Jacobus Fruijtier Lyceum Uddel

Jacobus Fruijtier Lyceum Uddel

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Aantal leerlingen per schooljaar (468 leerlingen in schooljaar 2020-2021)
Schooljaren 2011-2012 t/m 2020-2021, Jacobus Fruijtier Lyceum

Aantal leerlingen per jaar, Jacobus Fruijtier Lyceum. Gegevens voor de schooljaren 2011-2012 tot en met 2020-2021. Jacobus Fruijtier Lyceum telt 468 leerlingen in schooljaar 2020-2021.

Aantal leerlingen naar klas of leerjaar
Schooljaar 2020-2021, Jacobus Fruijtier Lyceum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen naar klas of leerjaar voor Jacobus Fruijtier Lyceum Uddel.

Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.


Defintie van een klas (leergang):
Een klas wordt ook wel een leergang, leerjaar of verblijfsjaar genoemd. Leerjaar wordt gebruikt in het vmbo, de havo en het vwo. Voor het praktijkonderwijs is sprake van een verblijfsjaar omdat leerlingen in het praktijkonderwijs niet kunnen blijven zitten.
Leesvoorbeeld:
Het aantal leerlingen in klas 1 in 2019 zal meestal overeenkomen met het aantal leerlingen in klas 2 in 2020. Het verschil komt eventueel door zij-instroom, zij-uitstroom en zittenblijvers in zowel het 'oude' als het 'nieuwe' klassejaar. Zij-instroom komt van leerlingen die van een andere middelbareschool zijn gekomen. Zij-uitstroom zijn leerlingen die de school voor het behalen van een diploma hebben verlaten.
Leerlingaantallen naar postcode van het huisadres van de leerlingen
Schooljaar 2020-2021, Jacobus Fruijtier Lyceum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerling gegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per postcode voor de 8 meestvoorkomende postcodes van de huisadressen van de leerlingen van Jacobus Fruijtier Lyceum in schooljaar 2020-2021.

De meeste (136) leerlingen van Jacobus Fruijtier Lyceum wonen in schooljaar 2020-2021 in postcodegebied 8075.

Slagingspercentages per type onderwijs per examenjaar

Gebruik de 2 keuze lijsten en selecteer op examenjaar of type onderwijs:Heel even geduld alsjeblieft...

de examen gegevens

worden geladen!Hoeveel procent van de leerlingen van Jacobus Fruijtier Lyceum slaagt voor het examen? En wat is het verschil per examenjaar en per type onderwijs? Dat zie je in bovenstaand overzicht. Het gewogen gemiddelde voor alle type opleidingen is te kiezen als "Alles", het gewogen gemiddelde voor alle beschikbare examenjaren als "Alle jaren".


Toelichting op de slagingspercentages voor Jacobus Fruijtier Lyceum:
De kleuren rood, oranje en groen op de schaal van de grafiek zijn gebaseerd op landelijke cijfers voor alle types onderwijs in examenjaar (zie deze uitleg)
Rood is de eerste 10% observaties van het gewogen gemiddelde slagingspercentage van alle vestigingen in het voortgezet onderwijs, oranje is de volgende 15% en groen toont de beste 25% observaties).
Bekijk hier meer informatie over de berekening en een analyse voor alle middelbare scholen in Nederland.
Leerlingen per type opleiding per examen jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de opleidingsgegevens worden geladen

voor Jacobus Fruijtier Lyceum UddelBovenstaand 'gestapeld staafdiagram' toont het aantal leerlingen per gekozen opleidingsprofiel per examenjaar. Standaard worden de (maximaal) vijf grootste opleidingen voor examenjaar getoond. Het is mogelijk om zelf te kiezen welke opleidingen getoond worden.

Aantal opstromers (leerlingen die een niveau omhoog zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2020-2021, Jacobus Fruijtier Lyceum


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Aantal opstromers per schooljaar voor Jacobus Fruijtier Lyceum.

Voor Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap v Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO zijn gegevens over opstromers bekend over de jaren 2015 tot en met 2021.

Percentage opstromers
2021, Jacobus Fruijtier Lyceum


Heel even geduld alsjeblieft...

de opstroomgegevens

worden geladen!Percentage opstromers voor Jacobus Fruijtier Lyceum, ten opzichte van het percentage voor de provincie Gelderland en Nederland.

In schooljaar 2020-2021 is 2,53% procent van de leerlingen van Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap v Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO naar een hoger schooltype gegaan.

Aantal afstromers (leerlingen die een niveau omlaag zijn gegaan) per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2020-2021, Jacobus Fruijtier Lyceum


Heel even geduld alsjeblieft...

de afstroomgegevens

worden geladen!Aantal afstromers per schooljaar voor Jacobus Fruijtier Lyceum.

Voor Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap v Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO zijn gegevens over afstromers bekend over de jaren 2015 tot en met 2021.

Percentage afstromers
2021, Jacobus Fruijtier Lyceum


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage afstromers voor Jacobus Fruijtier Lyceum, ten opzichte van het percentage voor de provincie Gelderland en Nederland.

In schooljaar 2020-2021 is 4,09% procent van de leerlingen van Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap v Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO naar een lager schooltype in het volgende leerjaar gegaan (het schooltype in 2020-2021 is voor deze leerlingen lager dan het schooltype in schooljaar 2019-2020, maar ze volgen wel les in een volgend leerjaar).

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging en het bestuur van de school heeft de onderwijsinspectie de volgende onderzoeksgegevens gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Toetsing en afsluitingVoldoende18 december 2019Onderzoek VO vestigingVMBOGT
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende07 januari 2014Toezicht BestuurVer. Voortgezet Onderwijs op Reform. Grondslag Apeldoorn eo
VO bureau-analyse tbv bulkaanmaak basisarrangementVoldoende28 november 2013Toezicht VO vestigingVMBOGT

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor het bestuur Ver. Voortgezet Onderwijs op Reform. Grondslag Apeldoorn eo.
Vestiging Jacobus Fruijtier Lyceum is 1 van de 4 vestigingen binnen het bestuur Ver. Voortgezet Onderwijs op Reform. Grondslag Apeldoorn eo. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor het bestuur als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor het bestuur Ver. Voortgezet Onderwijs op Reform. Grondslag Apeldoorn eo.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor het bestuur Ver. Voortgezet Onderwijs op Reform. Grondslag Apeldoorn eo.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor het bestuur Ver. Voortgezet Onderwijs op Reform. Grondslag Apeldoorn eo.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Ver. Voortgezet Onderwijs op Reform. Grondslag Apeldoorn eo.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor het bestuur Ver. Voortgezet Onderwijs op Reform. Grondslag Apeldoorn eo.

Meer personeelsgegevens
Aantal zittenblijvers per schooljaar
Schooljaren 2014-2015 tot en met 2020-2021, Jacobus Fruijtier Lyceum


Heel even geduld alsjeblieft...

de zittenblijfgegevens

worden geladen!Aantal zittenblijvers per schooljaar voor Jacobus Fruijtier Lyceum.

Voor Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap v Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO zijn gegevens over zittenblijvers bekend over de jaren 2015 tot en met 2021.

Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Percentage zittenblijvers
2021, Jacobus Fruijtier Lyceum


Heel even geduld alsjeblieft...

de gegevens

worden geladen!Percentage zittenblijvers voor Jacobus Fruijtier Lyceum, ten opzichte van het percentage voor de provincie Gelderland en Nederland.

In schooljaar 2020-2021 is 0,97% procent van de leerlingen van Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap v Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO blijven zitten. Deze leerlingen deden nog een jaar hetzelfde leerjaar, hetzij in hetzelfde schooltype als in schooljaar 2019-2020 of dit was in een lager schooltype dan in 2019-2020.

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap v Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo.

BRIN en vestigingsnummer: 01RL02.

Denominatie: Reformatorisch.

Schoolnaam: Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap v Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO.

Schoolbestuur: Ver. Voortgezet Onderwijs op Reform. Grondslag Apeldoorn eo. Bevoegdgezagnummer: 84021.

Adres: Garderenseweg 37-43, 3888 LA, Uddel. Gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland. Telefoon: 0577401927.

Internetadres: Onbekend.

Organisatiestructuur: Jacobus Fruijtier Lyceum is 1 van de 4 vestigingen binnen de school Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap v Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO en binnen het bestuur Ver. Voortgezet Onderwijs op Reform. Grondslag Apeldoorn eo. Er zijn 409 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 1.613 schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Apeldoorn via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente gemeente Apeldoorn. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!
Middelbare school Jacobus Fruijtier Lyceum ligt in de buurt Uddel

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Uddel getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde diefstallen per 1000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt Uddel
€20.400 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Diefstal in de buurt Uddel
1 per 1000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal diefstallen per 1000 inwoners per jaar.

Aantal leerlingen per klas per schooljaar
Schooljaar 2020-2021, Jacobus Fruijtier Lyceum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinggegevens

worden geladen!Aantal leerlingen per klas (leergang) per jaar voor Jacobus Fruijtier Lyceum Uddel.

Bovenstaande lijngrafiek toont het totaal aantal leerlingen per klas en per schooljaar.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Tips bij de keuze van een middelbare school

  1. Wat is het door de basisschool afgegeven advies qua niveau (praktijkschool, VMBO, HAVO of VWO)? Met name als het niveau nog niet volledig duidelijk is kan het prettig zijn als de middelbare school ruimte biedt om dit nader te bepalen. Dan is een brede school met meer niveaus en 1 of 2 brugklasjaren een voordeel.
  2. Heb je voorkeur voor een school met een bepaalde geloofsovertuiging of een specifiek onderwijsconcept? Voelt je kind zich prettiger op een grotere of kleinere schoolvestiging qua aantal leerlingen?
  3. Hoe gaat de school om met kinderen met dyslexie of andere leerproblemen? Zijn er speciale regels zoals minder strenge beoordeling en extra tijd?
  4. Hoe ziet het rooster van de school eruit? Naast een traditioneel klassikaal rooster bieden steeds meer scholen flexibele roosters waarbij leerlingen naar behoefte een deel van de lesuren zelf kunnen invullen om extra ondersteuning of extra uitdaging te vinden.
  5. Is er buiten de reguliere lessen extra aandacht voor bepaalde thema's? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, extra talen, informatietechnologie of cultuur?
  6. Welke keuzevakken biedt de school? In de derde van de HAVO en het VWO wordt de profielkeuze gemaakt. Er is keuze uit vier verschillende profielen. Elke middelbare school biedt alle vier de profielen aan. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor één of twee profielkeuzevakken. Hierbij biedt iedere middelbare school een andere selectie aan keuzevakken. De verschillen hiertussen zijn groot. Op de ene school kun je kiezen tussen filosofie, muziek, drama en kunstgeschiedenis. Op een andere school tussen informatica, natuur, leven & technologie of Chinees.

Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van alle middelbare scholen in de gemeente gemeente Apeldoorn op de overzichtspagina voor middelbare scholen.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo