Bestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust Voorburg

Bestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust Voorburg

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over het onderwijsbestuur met gegevens over de scholen, leerlingen en het personeel (nieuwe informatie 2021!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2021!).
Totaal aantal leeringen per schooljaar
(841 leerlingen in schooljaar 2021-2022)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van alle 2 scholen en 2 vestigingen van het bestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust Voorburg.

Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Montessori Stichting Vreugd en Rust Voorburg.

Bevoegdgezagnummer: 41081.

Aantal scholen: 2. Aantal vestigingen: 2.

Adres: Montessoristraat 1, 2273 AC, Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg, provincie Zuid-Holland.

Internetadres: www.msvr.nu.

Denominatie: Algemeen bijzonder.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Actief in: Den Haag, Leidschendam Voorburg, Leidschendam-Voorburg, Voorburg.

Bestuursnaam origineel: Montessori Stichting Vreugd en Rust.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal medewerkers per schooljaar voor het totaal van alle 2 scholen en 2 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust Voorburg.

Percentage FTE per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het percentage FTE personeel per functie per schooljaar voor het totaal van alle 2 scholen en 2 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust Voorburg.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust Voorburg als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal FTE met een tijdelijk of vast dienstverband voor het personeelsbestand van het bestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust Voorburg als geheel, inclusief eventueel bovenschools personeel.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie voor het personeelsbestand van het bestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust Voorburg als geheel.

Download nog veel meer onderwijsinformatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in  via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het onderwijs in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met handige overzichten over de scholen, leerlingen, besturen, samenwerkingsverbanden en het personeel.

Voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zijn cijfers beschikbaar over het aantal personen en het aantal FTE per school of bestuur per schooljaar, naar functie, geslacht, leeftijd en type dienstverband! Een schat aan informatie, klaar voor gebruik of verdere analyse!

Download!
Aantal personeelsleden per school per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per school voor elk van de 2 scholen en voor het bovenschoolse personeel per schooljaar voor het schoolbestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust Voorburg.

Aantal FTE personeel per school in 2020-2021


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het aantal FTE dat bovenschools werkt en het aantal FTE per school van het schoolbestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust Voorburg voor het schooljaar 2020-2021.

Schoolvestigingen

De volgende 2 schoolvestigingen vallen onder het bestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust Voorburg:

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Het bestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust Voorburg is betrokken bij het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH).

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gebruikte bronnen

Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

Bronnen