Dr Nassau College Assen Echtenstraat

Dr Nassau College Assen Echtenstraat

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Leerlinggegevens per schooljaar
Voor Dr Nassau College in Assen zijn helaas geen leerlinggegevens bekend.

Bekijk de gegevens van het schoolbestuur en eventuele andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor het bestuur van de school zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over het financiële beheerVoldoende12 september 2019Toezicht BestuurStg. OVO Nrd- & Midden-Drenthe

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor het bestuur Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Noord- en Midden-Drenthe.
Vestiging Dr Nassau College is 1 van de 8 vestigingen binnen het bestuur Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Noord- en Midden-Drenthe. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor het bestuur als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor het bestuur Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Noord- en Midden-Drenthe.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor het bestuur Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Noord- en Midden-Drenthe.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor het bestuur Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Noord- en Midden-Drenthe.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Noord- en Midden-Drenthe.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor het bestuur Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Noord- en Midden-Drenthe.

Meer personeelsgegevens
Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Openbare Scholengemeenschap Dr Nassau College voor Vwo Havo Mavo Vbo Lwoo.

BRIN en vestigingsnummer: 20LO10.

Denominatie: Openbaar.

Schoolnaam: Openbare Scholengemeenschap Dr Nassau College voor VWO HAVO MAVO VBO LWOO.

Schoolbestuur: Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Noord- en Midden-Drenthe. Bevoegdgezagnummer: 13273.

Adres: Echtenstraat 3, 9402 JA, Assen. Gemeente Assen, provincie Drenthe. Telefoon: 0592333176.

Internetadres: Onbekend.

Organisatiestructuur: Dr Nassau College is 1 van de 8 vestigingen binnen de school Openbare Scholengemeenschap Dr Nassau College voor VWO HAVO MAVO VBO LWOO en binnen het bestuur Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Noord- en Midden-Drenthe. Er zijn 409 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 1.613 schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Assen via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente gemeente Assen. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!
Middelbare school Dr Nassau College ligt in de buurt Veningerland

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Veningerland getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde diefstallen per 1000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt Veningerland
€20.300 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Diefstal in de buurt Veningerland
3 per 1000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal diefstallen per 1000 inwoners per jaar.

Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 11 middelbare scholen in Assen op de overzichtspagina voor Assen.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo