Aardgas nog altijd populairste energiebron in Nederland

(Dit is een gesponsord bericht)

Duurzame energie in Nederland is al jaren een hot topic. Nu de gevolgen van klimaatverandering steeds reëler worden, moeten Nederlanders - en de rest van de wereld - elke kans aangrijpen om een duurzamere en veerkrachtigere toekomst te creëren. Hernieuwbare energie in woningen is slechts een stukje van de puzzel. Het is mooi om als individue een bijdrage aan het verminderen van de klimaatverandering te leveren. Groene energie in je eigen huis in Nederland krijgen hoeft geen gedoe te zijn en het kan een geweldige manier zijn om bij te dragen aan een groenere wereld. Dus hoe gaat het met het land van duizend windmolens in hun transitie naar een koolstofarme economie? En wat kun je doen om bij te dragen aan de omschakeling van Nederland van fossiele brandstoffen naar groene energie? Dit moet je weten over groene en duurzame energie in Nederland.

Hoe groot de Nederlanders ook zijn in veel andere dingen, het gebruik van hernieuwbare energie is (nog) niet ons sterkste punt. Momenteel wordt de Nederlandse energievoorziening nog gedomineerd door aardgas en kolen. Aardgas was in 2018 goed voor 42% van de Nederlandse primaire energievoorziening in Nederland. Olie en kolen waren respectievelijk goed voor 37% en 11%. Nederland is ook een van de grootste gasproducenten in Europa, waardoor dit veel aangeboden wordt door Nederlandse energieleveranciers.

Afbeelding van aardgas.

Ondanks de rijke geschiedenis van windmolens in Nederland en het geweldige vermogen om de zeeën te bestrijden, blijft het land achter bij de meeste andere EU-landen als het gaat om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. In 2019 was het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland volgens Eurostat slechts 8,8% . Dit was het op twee na laagste aandeel in Europa, na Luxemburg en Malta. Inmiddels is dit percentage een beetje gestegen doordat bijvoorbeeld steeds meer Nederlanders bij energie vergelijken kiezen voor een groen contract, maar nog altijd is het relatief laag.

Hoewel je daardoor misschien een beetje pessimistisch wordt, is dat niet nodig. De inzet van duurzame energie in Nederland vordert snel en groeide in 2020 met 40% ten opzichte van een jaar eerder. Op weg naar een koolstofarme economie wil Nederland in 2023 16% van al zijn energie verduurzamen. In 2050 moet de CO2-uitstoot van het land nul zijn. We moeten nog zien of deze ambitieuze doelstellingen voor een koolstofarme economie zullen worden gehaald. Vooralsnog legt de Nederlandse overheid echter veel nadruk op energiebesparing en energiebesparing.

Deze stappen weerspiegelen de bredere inspanningen van de wereld om klimaatverandering te bestrijden, zoals het ambitieuze plan van de EU om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, of het klimaatakkoord van Parijs. Hoewel Nederland niet veel heeft om trots op te zijn op het gebied van CO2-uitstoot, loopt het land wel voorop als het gaat om innovatie en technologie. Ten eerste is Nederland volgens het International Energy Agency een wereldleider in de inzet van elektrische voertuigen. Bovendien is het land de thuisbasis van ’s werelds grootste en krachtigste offshore windturbine. Ook de openbaarvervoersector heeft veel te bieden, zoals bijvoorbeeld een volledig op zonne-energie aangedreven busstation in Tilburg, of de ontwikkeling van het eerste op zonne-energie aangedreven treinstation in Delft.

Advertentie:

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!