Corona-statistieken gemeente Utrecht

Bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken

Bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over het onderwijsbestuur met gegevens over de scholen, leerlingen en het personeel (nieuwe informatie 2020!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2020!).
Totaal aantal leeringen per schooljaar
(7.067 leerlingen in schooljaar 2019-2020)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van alle 5 scholen en 15 vestigingen van het bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken.
Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken.

Bevoegdgezagnummer: 41475.

Aantal scholen: 5. Aantal vestigingen: 15.

Adres: Orteliuslaan 871, 3528 BE, Utrecht, gemeente Utrecht, provincie Utrecht.

Internetadres: www.nuovo.eu.

Denominatie: Openbaar.

Soort onderwijs: Voortgezet Onderwijs.

Actief in: Maarssen, Stichtse Vecht, Utrecht.

Bestuursnaam origineel: Stichting Openb Voortg Ond Utrecht en Omstreken.

Aantal personeelsleden per school per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per school voor elk van de 5 scholen en voor het bovenschoolse personeel per schooljaar voor het schoolbestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken.
Aantal FTE personeel per school in 2019-2020


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het aantal FTE dat bovenschools werkt en het aantal FTE per school van het schoolbestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken voor het schooljaar 2019-2020.
Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal medewerkers per schooljaar voor het totaal van alle 5 scholen en 15 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken.
Percentage FTE per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het percentage FTE personeel per functie per schooljaar voor het totaal van alle 5 scholen en 15 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken.
Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn.
Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal FTE met een tijdelijk of vast dienstverband voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken als geheel, inclusief eventueel bovenschools personeel.
Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken als geheel.
Download nog veel meer personeelsinformatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in  via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het onderwijs in de gemeente Utrecht. Met handige overzichten over de scholen, leerlingen, besturen, samenwerkingsverbanden en het personeel.

Voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zijn cijfers beschikbaar over het aantal personen en het aantal FTE per school of bestuur per schooljaar, naar functie, geslacht, leeftijd en type dienstverband! Een schat aan informatie, klaar voor gebruik of verdere analyse!

Download!
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Het bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken is betrokken bij het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs Stichting SWV Utrecht/ Stichtse Vecht VO.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gebruikte bronnen

Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

Bronnen