Kom van alles te weten over buurt Wommels in de gemeente Littenseradiel met cijfers en grafieken over de inwoners, woningprijzen en véél meer!


Benieuwd naar de situatie in je buurt? Bekijk hier de informatie voor de jaren 2013 tot en met 2017 op basis van cijfers die door de overheid als open data worden gepubliceerd. Voor alle 47 wijken en buurten in Littenseradiel zijn gegevens over meer dan 100 onderwerpen beschikbaar!

Postcode 8731 is de meest voorkomende postcode in de buurt Wommels.

Aantal inwoners per jaar (kleine daling)


heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen!Aantal inwoners: het aantal personen in deze buurt zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Het aantal inwoners in Wommels is met 15 inwoners afgenomen (afgerond is dat 0%): van 2070 in 2013 tot 2055 in 2017.

Gemiddelde woningwaarde


heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen!Gemiddelde woningwaarde: het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de buurt Wommels. Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

Informatie over meer dan 100 onderwerpen! - kies een categorie:

De open data per gemeente, wijk of buurt van het CBS bevat meer dan 100 onderwerpen! De tabel toont de meest recent beschikbare gegevens per onderwerp. Bekijk hier de definities per onderwerp.


heel even geduld alsjeblieft...

de tabel met alle onderwerpen wordt geladen!Bevolking naar leeftijd - 2017


heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen!Bovenstaand 'taart diagram' toont de leeftijdsgroepen voor de inwoners in de buurt Wommels. Deze gegevens zijn ook beschikbaar voor de gemeente en iedere wijk of buurt. Klik daarvoor op de links per wijk of buurt op de gemeente pagina.

Bevolking, leeftijdsgroepen:

 1. 0 tot 15 jaar: Aantal inwoners dat op 1 januari 0 tot 15 jaar oud is.
 2. 15 tot 25 jaar: Aantal inwoners dat op 1 januari 15 tot 25 jaar oud is.
 3. 25 tot 45 jaar: Aantal inwoners dat op 1 januari 25 tot 45 jaar oud is
 4. 45 tot 65 jaar: Aantal inwoners dat op 1 januari 45 tot 65 jaar oud is.
 5. 65 jaar of ouder: Aantal inwoners dat op 1 januari 65 jaar of ouder is.

Woning informatie voor deze buurt

Informatie over de 929 woningen per 2017 in deze buurt op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Wommels. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Er zijn 929 woningen in de buurt Wommels in Littenseradiel. Klik hier voor de definities van de bovenstaande 4 taart diagrammen.

Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Littenseradiel via de download website Docupedia.nl. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Wommels is een buurt in de wijk Zuid van de gemeente Littenseradiel binnen de provincie Friesland. Bekijk hier veel leuke & interessante informatie op basis van 'open data'!

Voor alle 47 wijken en buurten in Littenseradiel is er een aparte pagina: klik hier voor de links naar deze pagina's!

Autochtoon of migratie - kies het jaar


heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen!Bevolking, ingedeeld naar autochtoon, of met een westerse of niet-westerse migratie achtergrond:

 1. Autochtoon.
 2. Westers: inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
 3. Niet-westers: inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Bekijk ook de ranglijsten van buurten met het hoogste en laagste percentage autochtonen in Friesland.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen"). (De cijfers voor de jaren 2013 en 2014 zijn in tientallen, dus bijvoorbeeld 4 is 40) en er zijn voor sommige gemeentes, wijken en buurten grote verschillen in de aantallen in 2013 en 2014 en de jaren erna).

Migratie achtergrond - kies het jaar


heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen!Bevolking, inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland: (de cijfers voor de jaren 2013 en 2014 zijn in tientallen).

 1. Westers: inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
 2. Niet-westers: inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
 3. Marokko: : inwoners met een migratie-achtergrond uit Marokko.
 4. Nederlandse Antillen en Aruba: (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
 5. Suriname: inwoners met een migratie-achtergrond uit Suriname.
 6. Turkije: inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije.
 7. Overig niet-westers: Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.

Burgerlijke staat - 2017


heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens worden geladen!Bovenstaand 'taart diagram' toont de burgerlijke staat van de inwoners in de buurt Wommels.

Bevolking, burgerlijke staat:

 1. Ongehuwd: Het aantal inwoners dat op 1 januari ongehuwd is. De burgerlijke staat ongehuwd geeft aan dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
 2. Gehuwd: Het aantal inwoners dat op 1 januari gehuwd is. De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
 3. Gescheiden: Het aantal inwoners dat op 1 januari gescheiden is. De burgerlijke staat gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk door echtscheiding of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend.
 4. Verweduwd: Het aantal inwoners dat op 1 januari verweduwd is. De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Interessant? Deel deze pagina!:

Deel deze pagina op Facebook!

Deel deze pagina op Google+!

Deel deze pagina op LinedIn!

Deel deze pagina op Twitter!

De gegevens op deze pagina zijn gebruikt vanuit de open data bronnen met kern cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek: zie deze bronbeschrijving.