Bestuur Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden

Bekijk de informatie over vestigingen, scholen, leerlingen en personeel voor Bestuur Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 18 schoolvestigingen en 3.561 leerlingen.
Bekijk de informatie over vestigingen, scholen, leerlingen en personeel voor Bestuur Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden. Dit bestuur is verantwoordelijk voor 18 schoolvestigingen en 3.561 leerlingen.
Totaal aantal leerlingen per schooljaar
(3.561 leerlingen in schooljaar 2021-2022)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het aantal leerlingen per schooljaar voor het totaal van alle 18 scholen en 18 vestigingen van het bestuur Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden.

Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden.

Bevoegdgezagnummer: 41850.

Aantal scholen: 18. Aantal vestigingen: 18.

Adres: Fonteinland 11, 8913 CZ, Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, provincie Friesland.

Internetadres: www.proloog.nl.

Denominatie: Openbaar.

Soorten onderwijs: Basisschool, Speciaal Basisonderwijs.

Actief in: Goutum, Grou, Jirnsum, Leeuwarden, Lekkum, Reduzum, Warten, Wergea.

Bestuursnaam DUO: Sticht. Proloog Primair O.O. Leeuwarden.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal medewerkers per schooljaar voor het totaal van alle 18 scholen en 18 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden.

Percentage FTE per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het percentage FTE personeel per functie per schooljaar voor het totaal van alle 18 scholen en 18 vestigingen inclusief de bovenschoolse personeelsleden van het bestuur Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden.

Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal FTE met een tijdelijk of vast dienstverband voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden als geheel, inclusief eventueel bovenschools personeel.

Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie voor het personeelsbestand van het bestuur Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden als geheel.

Download nog veel meer onderwijsinformatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in  via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Met handige overzichten over de scholen, leerlingen, besturen, samenwerkingsverbanden en het personeel.

Voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zijn cijfers beschikbaar over het aantal personen en het aantal FTE per school of bestuur per schooljaar, naar functie, geslacht, leeftijd en type dienstverband! Een schat aan informatie, klaar voor gebruik of verdere analyse!

Download!
Aantal personeelsleden per school per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per school voor elk van de 18 scholen en voor het bovenschoolse personeel per schooljaar voor het schoolbestuur Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden.

Aantal FTE personeel per school in 2021-2022


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het aantal FTE dat bovenschools werkt en het aantal FTE per school van het schoolbestuur Stichting Proloog Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden voor het schooljaar 2021-2022.

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gebruikte bronnen

Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

Bronnen