Informatie over het onderwerp "brondata definities"

Overzicht van de pagina's op AlleCijfers.nl met het label brondata definities.
Overzicht van de pagina's op AlleCijfers.nl met het label brondata definities.
Pagina's op AlleCijfers.nl over het onderwerp brondata definities
Inhoudsopgave brondata definities pagina's:
Overzicht van de gebruikte bronnen
Meer dan 250 gebruikte bronnen: Er zijn ruim 250 bronnen gebruikt voor de pagina’s op AlleCijfers, de informatie downloads en het YouTube kanaal van AlleCijfers. Bijna alle bronnen bieden jaarlijks of meerdere keren per jaar nieuwe data. Steeds als er nieuwe gegevens verwerkt zijn zal de datum waarvoor die gegevens geldig zijn hier getoond worden. De data in de bronbestanden wordt soms eerst tijdelijk en later definitief gepubliceerd. In dat geval wordt de data hier later ook bijgewerkt.Lees verder…
Gebieden in Nederland: Gemeente, woonplaats, wijk, buurt, postcode, adressen
Definities voor de indeling van Nederland in gemeenten, woonplaatsen, wijken, buurten en postcodes De regionale indeling van Nederland in gemeenten, woonplaatsen, wijken, buurten en postcodes is voor veel informatie op AlleCijfers van groot belang. Daarom op deze pagina een definitie van deze verschillende gebieden: Samengevat Gemeenten zijn wettelijk geregelde bestuurlijke gebieden. Gemeente, wijken en buurten worden gebruikt om statistieken te publiceren. Buurten tellen op tot wijken, wijken tellen op tot de gemeente.Lees verder…
Adresgegevens per regio op basis van de BAG
Welke gegevens uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) worden op welke wijze gebruikt? Bekijk hier de bronbeschrijving en definities van de gebruikte gegevens uit de BAG van het Kadaster.
Open data bronnen kinderopvang
Bekijk alle kinderopvang locaties in Nederland. Het Landelijk Register Kinderopvang bevat informatie over kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 soorten kinderopvangvoorzieningen: BSO: buitenschoolse opvang (7.137 locaties en 291.067 opvangplaatsen) KDV: kinderdagverblijf (9.039 locaties en 281.540 opvangplaatsen) (Peuterspeelzalen zijn per 1-1-2018 kinderdagverblijven geworden in het Landelijk Register Kinderopvang) VGO: voorziening voor gastouderopvang (een gastouder) (28.581 locaties en 149.431 opvangplaatsen) GOB: gastouderbureau (625 locaties, geen eigen opvangplaatsen, deze bureau’s bemiddelen voor de gastouders) De hier vermelde cijfers betreffen het totaal per type voor Nederland en komen uit het Landelijk Register Kinderopvang.Lees verder…
Open data bronnen met informatie over bedrijven en bedrijfsactiviteiten
De Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008): Je vindt op AlleCijfers informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. SBI 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.Lees verder…
Open data bronnen verkiezingsuitslagen
Alle uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Waterschap, het Europees parlement en de gemeenteraad. Per gemeente. Van 1946 tot en met 2021. 17 maart 2021 mocht Nederland weer naar de stembus voor de Tweede Kamer verkiezingen. De uitslagen van deze verkiezingen zijn voor het eerst voor (nagenoeg) alle gemeenten in Nederland beschikbaar per (administratief) stembureau. Dit is dankzij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Open State Foundation, Pointer (KRO-NCRV) en de Volkskrant die zich hiervoor ingezet hebben.Lees verder…
Hoe is AlleCijfers gemaakt?
Open data en open source: Het mooie is dat de programma’s en gegevensbronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt voor iedereen beschikbaar zijn. Het is echt iets om trots op te zijn dat de Nederlandse overheid zoveel gegevens via ‘open data’ beschikbaar stelt! Alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt worden in het overzicht van alle bronnen vermeld. Het overzicht van alle veranderingen en toevoegingen aan AlleCijfers vind je in de wijzigingsgeschiedenis.Lees verder…
Agile werkwijze: gericht op het snel opleveren van waarde
Alle veranderingen aan AlleCijfers vinden op een “agile” manier plaats. Agile werken is sterk gericht op het opleveren van waarde. Zodra een minimale kwaliteit is bereikt wordt iets afgerond en opgeleverd. Daarna wordt gekeken welk werk er (in zijn totaliteit) verder is. Het meest belangrijke werk wordt gekozen om in een volgend increment uit te voeren en af te ronden. Op deze manier wordt het onderhanden werk (“work in progress”) beperkt gehouden.Lees verder…
Open data bronnen voortgezet onderwijs
Op AlleCijfers.nl vind je veel informatie over het voortgezet onderwijs met een pagina per school en een pagina per plaats. Het voortgezet onderwijs bestaat uit: Praktijkonderwijs, bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, zonder vaste opleidingsduur. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), dat 4 jaar duurt. Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), dat 5 jaar duurt. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), dat 6 jaar duurt. De tabel met definities van alle onderwerpen vind je onderaan deze paginaLees verder…
Open data bronnen primair onderwijs
Op AlleCijfers.nl vind je heel veel informatie over het primair onderwijs met een pagina per school, plaats en provincie. De informatie komt uit meer dan 25 bronnen. Het primair onderwijs bestaat uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De tabel met definities van alle onderwerpen vind je onderaan deze pagina Dit zijn de gebruikte bronnen: Gegevens over de instellingen in het primair onderwijs. Hierbij zijn de aparte bestanden voor vestigingen in het basisonderwijs en vestigingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs gebruikt.Lees verder…
Schooladviezen voor leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs

Leerlingen krijgen in groep 8 een schooladvies. Dit schooladvies bepaalt de uitstroom naar type middelbare school vanuit het basisonderwijs want in het advies staat op welk niveau de leerlingen door kunnen leren. Het advies is leidend voor toelating op de middelbare school. Het advies wordt gebaseerd op resultaten van een kind uit eerdere jaren op de school, op het gedrag en de ontwikkeling van een kind en in veel gevallen op de eindtoets resultaten.

Lees verder…
Centrale eindtoets voor leerlingen in het primair onderwijs

Alle leerlingen van groep 8 maken in april een verplichte eindtoets. Met de eindtoets laten leerlingen zien wat ze in 8 jaar basisschool geleerd hebben.

Lees verder…
Zittenblijven in het basisonderwijs
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap heeft een nieuw ‘open data’ bestand gepubliceerd. Hierin wordt het aantal zittenblijvers per schoolvestiging in het basisonderwijs gerapporteerd. In de gegevens is per schoolvestiging in het basisonderwijs het aantal leerlingen weergegeven dat is blijven zitten. Een leerling is een zittenblijver als hij/zij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft.Lees verder…
Wijzigingen op AlleCijfers.nl
Wijzigingsgeschiedenis van AlleCijfers: De informatie op AlleCijfers groeit in kleine stapjes. Iteratief door met een grove structuur te beginnen en deze in steeds meer detail in te vullen. En incrementeel, door de inhoud onderdeel na onderdeel toe te voegen. Elke wijziging is zo klein mogelijk en heeft minimale afhankelijkheden met andere wijzigingen. Zo kan een afgerond deel zo snel mogelijk gepubliceerd worden. Deze manier van werken wordt “agile” genoemd, zie de beschrijving van de agile werkwijze die voor AlleCijfers toegepast wordt.Lees verder…
Wijzigingsideeën voor AlleCijfers.nl
Wijzigingsideeën, toevoegingen en verbeteringen: Welke informatie mag op AlleCijfers.nl echt niet ontbreken? En welke data moet duidelijker of anders weergegeven worden? Heb je ideeën voor een heel nieuw onderwerp of toevoegingen- of wijzigingen- aan een bestaand onderwerp? Neem contact op en laat het weten alsjeblieft. Alle suggesties zijn welkom! En kun je hulp gebruiken bij het zoeken naar data en het structureren, analyseren en als informatie presenteren? Bekijk dan de maatwerk informatie service.Lees verder…
Gebruik van cookies op AlleCijfers.nl
Gebruik van cookies op AlleCijfers Het grootste deel van AlleCijfers.nl functioneert zonder cookies. Zie de beschrijving van de wijze waarop AlleCijfers is gemaakt. Op AlleCijfers.nl worden echter 2 belangrijke web diensten van Google gebruikt die met cookies werken: Google Adsense: een advertentie service waarmee site eigenaren een inkomen uit door Google georganiseerde advertenties kunnen genereren. Google Analytics: een rapportage en analyse service waarmee het gebruik van websites bestudeerd kan worden.Lees verder…
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!