Middelbare school Johannes Fontanus College - Lijsterstraat in Barneveld

Leerlinggegevens per schooljaar
Voor Johannes Fontanus College - Lijsterstraat in Barneveld zijn helaas geen leerlinggegevens bekend.

Bekijk de gegevens van het schoolbestuur en eventuele andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen.

Kaart met scholen in de omgeving

Johannes Fontanus College - Lijsterstraat (nummer 1 op de kaart) met de dichtstbijzijnde scholen.

Download hier een schat aan informatie over het onderwijs in de gemeente via de download website van OpenInfo.nl. Heel veel bronnen handig gecombineerd in diverse Excel documenten.


Middelbare school Johannes Fontanus College - Lijsterstraat biedt voortgezet onderwijs van het type "MAVO / HAVO / VWO" met de denominatie "Bijzonder". Er zijn 2 scholen met "Johannes Fontanus College" in hun naam.

Advertentie:

Personeelsgegevens
Personeel in FTE en in personen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel in FTE en personen voor het bestuur Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Gemeente Barneveld en omstreken. De linke vertikale-as toont de schaal voor het aantal FTE, de rechter vertikale-as toont de schaal voor het aantal personen.

Gegevens van DUO over het personeel in het voortgezet onderwijs.

Over de personeelsgegevens:

Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor het bestuur Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Gemeente Barneveld en omstreken. Vestiging Middelbare school Johannes Fontanus College - Lijsterstraat is 1 van de 2 vestigingen binnen het bestuur Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Gemeente Barneveld en omstreken. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor het bestuur als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Barneveld zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Barneveld.

De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2022. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.

Personeel naar dienstverband
Personeel in tijdelijke of in vaste dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel naar type dienstverband voor het bestuur Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Gemeente Barneveld en omstreken.

Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.

Personeel naar geslacht
Percentage vrouwen en mannen in dienst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar geslacht (vrouwelijk, mannelijk of onbekend) voor het bestuur Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Gemeente Barneveld en omstreken.

Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Gemeente Barneveld en omstreken.

Personeel per functiegroep
Aantal personen en FTE per functiegroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de data over het personeel per functiegroep voor het bestuur Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Gemeente Barneveld en omstreken.

Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.

Personeel naar leeftijd
Percentage medewerkers per leeftijdsgroep
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel per leeftijdsgroep voor het bestuur Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Gemeente Barneveld en omstreken.

Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.

Personeel naar FTE percentage
Percentage medewerkers per werktijdfactor
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het de data over het personeel naar FTE percentage voor het bestuur Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Gemeente Barneveld en omstreken.

FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor het bestuur van de school zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over het financiële beheerVoldoende11 juni 2020Toezicht BestuurStg. Prot. Chr. VO Gem. B'veld
Financieel beheerVoldoende11 juni 2020Onderzoek BestuurSticht. Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Gem. Barneveld e.o.
ContinuïteitVoldoende11 juni 2020Onderzoek BestuurSticht. Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Gem. Barneveld e.o.
DoelmatigheidGeen oordeel11 juni 2020Onderzoek BestuurSticht. Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Gem. Barneveld e.o.
RechtmatigheidVoldoende11 juni 2020Onderzoek BestuurSticht. Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Gem. Barneveld e.o.
KwaliteitszorgVoldoende11 juni 2020Onderzoek BestuurSticht. Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Gem. Barneveld e.o.
KwaliteitscultuurVoldoende11 juni 2020Onderzoek BestuurSticht. Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Gem. Barneveld e.o.
Verantwoording en dialoogVoldoende11 juni 2020Onderzoek BestuurSticht. Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Gem. Barneveld e.o.

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Advertentie:

Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Middelbare school Johannes Fontanus College - Lijsterstraat Christelijke Scholengemeenschap voor Mavo Havo Atheneum.

BRIN en vestigingsnummer: 00SZ02.

Denominatie: Bijzonder.

Soort onderwijs: MAVO / HAVO / VWO.

Schoolnaam: Johannes Fontanus College Christelijk Scholengemeenschap voor Mavo Havo Atheneum.

Schoolbestuur: Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Gemeente Barneveld en omstreken. Bestuursnummer: 42356.

Adres: Lijsterstraat 6-8, 3772 AV, Barneveld. Gemeente Barneveld, Gelderland. Telefoon: Onbekend.

Website van de school: geen internetadres bekend.

Organisatiestructuur: Middelbare school Johannes Fontanus College - Lijsterstraat is 1 van de 2 vestigingen binnen de school Johannes Fontanus College Christelijk Scholengemeenschap voor Mavo Havo Atheneum en binnen het bestuur Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Gemeente Barneveld en omstreken. Er zijn 346 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 1.605 schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Barneveld via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente gemeente Barneveld. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!

Advertentie:

Middelbare school Johannes Fontanus College - Lijsterstraat ligt in de Vogelbuurt

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de Vogelbuurt getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.

Inkomen in de Vogelbuurt
€23.000 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Misdrijven in de Vogelbuurt
21 per 1.000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal misdrijven totaal per 1.000 inwoners per jaar.

Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 5 middelbare scholen in de gemeente Barneveld op de overzichtspagina voor Barneveld.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo