Informatie gemeente 's-Hertogenbosch:

Informatie gemeente 's-Hertogenbosch:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente 's-Hertogenbosch! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente 's-Hertogenbosch!
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 126 gebieden Den Bosch / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote stijging van 25% naar 156.538 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Den Bosch. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Den Bosch, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Den Bosch is met 31.494 personen toegenomen van 125.044 in 1996 tot 156.538 in 2022 (dat is 25%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente 's-Hertogenbosch
Kaart van de gemeente Den Bosch met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Den Bosch met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Empel, 2: Nuland, 3: Rosmalen-Noord, 4: De Groote Wielen, 5: Maaspoort ...Toon meer... Kaart van de gemeente Den Bosch met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Empel, 2: Nuland, 3: Rosmalen-Noord, 4: De Groote Wielen, 5: Maaspoort, 6: Engelen, 7: Noord, 8: Rosmalen-Zuid, 9: Vinkel, 10: Graafsepoort, 11: Muntel / Vliert, 12: West, 13: Binnenstad, 14: Zuidoost ...Toon minder...

Over de gemeente 's-Hertogenbosch

De gemeente Den Bosch is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Den Bosch heeft afgerond een totale oppervlakte van 11.781 hectare, waarvan 10.948 land en 833 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.998 adressen per km2. Er wonen 73.802 huishoudens in de gemeente Den Bosch en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 14 wijken en 107 buurten. Gemeentelijke herindeling: toevoeging in 2015 van de gemeente Maasdonk aan de gemeente Den Bosch.

De naam Den Bosch wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Den Bosch. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Den Bosch (gemeentecode GM0796) is bij een gemeentelijke herindeling in 2015 groter geworden vanuit de gemeente Maasdonk. Hierbij is de gemeente Maasdonk volledig naar de nieuwe gemeente Den Bosch overgegaan.

Kenmerken van de 73.424 woningen in de gemeente 's-Hertogenbosch
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Bosch in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

73.424 woningen & 87.625 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 49% naar €318.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Den Bosch. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Den Bosch, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Den Bosch is met €104.000 gestegen van €214.000 in 2005 tot €318.000 in 2021 (dat is 49%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 87.625 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Den Bosch telt in totaal 87.625 adressen, met 87.357 verblijfsobjecten, 214 standplaatsen en 54 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Den Bosch. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Den Bosch. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

73.424 woningen & 87.625 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente 's-Hertogenbosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Den Bosch bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente 's-Hertogenbosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Den Bosch
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Den Bosch: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 81.809 personen uit de gemeente Den Bosch positief op Corona getest, er zijn 1.041 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 203 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 1 juli 2022, week 26 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Den Bosch
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Den Bosch.

Gemiddeld overleden 27,81 personen per week uit de gemeente Den Bosch (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 24 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.900) gemeente 's-Hertogenbosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente 's-Hertogenbosch.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Vughterpoort heeft met €47.100 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Den Bosch. En De Sprookjesbuurt heeft met €16.100 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Den Bosch.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente 's-Hertogenbosch is €29.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.400. Gemeente 's-Hertogenbosch telt 124.900 inkomensontvangers op 156.538 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,70% procent van de huishoudens in gemeente 's-Hertogenbosch heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente 's-Hertogenbosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente 's-Hertogenbosch is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente 's-Hertogenbosch is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente 's-Hertogenbosch voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente 's-Hertogenbosch ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente 's-Hertogenbosch.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Den Bosch. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Den Bosch, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Den Bosch is met 16.937 personen gestegen van 105.577 in 1997 tot 122.514 in 2021 (dat is 16%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente 's-Hertogenbosch: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Den Bosch
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Den Bosch.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Den Bosch:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
D668.41813,81%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.03711,54%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks5.9969,83%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Rosmalens Belang5.4889,00%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA4.8587,97%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
De Bossche Groenen4.8457,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA4.2226,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Leefbaar ’s-Hertogenbosch Paul Kagie3.1305,13%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.8284,64%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD2.0943,43%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Volt2.0253,32%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
RAADSGROEPERING ’’BOSCH-BELANG’’1.8543,04%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
gewoon ge-DREVEN1.8303,00%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV1.7822,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VOOR Den Bosch Joep Gersjes1.6992,79%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS1.5432,53%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.3222,17%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD22.85023,92%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6618.01618,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV10.87711,39%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP6.9007,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA6.4666,77%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks5.8886,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4.7424,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD4.2794,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD4.0634,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt2.9553,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.9092,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211.8611,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS9791,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU8400,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ15190,54%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA3700,39%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter3200,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje2820,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB2540,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten2390,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG1680,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots1660,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1310,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst1050,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol940,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP730,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter720,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP440,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht320,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid200,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft180,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA9.72119,93%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD8.15516,72%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks6.63513,60%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD4.8329,90%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D664.7659,77%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA4.3658,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP2.0794,26%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2.0574,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2.0484,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.7143,51%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1.1462,35%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK5061,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP5051,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen1120,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio920,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft520,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD10.36916,04%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD8.62213,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D667.88812,20%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks7.69911,91%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP6.0679,39%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA5.6108,68%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV4.9077,59%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4.5987,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3.1104,81%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.1433,32%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Brabant9841,52%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK9261,43%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP6961,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Brabant5350,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant3280,51%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje1500,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk19.41632,17%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD10.88018,03%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA9.29215,40%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA7.22611,97%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6.83311,32%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP4.1946,95%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water2.5154,17%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Den Bosch. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Den Bosch: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente 's-Hertogenbosch.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente 's-Hertogenbosch het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente 's-Hertogenbosch van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (22.060 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Den Bosch (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Den Bosch zijn in totaal 22.060 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 22.060 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 22.055 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente 's-Hertogenbosch.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente 's-Hertogenbosch. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Den Bosch, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2020 tot en met mei 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Den Bosch zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 102.904 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 102.904 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 100.300 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Den Bosch 8.379 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Den Bosch.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente 's-Hertogenbosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Den Bosch.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Den Bosch. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 126 wijken en buurten in gemeente 's-Hertogenbosch. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Den Bosch als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Den Bosch als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente 's-Hertogenbosch: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Den Bosch voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal22.060Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij185Aantal2021
B-F Nijverheid en energie2.950Aantal2021
G+I Handel en horeca3.780Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.615Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.855Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening5.745Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg3.505Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten2.420Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners156.538Aantal2022
Mannen77.483Aantal2022
Vrouwen79.055Aantal2022
0 tot 15 jaar23.401Aantal2022
15 tot 25 jaar18.122Aantal2022
25 tot 45 jaar42.589Aantal2022
45 tot 65 jaar42.968Aantal2022
65 jaar of ouder29.458Aantal2022
Ongehuwd80.755Aantal2022
Gehuwd54.879Aantal2022
Gescheiden13.484Aantal2022
Verweduwd7.420Aantal2022
Westers totaal14.291Aantal2021
Geboorte totaal1.524Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal1.493Aantal2020
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.414Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag31.620Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar43.940Aantal2020
Opleidingsniveau hoog44.810Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura3.490Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,30%Percentage2020
WMO cliënten11.025Aantal2020
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.830Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.060Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.040Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.200Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.660Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.540Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.230Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.370Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.960Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.250Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam29%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal73.802Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens29.623Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen21.587Aantal2021
Huishoudens met kinderen22.592Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers83%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers124.900Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.400Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.900Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37,30%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen23,00%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar33,40%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen39,70%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen21,70%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,70%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,70%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13,10%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€57x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand3.520Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO7.470Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW2.520Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW25.950Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon122.514Aantal2021
Niet-westers totaal18.685Aantal2021
Marokko4.933Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba1.105Aantal2021
Suriname1.857Aantal2021
Turkije2.807Aantal2021
Overig niet-westers7.983Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand5,60Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand5,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km39Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km77Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km23Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km43Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km42Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km81Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km12Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km64Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km116Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km7,20Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km41Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand2,70Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand4,60Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand4,30Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand4,10Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand4,40Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km35Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0796Code2021
RegionaamDen BoschNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode07960000Code2021
Oppervlakte totaal11.781Aantal hectaren2022
Oppervlakte land10.948Aantal hectaren2022
Oppervlakte water833Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.998Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode84.601Aantal2021
Adressen totaal87.625Aantal2021
Panden54.998Aantal2021
Percelen42.200Aantal2021
Diefstal3.523Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven899Aantal2021
Milieu overtredingen12Aantal2021
Oplichting1.380Aantal2021
Verkeersovertredingen977Aantal2021
Vernieling931Aantal2021
Overige misdrijven351Aantal2021
Totaal misdrijven8.379Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal81.830Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine63.285Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof18.545Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte744Aantal2020
Motorfietsen4.570Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad73.424Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€318.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning60%Percentage2021
Percentage meergezinswoning40%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen52%Percentage2021
Huurwoningen totaal47%Percentage2021
In bezit woningcorporatie33%Percentage2021
In bezit overige verhuurders14%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200079%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Bosch. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Den Bosch:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Den Bosch. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Bosch. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!