockesingel14101EJCulemborg
Everwijnstraat1 - 484101CE - 4101CGCulemborg
Goilberdingerstraat1 - 464101BN - 4101BPCulemborg
Grachtstraat1 - 154101DBCulemborg
Grote Kerkstraat1 - 174101CBCulemborg
Havendijk1 - 234101AA - 4101ABCulemborg
Herenstraat2 - 554101BR - 4101BVCulemborg
Het Hof1 - 94101BTCulemborg
Het Jach1 - 344101CM - 4101ERCulemborg
Jerusalem1 - 414101DC - 4101DDCulemborg
Jodenkerkstraat1 - 54101CWCulemborg
Kapelhof4 - 104101EXCulemborg
Kattenstraat1 - 244101BL - 4101BMCulemborg
Kerkplein14101CCCulemborg
Kleine Kerkstraat1 - 144101CC - 4101CGCulemborg
Kloosterstraat1 - 64101CT - 4101CVCulemborg
Koestraatje1 - 294101BW - 4101BXCulemborg
Korte Meent5 - 644101BCCulemborg
Kromme Elleboogsteeg1 - 54101CDCulemborg
Lange Havendijk2 - 524101AS - 4101ATCulemborg
Lange Meent1 - 244101BGCulemborg
Lepelstraat1 - 174101ELCulemborg
Markt1 - 544101BW - 4101BZCulemborg
Molensteeg14101AVCulemborg
Molenwal1 - 664101EV - 4101EWCulemborg
Nieuwstraat2 - 824101EN - 4101EPCulemborg
Noorderhof1 - 104101AGCulemborg
Noorderwal1 - 124101ARCulemborg
Oosterwal18 - 544101EA - 4101EBCulemborg
Oude Vismarkt1 - 184101CACulemborg
Papesteeg4 - 64101EWCulemborg
Pieterplaatsje14101EPCulemborg
Prijssehof1 - 34101CL - 4101DCCulemborg
Prijssestraat1 - 1104101CM - 4101CSCulemborg
Ridderstraat1 - 2504101BJ - 4101BKCulemborg
Slotstraat1 - 234101BHCulemborg
St Janskerkhof4 - 264101CXCulemborg
St Janskerkstraat8 - 164101CZCulemborg
Tollenstraat1 - 394101BD - 4101BECulemborg
Varkensmarkt1 - 224101CK - 4101CLCulemborg
Vierheemskinderstraatje1 - 164101BVCulemborg
Visstraat1 - 214101ACCulemborg
Westerwal1 - 484101ES - 4101ETCulemborg
Zalenstraat1 - 314101EMCulemborg
Zandstraat1 - 1164101EC - 4101EJCulemborg
Zuiderwal3 - 424101EKCulemborg
Brongegevens laatst gewijzigd 20-03-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!

[ Adverteer exclusief op deze pagina: prijs & info ]

[ Adverteer hier: prijs & info ]