Corona-statistieken gemeente Sint Michielsgestel

Bestuur Cadans Primair Stichting voor Katholiek en Interc Primair Onderwijs Sint Michielsgestel

Bestuur Cadans Primair Stichting voor Katholiek en Interc Primair Onderwijs Sint Michielsgestel

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over het onderwijsbestuur met gegevens over de scholen, leerlingen en het personeel (nieuwe informatie 2020!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2020!).
Totaal aantal leeringen per schooljaar
(2.855 leerlingen in schooljaar 2019-2020)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van alle 8 scholen en 8 vestigingen van het bestuur Cadans Primair Stichting voor Katholiek en Interc Primair Onderwijs Sint Michielsgestel.
Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Cadans Primair Stichting voor Katholiek en Interc Primair Onderwijs Sint Michielsgestel.

Bevoegdgezagnummer: 40848.

Aantal scholen: 8. Aantal vestigingen: 8.

Adres: Schildershof 1-A, 5271 BM, Sint Michielsgestel, gemeente Sint Michielsgestel, provincie Noord-Brabant.

Internetadres: www.cadansprimair.nl.

Denominatie: Rooms-Katholiek.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Actief in: Berlicum Nb, Den Dungen, Gemonde, Sint Michielsgestel.

Bestuursnaam origineel: Cadans Primair Stichting voor Kath en Interc Prim Onderw.

Aantal personeelsleden per school per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per school voor elk van de 8 scholen en voor het bovenschoolse personeel per schooljaar voor het schoolbestuur Cadans Primair Stichting voor Katholiek en Interc Primair Onderwijs Sint Michielsgestel.
Aantal FTE personeel per school in 2019-2020


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het aantal FTE dat bovenschools werkt en het aantal FTE per school van het schoolbestuur Cadans Primair Stichting voor Katholiek en Interc Primair Onderwijs Sint Michielsgestel voor het schooljaar 2019-2020.
Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal medewerkers per schooljaar voor het totaal van alle 8 scholen en 8 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Cadans Primair Stichting voor Katholiek en Interc Primair Onderwijs Sint Michielsgestel.
Percentage FTE per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het percentage FTE personeel per functie per schooljaar voor het totaal van alle 8 scholen en 8 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Cadans Primair Stichting voor Katholiek en Interc Primair Onderwijs Sint Michielsgestel.
Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Cadans Primair Stichting voor Katholiek en Interc Primair Onderwijs Sint Michielsgestel als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn.
Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal FTE met een tijdelijk of vast dienstverband voor het personeelsbestand van het bestuur Cadans Primair Stichting voor Katholiek en Interc Primair Onderwijs Sint Michielsgestel als geheel, inclusief eventueel bovenschools personeel.
Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie voor het personeelsbestand van het bestuur Cadans Primair Stichting voor Katholiek en Interc Primair Onderwijs Sint Michielsgestel als geheel.
Download nog veel meer personeelsinformatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in  via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het onderwijs in de gemeente Sint Michielsgestel. Met handige overzichten over de scholen, leerlingen, besturen, samenwerkingsverbanden en het personeel.

Voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zijn cijfers beschikbaar over het aantal personen en het aantal FTE per school of bestuur per schooljaar, naar functie, geslacht, leeftijd en type dienstverband! Een schat aan informatie, klaar voor gebruik of verdere analyse!

Download!
Schoolvestigingen

De volgende 8 schoolvestigingen vallen onder het bestuur Cadans Primair Stichting voor Katholiek en Interc Primair Onderwijs Sint Michielsgestel:

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Het bestuur Cadans Primair Stichting voor Katholiek en Interc Primair Onderwijs Sint Michielsgestel is betrokken bij het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gebruikte bronnen

Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

Bronnen