Corona-statistieken hier

Kaj Munk College Hoofddorp Kaj Munkweg

Kaj Munk College Hoofddorp Kaj Munkweg

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Leerlinggegevens per schooljaar
Voor Kaj Munk College in Hoofddorp zijn helaas geen leerlinggegevens bekend.

Bekijk de gegevens van het schoolbestuur en eventuele andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor het bestuur van de school zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over de financiële continuïteitVoldoende07 januari 2014Toezicht BestuurIris, Stg. Chr. Voortg. Ond.

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de school Kaj Munk College voor Atheneum HAVO MAVO.
Vestiging Kaj Munk College is 1 van de 2 voortgezet onderwijs vestigingen binnen de school Kaj Munk College voor Atheneum HAVO MAVO en school Kaj Munk College voor Atheneum HAVO MAVO valt samen met 6 andere scholen onder het bestuur Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de school Kaj Munk College voor Atheneum HAVO MAVO.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de school Kaj Munk College voor Atheneum HAVO MAVO.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de school Kaj Munk College voor Atheneum HAVO MAVO.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw..

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de school Kaj Munk College voor Atheneum HAVO MAVO.

Meer personeelsgegevens
Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Kaj Munk College voor Atheneum Havo Mavo.

BRIN en vestigingsnummer: 21WE02.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Schoolnaam: Kaj Munk College voor Atheneum HAVO MAVO.

Schoolbestuur: Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.. Bevoegdgezagnummer: 41021.

Adres: Kaj Munkweg 41, 2131 RV, Hoofddorp. Gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland. Telefoon: Onbekend.

Internetadres: Onbekend.

Organisatiestructuur: Kaj Munk College is 1 van de 2 vestigingen in het voortgezet onderwijs binnen de school Kaj Munk College voor Atheneum HAVO MAVO. En 1 van de 10 voortgezet onderwijs vestigingen binnen het bestuur Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw.. Daarbij vallen er 6 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 895 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.613 voortgezet onderwijs schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Haarlemmermeer via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente gemeente Haarlemmermeer. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!
Middelbare school Kaj Munk College ligt in de buurt Hoofddorp Pax West

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Hoofddorp Pax West getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde diefstallen per 1000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt Hoofddorp Pax West
€26.900 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Diefstal in de buurt Hoofddorp Pax West
2 per 1000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal diefstallen per 1000 inwoners per jaar.

Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 9 middelbare scholen in Hoofddorp op de overzichtspagina voor Hoofddorp.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo