Corona-statistieken hier

Oosterlicht College Vianen Ut het Slyk

Oosterlicht College Vianen Ut het Slyk

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over de leerlingen, het personeel en de resultaten van de school.
Leerlinggegevens per schooljaar
Voor Oosterlicht College in Vianen Ut zijn helaas geen leerlinggegevens bekend.

Bekijk de gegevens van het schoolbestuur en eventuele andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen.

Onderzoek door de onderwijsinspectie

Voor deze vestiging is geen recent onderzoek van de onderwijsinspectie bekend. Voor het bestuur van de school zijn wel inspectieresultaten gepubliceerd:

Type onderzoekResultaatDatumInspectieObject
Oordeel over het financiële beheerVoldoende12 juni 2020Toezicht BestuurDe Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Personeelsgegevens

Hier worden vier grafieken met personeelsgegevens getoond voor de school Oosterlicht College Pc Sgm v Ath HAVO MAVO VBO.
Vestiging Oosterlicht College is 1 van de 3 voortgezet onderwijs vestigingen binnen de school Oosterlicht College Pc Sgm v Ath HAVO MAVO VBO en school Oosterlicht College Pc Sgm v Ath HAVO MAVO VBO valt samen met 11 andere scholen onder het bestuur De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE. De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De gegevens zijn beschikbaar per jaar sinds 2011.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden naar functie per schooljaar voor de school Oosterlicht College Pc Sgm v Ath HAVO MAVO VBO.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per schooljaar voor de school Oosterlicht College Pc Sgm v Ath HAVO MAVO VBO.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in FTE per schooljaar voor de school Oosterlicht College Pc Sgm v Ath HAVO MAVO VBO.

Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal FTE personeel met een tijdelijk of vast dienstverband per schooljaar voor de school Oosterlicht College Pc Sgm v Ath HAVO MAVO VBO.

Meer personeelsgegevens
Gegevens van deze schoolvestiging

Vestigingsnaam: Oosterlicht College PC SGM V ATH HAVO MAVO VBO.

BRIN en vestigingsnummer: 17GM03.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Schoolnaam: Oosterlicht College Pc Sgm v Ath HAVO MAVO VBO.

Schoolbestuur: De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e. Bevoegdgezagnummer: 40094.

Adres: Het Slyk 7, 4133 EA, Vianen Ut. Gemeente Vijfheerenlanden, provincie Utrecht. Telefoon: Onbekend.

Internetadres: Onbekend.

Organisatiestructuur: Oosterlicht College is 1 van de 3 vestigingen in het voortgezet onderwijs binnen de school Oosterlicht College Pc Sgm v Ath HAVO MAVO VBO. En 1 van de 19 voortgezet onderwijs vestigingen binnen het bestuur De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e. Daarbij vallen er 11 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 895 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.613 voortgezet onderwijs schoolvestigingen).

Download alle informatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in gemeente Vijfheerenlanden via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente gemeente Vijfheerenlanden. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.

Download!
Middelbare school Oosterlicht College ligt in de buurt Monnikenhof en Amaliastein

Hier zie je 2 van de meer dan 100 onderwerpen die op de pagina over de buurt Monnikenhof en Amaliastein getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde diefstallen per 1000 inwoners per jaar.

Inkomen in de buurt Monnikenhof en Amaliastein
€25.900 bruto per inwoner per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inkomensgegevens worden geladen!Bevolking, inkomen: gemiddeld bruto inkomen per inwoner per jaar.

Diefstal in de buurt Monnikenhof en Amaliastein
2 per 1000 inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de buurtgegevens worden geladen!Misdaad per buurt: aantal diefstallen per 1000 inwoners per jaar.

Gebruikte open data bronnen

Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:

Bronbeschrijving
Gerelateerde informatie

Bekijk het overzicht van de 2 middelbare scholen in Vianen Ut op de overzichtspagina voor Vianen Ut.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo