Bestuur Stichting Lucas Onderwijs Den Haag

Bestuur Stichting Lucas Onderwijs Den Haag

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over het onderwijsbestuur met gegevens over de scholen, leerlingen en het personeel (nieuwe informatie 2019!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2019!).
Totaal aantal leeringen per schooljaar
(34.926 leerlingen in schooljaar 2018-2019)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van alle 60 scholen en 79 vestigingen van het bestuur Stichting Lucas Onderwijs Den Haag.
Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Stichting Lucas Onderwijs Den Haag.

Bevoegdgezagnummer: 20281.

Aantal scholen: 60. Aantal vestigingen: 79.

Adres: Saffierhorst 105, 2592 GK, Den Haag, gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland.

Internetadres: www.lucasonderwijs.nl.

Denominatie: Samenwerking PC, RK.

Soorten onderwijs: BO, SBO, SO, VSO, VO.

Actief in: Delft, Den Haag, Leidschendam, Leidschendam Voorburg, Monster, Naaldwijk, Nootdorp, Pijnacker, Pijnacker Nootdorp, Poeldijk, Rijswijk, Rijswijk Zh, S Gravenzande, Voorburg, Westland, Zandvoort.

Bestuursnaam origineel: Stichting Lucas Onderwijs.

Aantal personeelsleden per school per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per school voor elk van de 60 scholen en voor het bovenschoolse personeel per schooljaar voor het schoolbestuur Stichting Lucas Onderwijs Den Haag.
Aantal FTE personeel per school in 2018-2019


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het aantal FTE dat bovenschools werkt en het aantal FTE per school voor de 25 grootste scholen van het schoolbestuur Stichting Lucas Onderwijs Den Haag voor het schooljaar 2018-2019.
Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal medewerkers per schooljaar voor het totaal van alle 60 scholen en 79 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting Lucas Onderwijs Den Haag.
Percentage FTE per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het percentage FTE personeel per functie per schooljaar voor het totaal van alle 60 scholen en 79 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting Lucas Onderwijs Den Haag.
Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Lucas Onderwijs Den Haag als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn.
Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal FTE met een tijdelijk of vast dienstverband voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Lucas Onderwijs Den Haag als geheel, inclusief eventueel bovenschools personeel.
Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Lucas Onderwijs Den Haag als geheel.
Download nog veel meer personeelsinformatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in  via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het onderwijs in de gemeente Den Haag. Met handige overzichten over de scholen, leerlingen, besturen, samenwerkingsverbanden en het personeel.

Voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zijn cijfers beschikbaar over het aantal personen en het aantal FTE per school of bestuur per schooljaar, naar functie, geslacht, leeftijd en type dienstverband! Een schat aan informatie, klaar voor gebruik of verdere analyse!

Download!
Schoolvestigingen

De volgende 79 schoolvestigingen vallen onder het bestuur Stichting Lucas Onderwijs Den Haag:

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Het bestuur Stichting Lucas Onderwijs Den Haag is betrokken bij de volgende samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, Stichting Passend Primair Onderwijs Delft e.o., Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH), SWV V(S)O Zuid Holland West, Samenwerkingsverband VO Westland & Stichting Samenwerkingsverband VO Delflanden.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gebruikte bronnen

Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

Bronnen