Corona-statistieken gemeente Molenlanden

Bestuur Vereniging T Stichting en Instandhouding v E Schl M D Bijbel Hoornaar

Bestuur Vereniging T Stichting en Instandhouding v E Schl M D Bijbel Hoornaar

Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen over het onderwijsbestuur met gegevens over de scholen, leerlingen en het personeel (nieuwe informatie 2020!)
Héél véél informatie uit officiële onderwijs bronnen (nieuwe informatie 2020!).
Totaal aantal leeringen per schooljaar
(153 leerlingen in schooljaar 2019-2020)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leerlinginformatie per bestuur per jaar wordt geladen!Overzicht van het totaal aantal leerlingen per schooljaar voor het bestuur Vereniging T Stichting en Instandhouding v E Schl M D Bijbel Hoornaar.
Gegevens van dit bestuur
(ook bevoegdgezag of koepel genoemd)

Bestuursnaam: Vereniging T Stichting en Instandhouding v E Schl M D Bijbel Hoornaar.

Bevoegdgezagnummer: 31032.

Aantal scholen: 1. Aantal vestigingen: 1.

Adres: Dirk IV-plein 33, 4223 NJ, Hoornaar, gemeente Molenlanden, provincie Zuid-Holland.

Internetadres: www.cbssamenopweg.nl.

Denominatie: Protestants-Christelijk.

Soort onderwijs: Basisonderwijs.

Actief in: Hoornaar, Molenlanden.

Bestuursnaam origineel: Ver T St en Instandhouding v E Schl M D Bijbel Hoornaar.

Aantal personeelsleden per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het totaal aantal personen personeel per schooljaar inclusief bovenschoolse medewerkers voor het bestuur Vereniging T Stichting en Instandhouding v E Schl M D Bijbel Hoornaar.
Percentage FTE per functie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Grafiek van het percentage FTE personeel per functie per schooljaar inclusief FTE voor bovenschoolse medewerkers voor het bestuur Vereniging T Stichting en Instandhouding v E Schl M D Bijbel Hoornaar.
Percentage vrouwen en mannen in dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden voor het personeelsbestand van het bestuur Vereniging T Stichting en Instandhouding v E Schl M D Bijbel Hoornaar als geheel, inclusief eventuele medewerk(st)ers die bovenschools actief zijn.
Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal FTE met een tijdelijk of vast dienstverband voor het personeelsbestand van het bestuur Vereniging T Stichting en Instandhouding v E Schl M D Bijbel Hoornaar als geheel, inclusief eventueel bovenschools personeel.
Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de personeelsgegevens

worden geladen!Overzicht van het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie voor het personeelsbestand van het bestuur Vereniging T Stichting en Instandhouding v E Schl M D Bijbel Hoornaar als geheel.
Download nog veel meer personeelsinformatie!
Download hier alle gegevens voor het primair onderwijs in  via de download website van OpenInfo.nl. Meer dan 25 bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle schoolverstigingen voor de gemeente.

Download alle informatie over het onderwijs in de gemeente Molenlanden. Met handige overzichten over de scholen, leerlingen, besturen, samenwerkingsverbanden en het personeel.

Voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs zijn cijfers beschikbaar over het aantal personen en het aantal FTE per school of bestuur per schooljaar, naar functie, geslacht, leeftijd en type dienstverband! Een schat aan informatie, klaar voor gebruik of verdere analyse!

Download!
Schoolvestigingen

De volgende schoolvestiging valt onder het bestuur Vereniging T Stichting en Instandhouding v E Schl M D Bijbel Hoornaar:

  • Samen op Weg Hoornaar
  • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

    Het bestuur Vereniging T Stichting en Instandhouding v E Schl M D Bijbel Hoornaar is betrokken bij het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs Samenwerkingsverband Driegang.

    Interessant? Blijf op de hoogte!

    Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

    Inschrijven
    Gebruikte bronnen

    Voor de gegevens op deze pagina zijn diverse open data bronnen gebruikt. Een belangrijke dataleverancier is DUO.

    Bronnen