Bestuur Elan Onderwijsgroep Stiens

Bestuur Elan Onderwijsgroep Stiens

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over het onderwijsbestuur met gegevens over de scholen, leerlingen en het personeel (nieuwe informatie 2021!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2021!).
Totaal aantal leeringen per schooljaar
(1.976 leerlingen in schooljaar 2021-2022)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van alle 20 scholen en 20 vestigingen van het bestuur Elan Onderwijsgroep Stiens.

Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Elan Onderwijsgroep Stiens.

Bevoegdgezagnummer: 41693.

Aantal scholen: 20. Aantal vestigingen: 20.

Adres: Pyter Jurjensstrjitte 8, 9051 BS, Stiens, gemeente Leeuwarden, provincie Friesland.

Internetadres: www.elanonderwijsgroep.nl.

Denominatie: Samenwerking Opb., Alg. Bijz..

Soorten onderwijs: Basisonderwijs, Speciaal Basisonderwijs.

Actief in: Berltsum, Bitgummole, Deinum, Dronryp, Ferwert, Franeker, Hallum, Hijum, Leeuwarden, Marsum, Menaam, Minnertsga, Noardeast Fryslân, Ried, St Annaparochie, St Jacobiparochie, Stiens, Tzummarum, Vrouwenparochie, Waadhoeke.

Bestuursnaam origineel: Elan Onderwijsgroep.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal medewerkers per schooljaar voor het totaal van alle 20 scholen en 20 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Elan Onderwijsgroep Stiens.

Percentage FTE per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het percentage FTE personeel per functie per schooljaar voor het totaal van alle 20 scholen en 20 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Elan Onderwijsgroep Stiens.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Elan Onderwijsgroep Stiens als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal FTE met een tijdelijk of vast dienstverband voor het personeelsbestand van het bestuur Elan Onderwijsgroep Stiens als geheel, inclusief eventueel bovenschools personeel.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie voor het personeelsbestand van het bestuur Elan Onderwijsgroep Stiens als geheel.

Download nog veel meer onderwijsinformatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in  via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Met handige overzichten over de scholen, leerlingen, besturen, samenwerkingsverbanden en het personeel.

Voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zijn cijfers beschikbaar over het aantal personen en het aantal FTE per school of bestuur per schooljaar, naar functie, geslacht, leeftijd en type dienstverband! Een schat aan informatie, klaar voor gebruik of verdere analyse!

Download!
Aantal personeelsleden per school per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per school voor elk van de 20 scholen en voor het bovenschoolse personeel per schooljaar voor het schoolbestuur Elan Onderwijsgroep Stiens.

Aantal FTE personeel per school in 2020-2021


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het aantal FTE dat bovenschools werkt en het aantal FTE per school van het schoolbestuur Elan Onderwijsgroep Stiens voor het schooljaar 2020-2021.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Het bestuur Elan Onderwijsgroep Stiens is betrokken bij het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gebruikte bronnen

Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

Bronnen