Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum Nieuw Vennep Noorderdreef

Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum Nieuw Vennep Noorderdreef

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar (489 leerlingen in schooljaar 2021-2022)
Schooljaar 2021-2022, Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum

Aantal leerlingen per jaar, Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum. Gegevens voor het schooljaar 2021-2022 (momenteel zijn nog geen gegevens over andere jaren beschikbaar). Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum telt 489 leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Kaart met scholen in de omgeving

Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum Nieuw Vennep Noorderdreef (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente Haarlemmermeer via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.
Scholen gemeente Haarlemmermeer
Aantal leerlingen naar klas of leerjaar
Schooljaar 2021-2022, Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar klas of leerjaar voor Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum Nieuw Vennep Noorderdreef.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.


Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld:
Het aantal leerlingen in klas 1 in 2019 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in 2020. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2021-2022, Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meestvoorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum in schooljaar 2021-2022.

De meeste (113) leerlingen van Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum wonen in schooljaar 2021-2022 in postcodegebied 2134.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor het bestuur van de school zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende07 januari 2014Toezicht BestuurIris, Stg. Chr. Voortg. Ond.

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de school Herbert Vissers College Christelijke Scholengemeensch voor Lyceum HAVO MAVO VBO.
Vestiging Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum is 1 van de 2 voortgezet onderwijs vestigingen binnen de school Herbert Vissers College Christelijke Scholengemeensch voor Lyceum HAVO MAVO VBO en school Herbert Vissers College Christelijke Scholengemeensch voor Lyceum HAVO MAVO VBO valt samen met 6 andere scholen onder het bestuur Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de school Herbert Vissers College Christelijke Scholengemeensch voor Lyceum HAVO MAVO VBO.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de school Herbert Vissers College Christelijke Scholengemeensch voor Lyceum HAVO MAVO VBO.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de school Herbert Vissers College Christelijke Scholengemeensch voor Lyceum HAVO MAVO VBO.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw..

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de school Herbert Vissers College Christelijke Scholengemeensch voor Lyceum HAVO MAVO VBO.

Meer personeelsgegevens
Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Herbert Vissers College Christelijke Scholengemeensch. voor Lyceum Havo Mavo Vbo.

BRIN en vestigingsnummer: 03RU02.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Schoolnaam: Herbert Vissers College Christelijke Scholengemeensch voor Lyceum HAVO MAVO VBO.

Schoolbestuur: Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.. Bevoegdgezagnummer: 41021.

Adres: Noorderdreef 175, 2152 AC, Nieuw Vennep. Gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland. Telefoon: Onbekend.

Internetadres: Onbekend.

Organisatiestructuur: Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum is 1 van de 2 vestigingen in het voortgezet onderwijs binnen de school Herbert Vissers College Christelijke Scholengemeensch voor Lyceum HAVO MAVO VBO. En 1 van de 10 voortgezet onderwijs vestigingen binnen het bestuur Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.. Daarbij vallen er 6 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 895 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.613 voortgezet onderwijs schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Haarlemmermeer via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente gemeente Haarlemmermeer. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!
Middelbare school Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum ligt in de buurt Nieuw Vennep Welgelegen Noord

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Nieuw Vennep Welgelegen Noord getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde diefstallen per 1000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt Nieuw Vennep Welgelegen Noord
€29.700 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Diefstal in de buurt Nieuw Vennep Welgelegen Noord
2 per 1000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal diefstallen per 1000 inwoners per jaar.

Aantal leerlingen per klas per schooljaar
Schooljaar 2021-2022, Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen per klas (leergang) per jaar voor Herbert Vissers College Scholengemeensch Lyceum Nieuw Vennep Noorderdreef.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per klas en per schooljaar.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Tips bij de keuze van een middelbare school

  1. Wat is het door de basisschool afgegeven advies qua niveau (praktijkschool, VMBO, HAVO of VWO)? Met name als het niveau nog niet volledig duidelijk is kan het prettig zijn als de middelbare school ruimte biedt om dit nader te bepalen. Dan is een brede school met meer niveaus en 1 of 2 brugklasjaren een voordeel.
  2. Heb je voorkeur voor een school met een bepaalde geloofsovertuiging of een specifiek onderwijsconcept? Voelt je kind zich prettiger op een grotere of kleinere schoolvestiging qua aantal leerlingen?
  3. Hoe gaat de school om met kinderen met dyslexie of andere leerproblemen? Zijn er speciale regels zoals minder strenge beoordeling en extra tijd?
  4. Hoe ziet het rooster van de school eruit? Naast een traditioneel klassikaal rooster bieden steeds meer scholen flexibele roosters waarbij leerlingen naar behoefte een deel van de lesuren zelf kunnen invullen om extra ondersteuning of extra uitdaging te vinden.
  5. Is er buiten de reguliere lessen extra aandacht voor bepaalde thema's? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, extra talen, informatietechnologie of cultuur?
  6. Welke keuzevakken biedt de school? In de derde van de HAVO en het VWO wordt de profielkeuze gemaakt. Er is keuze uit vier verschillende profielen. Elke middelbare school biedt alle vier de profielen aan. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor één of twee profielkeuzevakken. Hierbij biedt iedere middelbare school een andere selectie aan keuzevakken. De verschillen hiertussen zijn groot. Op de ene school kun je kiezen tussen filosofie, muziek, drama en kunstgeschiedenis. Op een andere school tussen informatica, natuur, leven & technologie of Chinees.

Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 2 middelbare scholen in Nieuw Vennep op de overzichtspagina voor Nieuw Vennep.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo