Bestuur Stichting Proloog Primair O O Leeuwarden

Bestuur Stichting Proloog Primair O O Leeuwarden

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over het onderwijsbestuur met gegevens over de scholen, leerlingen en het personeel (nieuwe informatie 2021!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2021!).
Totaal aantal leeringen per schooljaar
(3.615 leerlingen in schooljaar 2020-2021)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van alle 18 scholen en 18 vestigingen van het bestuur Stichting Proloog Primair O O Leeuwarden.

Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Stichting Proloog Primair O O Leeuwarden.

Bevoegdgezagnummer: 41850.

Aantal scholen: 18. Aantal vestigingen: 18.

Adres: Fonteinland 11, 8913 CZ, Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, provincie Friesland.

Internetadres: www.proloog.nl.

Denominatie: Openbaar.

Soorten onderwijs: Basisonderwijs, Speciaal Basisonderwijs.

Actief in: Goutum, Grou, Jirnsum, Leeuwarden, Lekkum, Reduzum, Warten, Wergea.

Bestuursnaam origineel: Sticht Proloog Primair O O Leeuwarden.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal medewerkers per schooljaar voor het totaal van alle 18 scholen en 18 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting Proloog Primair O O Leeuwarden.

Percentage FTE per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het percentage FTE personeel per functie per schooljaar voor het totaal van alle 18 scholen en 18 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting Proloog Primair O O Leeuwarden.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Proloog Primair O O Leeuwarden als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal FTE met een tijdelijk of vast dienstverband voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Proloog Primair O O Leeuwarden als geheel, inclusief eventueel bovenschools personeel.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Proloog Primair O O Leeuwarden als geheel.

Download nog veel meer onderwijsinformatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in  via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Met handige overzichten over de scholen, leerlingen, besturen, samenwerkingsverbanden en het personeel.

Voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zijn cijfers beschikbaar over het aantal personen en het aantal FTE per school of bestuur per schooljaar, naar functie, geslacht, leeftijd en type dienstverband! Een schat aan informatie, klaar voor gebruik of verdere analyse!

Download!
Aantal personeelsleden per school per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per school voor elk van de 18 scholen en voor het bovenschoolse personeel per schooljaar voor het schoolbestuur Stichting Proloog Primair O O Leeuwarden.

Aantal FTE personeel per school in 2020-2021


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het aantal FTE dat bovenschools werkt en het aantal FTE per school van het schoolbestuur Stichting Proloog Primair O O Leeuwarden voor het schooljaar 2020-2021.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Het bestuur Stichting Proloog Primair O O Leeuwarden is betrokken bij het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gebruikte bronnen

Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

Bronnen